metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

Umran Dergisi Temmuz-Ağustos/311-312 Sayısı Çıktı!... / KORONA SONRASI DÜNYA AHVÂLİ

11.07.2020

Umran Dergisi Temmuz-Ağustos/311-312 Sayısı Çıktı!...

KORONA SONRASI DÜNYA AHVÂLİ

-Dijital Psikopolitika, Küresel Denklemler ve Değer Arayışı-

Bugünlerde değişim pek çok uzmanın gündemini oluşturmaktadır. Siyasal düzen, dünya düzeni, kapitalist düzen ve sosyal medya düzeni gibi pek çok şeyin değişimi tartışılıyor. Soğuk Savaş sonrasında ABD, geçen zaman içerisinde küresel tek lider olma arzusunu yeni bir Haçlı Savaşı’na dönüştürecekti. O zamandan beri başta İslâm dünyası olmak üzere birbiri ardına yaşanan krizler, ABD’nin küresel sorunlara liderlik yapamadığını ortaya koydu. Bu bağlamda Amerika’daki ırkçılık karşıtı gösterilerde sömürgecilerin heykellerinin alaşağı edilmesi, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler bir değişimin arifesinde olunduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin yüzyıl sonra Libya’ya dönmesinin uluslararası dengelerin dayattığı bağımlılık ve hegemonya ilişkilerini tedrici olarak düşürmek için tarihî bir fırsat sunduğu kesin. Türkiye bölgesel ve uluslararası sorunları ele alırken bugün farklı şekilde ayağa kalkıyor. Ayrıca Batılı emperyalistlerin dayatmasıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden aslî hüviyetine döndürülmesi sürecinin hız kazanması da son derece önemli bir gösterge.

Çoğu kimse korona sürecini yeni evrensel bir ân olarak okurken, dikkatli ve şüpheci bir şekilde bakılması gereken durumlar da yok değil. Korona salgını ile birlikte yürütülen psikolojik harekât, virüsün kendisinden daha büyük bir tahribat yapmaktadır. Arka planda bir şeylerin planlanıp yürürlüğe sokulmak istendiği aşikârdır!.

Korona sonrası dönemde neoliberal muktedirler hükmetme güçlerini arttırmak için şimdi üçüncü bir savaş biçimi olan “dijital savaş” projesini uygulama yoluna gidiyorlar. Dijital savaşlarda kan akmıyor ama daha incelikli sömürü biçimleri icat edilerek iradeler kontrol altına alınıyor. Küresel hegemonya ve kapitalist düzen değişir mi bilinmez, ama bunları değiştirecek olan “kişilerin” değişen insanlar olacağı muhakkaktır. Dolayısıyla bu çerçevede asıl konuşulması gereken insanın değişimidir.

Modern hayat, fıtrata saldırarak insanoğlunun düşünce ve davranışlarını kontrol altına alıp, inançsız, ilkesiz, egoist ve hazcı “Kaliforniya sendromuna” dayalı bir akıl inşa etti. Hâl böyle olunca insanlığın hayrına yapıcı ve faydalı iş yapmak, sıkıntı ve ihtiyaç sahibinin yanında olmak, istikamet üzere olup salih amel işlemek unutuldu. Bu itibarla insana, anlamlı bir hayat için gereken insani değerler öğretilmelidir, başka bir ifadeyle insana, insanlık öğretilmelidir. Küresel sermayenin tahakkümü altında parçalanan ve manevi bir boşluk yaşayan insanlığın yeniden bir doğuş hikâyesi yazmaya ihtiyacı vardır.

Kovid-19 salgını uluslararası sisteme dair yoğun sorgulamalara yol açtığı gibi Türkiye’ye ve Müslümanlara, geleceğe dönük teklifler sunması için fırsat sağlıyor. Bu ise kendi kavramlarımızla konuşmakla, kendi kavramlarımızla düşünmekle mümkün olacaktır. Çünkü inançlar, kültürler, medeniyetler kavramlarla yaşadıkları için bugün savaş kavramlar üzerinden devam ediyor. İlk tanımlamayı kim yaptıysa onun söylemi yaygınlaşır, onun zihniyeti kabul görür, toplumsal düzen onun imzasını taşır.

Bazı Başlıklar:

Korona Sonrası Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve Müslümanlar/Metin ALPASLAN

Siyonizm’in “Dünya Nüfusunun 500 Milyona İndirilmesi Projesi”/Burhanettin CAN

Fetih Ruhunun Dirilişi ve Ayasofya/Abdullah YILDIZ

Büyük Biraderlikten Basit Bir Ulus Devlete Doğru ABD/Sıbğatullah KAYA

Hümanizmden Post-Hümanizme İnsanın Durumu/Kamil ERGENÇ

Kur’ân’da Tek-Kullanımlık Kelimeler/Kürşad ATALAR

www.umrandergisi.com.tr

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş