metrika yandex

Haberler / Yazı Dizisi

YÖNTEM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-6/YUSUF YAVUZYILMAZ

22.06.2022

YÖNTEM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER-6

Kimse kimsenin niyetini sorgulayamaz

YUSUF YAVUZYILMAZ

 

Kendiniz için istediğinizi kardeşlerimiz için istemezseniz hakiki mümin olamazsınız.

Katil bir terör örgütünü bahane ederek, Türk nefretiyle dolu Kürt milliyetçilerin bahane ederek, Erdoğan ve Türkiye aleyhine bu toprakların düşmanlarıyla ortaklık kuranları bahane ederek, Terör örgütünün eylemlerini sessiz kalarak onaylayanlar bahane ederek, Türk milliyetçilerinin ötekileştirici nefret dilinin etkisinde kalarak Kürtlere hakaret etmeyin.

Ulus devlet zararlı ise herkes için zararlıdır. Sadece Kürtler ve Filistinliler için zararlı ise, o düşünce evrensel ahlak ilkeleri ve hakkaniyetle bağdaşmaz.

Arap politikacıların davranışlarını bahane ederek Arap karşıtlığı üzerinden yürüyen ırkçı söyleme teslim olmamak gerekir. Avrupalı seçkinlerin, modernist ırkçıların Türkler ve İslam dünyası hakkında ürettikleri ırkçı tezler bugün bu topraklarda Araplar üzerinden üretiliyor.

Üstelik bu ırkçı söylemin ulusalcı-milliyetçi, Kemalist, dindar kesimde bir hayli alıcısı var. Politik söylem üzerinden yola çıkarak Arapları aşağılayan bu söylem, gizlenmiş ırkçılığın dışa vurumudur.

Tartışmalar açık söylemler üzerinden yürür. Kimse kimsenin niyetini sorgulayamaz. Herkesin farklı düşünmesi normaldir.

Anormal olan kişinin kendi görüşü dışındakilerin mutlak yanlış görmesidir. İdeolojik, milliyetçi, fanatik söylemler niyet okuma üzerinden ilerler. Onlar sizin ne söylediği bizden öte neyi gözlediğimiz çok açık olarak bilirler.

Konumu ve siyasal başarısı, bilgisi ve birikimi ne olursa olsun kurucu liderini, ebedi ve değişmez şefini, önderini, şeyhini ve siyasal liderini kutsayan ve ona yapılacak muhalefeti kabullenemeyen; onu eleştirenlere "siz hariç" diye dua edenlerin, özgürlük, adalet söylemleri sahtedir.

Toptancı zihin şöyledir: Bir devlet bir konuda olumsuz bir tavır mı takıntı veya hata mı yaptı, onun bütün yaptıkları yanlıştır. İdeolojiler genellikle böyledir; toptancı, indirgemeci, ötekileştirici…

Siyasal iktidarlar değişik parametrelerle değerlendirilebilir. Ancak en temel parametre siyasal partilerin toplumsal zemindeki karşılıklarının ne olduğunun analiz edilmesidir.

Hangi kavram altında toplasanız toplayın bir hakkın sadece size ait olduğunu, ötekilerin ise böyle bir hakkı olmadığını iddia ederseniz; bu bir hak değil ayrıcalık talebidir.

Hangi gerekçe ile olursa olsun Allah'ın kulları arasında hiyerarşi kabul edilemez.

Hiyerarşi sadece takvadır. Irkı, dili, etnik aidiyeti ne olursa olsun; bunlara dayalı hiyerarşi insanlık dışıdır.

Eleştiriye açık olun. Kendi yorumunuzun mutlak, tartışılmaz ve kesin doğru olarak görmeyin. Hiçbir insan teki böyle bir konumda olamaz.

Ancak fanatikler kendi yorumlarının mutlak doğruluğunu iddia eder. İnsan olduğunuzu, görüşlerinizin tarihsel olduğunu, yanılgıya açık olduğunu unutmamak gerekir.

İnsan hangi kimliğini eksen alırsa onun içinden konuşur.

Biliyoruz ki, insanın çok sayıda kimliği vardır. Kuran'a göre üstünlüğü takvaya endeksleyen

Müslüman olma bilincinin yerine geçecek tüm kimlikler insanı özgürlüğe değil, köleliğe götürür.

Takvayı merkeze koymayan tüm kimlik arayışları insanı, hayatını boşa harcayacağı bir aldanışın eşiğine sürükler.

Düşünülen hedefe ulaşmak için, uygun ahlaki araçlar seçilmelidir. İsmet Özel'in dediği gibi "Bir insan için önüne çıkan bütün yollar yürünebilir ise o insan kaybolmuştur

İsteyen inancına, inancını yorumladığı biçime veya beğendiği her tür kıyafeti giyebilir. Hiç kimse giyim tarzından dolayı diğerini kınayamaz, kınama hakkına sahip değildir. Kıyafetinden dolayı bir diğerini kınamak faşizmin en belirgin özelliğidir. 

Türk modernleşmesinin en belirgin özelliklerinden biri modernliği kadın bedeni üzerinden tanımlamasıdır. Bu arkaik ve ilkel anlayışa göre çarşaf kötü ve geri bir giysi türüdür.

Aslında bilinçaltında yatan İslam’a ve onun kadın bedeni üzerindeki görünümüne karşı duyulan nefrettir. Başka kişilerin giyim tarzına, karşı çıkmak yaşam tarzına karışmaktır. Hiç kimse kendi giyim tarzını meşru diğerininkini gayrimeşru kabul edemez. Bu farklılıklara duyulan saygısızlıktır.

Bu insanları standartlaştırmaya dönük müdahaleci modernleşmenin arkaik zihin yapısıdır. 

Hiç kimse sizin gibi inanmak, sizin gibi yaşamak, dini sizin anladığınız gibi anlamak zorunda değildir

Devam Edecek

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş