metrika yandex
  • $19.19
  • 20.82
  • GA1200

Haberler / Yorum - Analiz

Medine tül Münevvere - Ahmet Gürbüz (MEKKE)

09.05.2017

Medine tül Münevvere

 

Nurlar şehri, aydınlık Medine

 

Rif'etin, şefkatin, kardeşliğin başkenti.

 

Medine, medeniyetin menbaı, insanlık tarihinin en önemli durağı.

 

İslamlık tarihinin miladi, aşık gönüllerin kıblegahı. 

 

Efendimizin hicretine kadar Yesrib diye anılırdı.Hicretle inşa edilen ilk İslam Devleti'nin başkenti oldu ve Medine olarak isimlendirildi.

 

Tayyibe; iyilik, güzellik yurdu olarak da bilinir. 

 

Sonraki dönemlerde Medine tül Münevvere olarak şöhret bulmuştur ve bugüne kadar da bu isimle anılmaktadır.

 

Latif, ılık iklimi aşıkların gönlünü yeşertir, sadrını genişletir. 

 

Efendimizin bizzat inşa ettiği Mescidi şehrin kalbi mesabesindedir.

 

Peygamber Mektebi ashab ı suffa'nın yanısıra, devlet işlerinin yönetildiği ve istişare edildi bir merkez, savaş zamanında karargah gibi işlev görmüştür.

 

Elçiler kabul edilip, elçiler gönderilmiştir. 

 

Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer (r.ah) ile beraber kabri şerifinin burada bulunması burayı hala dünyanın en büyük cazibe merkezlerinden biri olarak tutmaktadır. 'Yeryüzünde uğruna sefere çıkılacak üç mukaddes mescitten biridir'.

 

"Bu mescidimde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan bin kat daha hayırlı, faziletlidir. Mescidi Haram (Kabe) müstesna". (müttefekun aleyh)

 

Birer odacıkdan ibaret Hane-i Saadet de bu mescide bitişikti. Kainatın Efendisi vefat ettiğinde de Hz Aişe validemizin odasında bulunmaktaydı ve oracığa da defnedildi. 

 

Dünyanın dört bir yanından, her an her saniye, gözü yaşlı, bağrı yanık aşıkları tarafından akın akın ziyaret edilmektedir.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, kalabalık ve açık hava

 

Yeryüzündeki tek Cennet parseli Ravzayı Mutahhara...

 

Ebu Hureyre (ra)'ın rivayetinde; "Benim şu minberim ve evim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmakta gönüller sultanı.

 

Yine efendimizi ziyaret ile ilgili şu hadisi şerifler şayanı dikkattir. 

 

"Kim Hacc edipte vefatımdan sonra benim kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir". (Beyhaki) 

 

"Kim benim kabrimi ziyaret ederse, ona şefaatim vacip olur". (Beyhaki) 

 

'Alemlere rahmet' ferman ı ilahisinin tecellisine şahit olmak için, onun izini sürmek, onun vefasını anlamak lazım.

 

Hicretin son durağı Kuba köyü.

 

Efendimiz kısa bir süre burada konaklamıştı.

 

Oraya 'takva üzere bina edilmiş' bir Mescit inşa etmişti.

 

Cuma namazının farz kılınması ile birlikte etraftaki Müslümanların Medine'de toplanması Kuba'lıları mahsun etmişti. 'Temiz ve temizlenmeyi seven' Kuba'lıları cumartesi günleri mütemadiyen ziyaret ederek onları ihya etmişti ve 'bu mescitde iki rekat namaz kılmayı bir Umre gibi sevaplı' olarak tebşir etmiştir.

 

Ya Uhud.. 

 

Müslüman gönülleri andıkça yaralayan Uhud.

 

Efendimizin amcası Hz.Hamza ve yeryüzünde ona en çok benzeyen Musab Bin Umeyr başta olmak üzere yetmiş sahabenin şehit olduğu Uhud.

 

"Ben rahmet peygamberiyim ama savaşmakla emrolundum".

 

Tüm şer güçlerin ittifakla yok etmeye azmettiği bir avuç müslümanı ve medineyi savunmak için çıktığı meydanda kılıç darbesi almış, yaralanmış ama hiç bir şey uhud şehidleri kadar onu üzmemişti.

   

"Allah'a yemin ederim ki ashabımla birlikte şehit olup, Uhud Dağı'nın eteğinde gecelemeyi ne kadar çok isterdim".(Beyhaki) 

 

Allah Rasulü Uhud Şehitliğini gözyaşları içerisinde sık sık ziyaret ederdi. Onları; "Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret saadeti ne güzeldir". (Ra'd 14) diyerek selamlardı.

 

"Şüphesiz Uhud bir dagdır, o bizi sever biz de onu severiz" buyurmuştu. 

 

Hz.Fatıma validemiz de Uhud'u çok sık ziyaret eder ve amcası Hz.Hamza'nın kabri düzeltir, dualar ederdi.Raşit halifelerimizde bu sünnete sımsıkı sarıldılar.

 

Allah hepsinden razı olmuştur,sizdende olsun.

 

"(Ey Resûlüm!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.”(Al i İmran 31)

 

Selam yurdu Medine'den selam ve dua ile...

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Çok okunan haberler
Çok okunan yazılar