metrika yandex

MÜSLÜMAN, DÜNYA İÇİN NE ANLAM TAŞIYOR ?

31.08.2019
Vedat KAHYALAR

 " Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer iman etmiş iseniz en üstün sizsiniz."

Yaratıcımız'ın sözü böyle.

Ya biz nasılız?

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin dünya ticaretinden aldığı pay;3,43 trilyon dolara yükseldi.

İslam ülkelerinde önemli ticaret potansiyeli olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün (UNCTAD) 2015 rakamlarına göre İİT ülkelerinin toplam ticareti dünya ticaretinin yüzde 10,33'ünü oluşturdu.

Dünya üretiminin ise ancak %8,8 ini üretebiliyoruz.

Toplam dünya nüfusu içinde Hıristiyanlardan sonra en fazla nüfusa sahip din Müslümanlar.

Her 4 kişiden 1 i Müslüman olarak gözüküyor. Ekonomik aktivite olarak baktığımızda Ortadoğu’da petrol ve doğalgaz havuzunun üzerinde bulunan ülkelerden oluşuyor.

Acaba bu doğal kaynak havuzundan elde edilen gelirleri rasyonel olarak kullanabiliyorlar mı?

Elde edilen gelirleri ne yapıyorlar, bu gelirler halka adil olarak paylaştırılabiliyor mu?

Bu soruların cevabı maalesef üzücü. 

Halkı müslüman olan ülkelerin genel görünümü:
 

1) Müslüman nüfusun eğitim düzeyi dünya ortalamasının altında.
2) Dünya Gayri Safi Milli Hâsılası'nın yüzde 8.8’ini üretebiliyor.
3) Ortalama kişi başı gelir dünya ortalamasından 3’te 1 oranında daha düşük.
4) Satın Alma Gücü düşük.
5) Dünya ihracatından aldığı pay nüfusuna göre üç’te biri düzeyde.
6) Müslüman ülkelerin ihracatlarını incelediğimizde birçoğunun sadece fosil kaynaklar olduğu görülüyor.
7) Dünya petrol ve ürünleri ihracat payı yüzde 36.
8) Petrol ve ürünleri ihracatını çıkardığınızda aldığı pay yüzde 5.6.
9) Petrol geliri ile elde ettikleri ihracat gelirin yarısını silah ve savunmaya harcıyorlar
10) Askeri ve savunma harcamaları payı dünya ortalamasının 1,5 katı.

Mutluluk,üretim,güven, insan hakları,yüksek teknolojili ürün üretimi,yazılım,eğitim...Bu endeksler maalesef küçük bir azınlık hariç çok düşük.

Eğitimde temel hedef; itaat eden,fazla düşünmeyen,fark ortaya koyamayan, üretim ve inovasyon kaygısı olmayan, kafası karışık, inancı karmakarışık bireyler yetiştirmek.
İslam ülkelerinin genel görünümü maalesef "EN ÜSTÜN SİZSİNİZ" ayetiyle çelişiyor. 
" Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir."

Fitne'den kast edilen, bugünkü müslümanları yönetenlerin, emperyalist ülkelerle işbirlikleri, eğitim sistemini bilerek, isteyerek düzeltmemeleri, hukuk'un adil işlememesi, üretimin önemsenmemesi,belli sınıfların gelirden yüksek pay alması,liyakatsizlik ve yasakların çoğalmasıdır. 

Müslümanlar; mutlu ve özgür yaşamak için hristiyan ülkeleri hedefliyorsa büyük fitne başlamıştır.Maalesef,günümüzde sadece geri kalmış islam ülkelerinden değil tüm islam ülkelerinden batıya göç önemli boyutlardadır.

Bu göçün en yıkıcı tarafı ise beyin ve servet göçüdür.
 

Yorum Ekle
Yorumlar (2)
Dönay özbek

31.08.2019

Bile isteye degiştirilmemesine takildim.amaç islamı yaymaksa gavur memlekette müslüman yaşayabilir aksi takdirde yaşayamaz
Kubilay

31.08.2019

Maşallah supağan Allah çokbilgilisinizbaşkanim