metrika yandex

Haberler / Kültür - Sanat

Sevgili Oğlum Ahmed'ime Mektubum..-Zeynep Taş

23.06.2021

Sevgili Oğlum Ahmed'ime Mektubum..

Ahmed'lere, Ali'lere, Ayşe'lere, Zeynep'lere... 

Özelde oğlum Ahmed Arif'e, genelde ise anneleri olmadığım evlatlarıma yazdığım bir mektup... 

Oğulcuğum; seni önvelikle Rabbimizin es-Selam ismi ile Selamlıyorum... Selam olsun güzel minik kalbine... 

Rabbimiz insanların doğru yolda sebat etmeleri için Yüce Kitabında nice nasihatler etmiştir. İslam'ı benimseyen her anne baba da evladına vahiy merkezli nasihat etmeli..

Bu nasihatlerimi çeyiz gibi gönlüne al oğulcuğum... 

Rabbimiz olan Allah: "Ey insanlar! Şüphesiz ki size, Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olan (manevi hastalıklara) şifa, müminler için de hidayet ve rahmet olan (bir Kitap geldi).” buyurmuştur.. 

Hayatının merkezinde nasihat almak ve vermek olsun oğulcuğum.. 

Allah yüreğine merhamet etsin yavrum.. 

Allah azze ve celle Rahman ve Rahim'dir.. Allah'ın rahmetini çekmek istiyorsan önce iyi insan olmak için cehd edeceksin.. Yüreğinde iylik tohumu ekersen o bir gün sana yemyeşil yaprakları ve çekici, güzel meyveleri ile kocaman bir ağaç olarak muhakkak geri dönecek... 

Yüreğine iylik tohumları ek ve tatlı dilli, güler yüzlü, güzel sözlü ol oğul.. 

Rabbimiz Allah: 

İbrahim, 24. Ayet: Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal  getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. 

İbrahim, 25. Ayet: Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. 

Kim bilir o ağaç belki cennette senin gölgelenmen için hazırlanıyordur Rabbi Rahman tarafından... 

Oğulcuğum, anneciğin hayattaki tecrübelerini aktarıyor; ola ki faydalanırsın.. 

İnsanlara kötü deme.. Onların davranışlarının kötü olması, onların eylemlerinden hata veya günah sadır olması umudunu yitirmene neden olmasın..

Zira insan Şems suresi'nde belirtildiği üzere insan hem hataya hem takvaya meyyaldir..

Sen nefsindeki fücuru göm ve nefsini temizlemeye çalış ki iyilerden yazılasın..

Kötü insan kötü değil de kötü eylem vardır sevgili oğlum..

O insanlar tercihleri ile iyi olan taraflarının üstünü örterler.. 

Şems, 7-8-9. Ayet: "Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir." 

İyi olanın, hak olanın üstünü örtene Rabbimiz nankör der ve bu nankörlüğe insanın kendisi de şahittir.. 

Âdiyât 6,7. Ayet: "Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. Ve kendisi de buna şahittir." 

İnsanların eylemleri seni iylik yapmaktan vazgeçirmesin sevgili oğlum. 

İyilik yapmak herkesin sandığı kadar ne kolay ne de zor..

Allah'ın kolaylaştırdığı yol kolaydır.. Dileyene zoru kolaylaştırır dileyene kolayı kolaylaştırır... 

Rabbimiz: "Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.." (Leyl, 5-6-7) 

Oğulcuğum...

Ben bu mektubu okumayı tam olarak öğrendiğinde, Allah'ın razı olduğu gibi okuyup anlaman için, senin için dolduruyorum..

Her tecrübeye zamanın olmayabilir..

Annenin hayata bakışını oku isterim, bir nebze de olsa bir şeyler kapmanı isterim bu tecrübelerden..

Biliyorum yazdıklarım her şey değil ama anne sıcaklığı ile yazdığım için sen yazmadıklarımı da anlarsın...

Sustuklarımı anlayacağından o kadar eminim ki yavrucuğum.. 

Oğulcuğum..

Ahmed ismi bana her zaman güç vermiştir.. Maneviyatımı etkileyen bir isim oldu..  O yüzden adını Ahmed koydum..

Söylenen sözdeki derin manaları anlayasın Ariflerden olasın istedim Yüce Mevla'dan...

Bu satırları sen kocaman bir delikanlı olunca okuyacaksın.. Yüce Mevla'dan senin için takvalı bir ömür diliyorum... 

Oğulcuğum... 

Hayatta başarılı olmak için odaklanma.. Bazen kaybedişler kazandın sandığın başarı zannedilen şeylerden daha değerlidir..

Takvalı olmak, Allah'ı Tevhid eylemek, hayalı olmak, mutluluğu kendi özünde aramak, dışardan itilmeye gerek duymadan sadece kendi imanınla hayattan zevk almaya çalışmak, insanlara değer verirken Allah'ın ölçütlerini öğrenmek vesair bunlar nice kazanımlardan daha üstündür. 

Oğulcuğum..

Kendi farkındalığınla baş başa ol...

Kendini sev ama narsistçe değil..

Kendine değer ver..

Alıp verdiğin nefesinin farkında ol..

Hayatta iyi olduğuna kanaat getirdiğin insanların yakasını bırakma..

Salih müminlerden arkadaşların olsun...

Rasulullah'ın " Kişi arkadaşının dini üzeredir" dediğini sakın unutma... Farkındalığını artıran her oluşumu sevgiyle karşıla.. Ruhuna önem ver.. Karnını doyururken ruhunu ihmal etme... Kalbini asla ihmal etme oğul.. 

Ra'd, 28. Ayet: "Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." 

Oğulcuğum..

Allah'tan bağımsız motivasyon sözlerine itibar etme..

Çünkü yeryüzünde hiçbir insan Allah'tan bağımsız kendini keşfedemez, kendi var oluşunu tamamlayamaz..

Yüce Kitabımız nefis tezkiyesi ve terbiyesi için baş ucu kitabın olmalı..

Rasulullah'ın yaşadığı mücadeleyi içinde yaşıyormuş gibi hissetmedikçe kutlu İslam yolunu anlaman eksik kalacaktır..

Kendini motive etmek ve cennete hazırlamak için Kur'an ve Sünnetten ayrılma... Sakın ola üç beş kuruşa üç beş çıkara satmayasın dinini...


Bakara, 174. Ayet: "Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır." 

Bakara, 175. Ayet: "İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)"

Oğulcuğum...

Rabbimizin Esma'ları ile önce Rabbini tanı, bununla Rabbimizin ne güzel bir Rab olduğunu, bizi nasıl sevdiğini, nasıl her şeye gücü yeten olduğunu anla ve tüm hücrelerini sıcaklık sarsın..

İşte bu sıcaklık tüm Kainata bağlı olmanı ve  Rabbimizin Kainat kitabını doğru okumanı sağlayacak..

İşte bu sıcaklık; büyüklerine, annene babana, diğer insanlara ,doğaya, hayvanlara merhamet nazarı ile bakmanı sağlayacak...

İşte bu sıcaklık hayata umut ile bağlanmanı sağlayacak..

İşte bu sıcaklık içi dolu bir motivasyon ile yeni kaybedişleri güzel ve farkında olarak karşılamanı sağlayacak ...

Bu farkındalık Allah'tan bağımsız olamaz yavrucuğum... 

Allah'ın verdiği güç ile kazanılır tüm başarılar.. 

Rasulullah (s.a.s) başarıların kaynağının Allah'a bağlı olduğunu öğretirken ashabına :


"La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" gücün ve kuvvetin Allah’tan geldiğini bilmeleri ve Allah’tan güç ve kuvvet istemeleri gerektiğini nasihat etmiştir.. 

Hayatta Allah'tan bağımsız hiçbir hüzün ve mutluluk yaşanamaz... 

Oğulcuğum.. 

Allah'a ve ahiret gününe yakin bir şekilde iman etmenin yolu ahiretten dünyaya şöyle bir geriye çekilip bakmaya çalışmakla olur..

Kur'an'dan, ne yaparsak  Rabbimiz bizi sever ne yapmazsak tabiri caiz ise Rabbimiz incinir razı olmaz bunları öğrenirsen ve ahirete ne gönderdiğine dikkat edersen, ahiretten dünyaya bakma olgunluğunu yakalarsın... 

Haşr, 18. Ayet:" Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." 

Oğulcuğum..

Hayattaki en büyük gücüm, umut oldu benim.. O umudu imanda buldum..

O imanı Kur'an'da buldum..

Sakın Kur'an'ı defalarca okumadan farklı kitaplara yönelme..

Rabbimiz bizimle nasıl muhatap olmuş bizatihi muhatap ol, sevdiğinden aldığın mektup gibi özene özene aşkla şevkle oku..

Sakın Kur'an'ı duvara asma, kütüphanende bekletme, sandıklarda saklama... 

Yarın okurum diye erteleme.!

Sakın Kur'an'ı mehcur bırakma.. Rasulullah'ın şikayetçi olduğu zümreye dahil olmayasın oğul..! 

Furkân, 30. Ayet: Peygamber, "Ey Rabbim! Kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi" dedi. 

Oğulcuğum...

Allah'ı Tevhid edene hayattaki zorluklardan zarar gelmez , aksine o zorluklar güç verir.. 

Bakara Suresi, 255. ayet: Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. 

Nisa Suresi, 125. ayet: İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. 

Oğulcuğum ...

Sevgi, sadakat, iman, iylik, merhamet benim bu yoldaki azığımdır.. 

Rahmân, 60. Ayet: İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? 

Merhameti kendine şiar edin oğul... 

Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16) 

Evladım..

Sana yapacağım en büyük nasihat şu olacak, söylemezsem ya ben olmazsam kimse söylemezse bu gerçeği endişesi sarar bedenimi.. Oğulcuğum, hakimiyeti Allah'tan alanlara , aldığını zannedenlere iltifat etme.. Bu, Tevhidi yaralar.. Hakimiyet senin ve tüm kainatın Rabbi olan Allah'a aittir... 

“Sizin O’nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler." 

Sevgili yavrum...

Sevgiyle yol al.. Eğer kalbini kibir ve hased ile doldurursan kazandığın her şey çer çöp olur...

Öncelikle kalbini yakan kibirden arın ..

Kibir küfrün çekirdeği mesabesindedir..

Kibir küfrün küfür cehennemin malıdır.! 

Kibir İblis'in karakteridir oğul.! 

Bakara Suresi, 34. ayet: Ve meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu. 

Bakara Suresi, 206. ayet: Ona: "Allah'tan kork" denildiğinde, büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter; ne kötü bir yataktır o. 

Oğulcuğum..

İnsanları ve özellikle müslümanları sev... İnsanları ayırma kendi eksik kriterlerine göre.. Allah kimi sev dedi ise öylece sev, kimden uzak dur dedi ise öylece uzak dur..
Ne yaparsam iyi bir insan olurum, ne yaparsam iyliği yaşamış olurum, İyliğin ve sevginin şartları düşmanlığın kriterlerini Kur'an'dan öğren oğul... 

Bakara, 177. Ayet: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir." 

Yavrucuğum..

En büyük nasihatim; Kitabımızı oku ordaki bütün nasihatleri öğren, hayatında uygula... 

Oğulcuğum; 

Lokman, 13. Ayet: Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." 

Lokman, 14. Ayet: İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek  karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur.  (İşte onun için) insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır." 

Lokman, 15. Ayet: "Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." 

Lokman, 16. Ayet: (Lokmân, öğütlerine şöyle devam etti:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır."


Lokman, 17. Ayet: "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." 

Lokman, 18. Ayet: "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez." 

Lokman, 19. Ayet: "Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!"


Kur'an' a gönül ver hayat ver... Gece oku gündüz kıyama kalk oğul... Kıyama kalk ve uyar... 

Müzzemmil, 6. Ayet: Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır. 

Müddessir, 2. Ayet: Kalk da uyar.


Seni sevgiyle muhabbetle gözlerinden öpüyorum...

Şimdi bunları anlayacak yaşta değilsin..

Belki hayatında olmayabilirim...

Allah'tan senin için ve tüm yavrularımız için uzun ve hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum Rabbimden...

Şimdi okusan anlayamazsın ancak büyüdüğünde bunu eline verdiklerinde annemin mektubu diye koklayarak oku e'mi ?

Yazının da kokusu olur mu imiş deme?

Ben yazarken burnumda senin kokunu ala ala  gözlerimde gamzelerini göre göre yazdım.. 

Hayatın ve bakışın bu çizdiğin resimdeki gibi sevgi dolu olsun..

Elinden tutanlar merhametli insanlar olsun..

Kalbinden imanı ve sevgiyi eksik etme oğulcuğum... 

Gözlerinden kalbinden ve canından öpüyorum sevgili yavrum Ahmed Arif... 

20 Nisan 2019
Zeynep Taş

Yorum Ekle
Yorumlar (3)
zeynep dilek | 24.06.2021 04:01
Annesine ve babasına ihsanlarda bulunan salih bir kul olarak, hayırlı ömürleri olsun Ahmed'imizin ve cümle evlatların..
Mehmet Salih | 23.06.2021 04:05
Nasihatlarınız bütün çocuklarımız için. teşekkür ederiz
Cuma Doğan | 23.06.2021 04:03
Çok Güzel Bir Nasihat