metrika yandex
  • $33.21
  • 36.29
  • GA18520

Masa Üzerindeki İki Dosya

VEDAT KAHYALAR
30.09.2022

Kişilerin, kurumların ve devleti yönetenlerin genel anlamda iki başlıkta toplanabilecek işleri vardır.

Bunların biri "ACİL İŞLER " diğeri "ÖNEMLİ İŞLER " dosyalarıdır.

BİREYSEL OLARAK

Acil işler; genellikle günlük, haftalık, aylık hedefleri içeren rutinlerdir; Yeme, içme, giyim, okul, oyun, eğlence vs.

Önemli işler: Yeteneğine uygun, iyi bir eğitim, aile terbiyesi, görgü kuralları, insan ilişkileri, din, gelenek ve değerler eğitimleri.

Yetenek geliştiren; spor, sanat, yabancı dil ve çeşitli yetenek eğitimleri.

AİLE OLARAK

Aynı konu için aileleri mercek altına aldığımızda ise; Acil işlerde; Günlük işler, geçim, iş, alışveriş, çarşı, pazar, komşuluk ilişkileri, dostlar, akrabalar..

Önemli işler; aileler için genellikle ev, araba sahibi olabilmek, çocukların eğitimi, evliliği, eğitim planlamaları, çocukların istihdam sorunları, sağlık çabaları, Hacc arzuları...

İŞLETMELER OLARAK

İşletmelerdeki acil işler dosyasında:

Üretim ve satış odaklılık, giderlerin kontrol altına alınabilmesi, satış becerilerinin geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelikli seçilip en az sorunla en iyi karşılığa ulaşma, yüksek kâr hedeflenir.

İşletmelerdeki önemli işler dosyasında neler yer alır?

Kurumsallaşma çalışmaları, insan kaynakları biriminin kurulması, verimlilik ölçümleri, müşteri tatmini ve beklentileri araştırmaları, rekabet analizleri, piyasa analizleri, personel motivasyonu, sosyal medyadan yararlanma yolları ile ilgili konular.

GELELİM ASIL EN ÖNEMLİ SEÇENEĞE

DEVLETİ YÖNETENLER OLARAK;

Devleti yöneten siyasiler, bürokrasi içinde durum benzer şekillerdedir.

 Devleti yönetenlerinde masalarında iki dosya bulunur. Ne yazık ki, yöneticilerimizin çoğu günlerini acil işler dosyaları ile geçirirler.

Acil işler dosyasında: günlük politikalar, muhalefetin durumu, anketler, dış ülkelerden gelen bizimle ilgili açıklamalar, enflasyon oranları, büyüme, ihracat, işsizlik rakamları, ihaleler, açılış ve törenler, parti ve teşkilatların istekleri, taşradan gelen talepler, milletvekillerinden gelen talepler, il ve ilçe örgütlerinden gelen talepler... Vardır.

Önemli işler dosyasında: Evrensel hukuk normlarında adalet sistemini oluşturup, özgür karar alabilen bir kurum hâline getirme, Ülkenin ekonomik politikaları, bağımsız merkez bankası, rasyonel borçlanma, kısa-orta-uzun vadeli borçlar ve ödeme kaynaklarının planlanması, kolay ulaşılabilir bir sağlık planlaması, sağlık ocaklarının reçete yazma işlevinden ilk tedavi merkezi konumuna getirilip, hastanelerin gerçek işlevine kavuşturulması, rasyonel üretim teşvikleri, üretimin planlanması, ihracat ve ithalatın günün gelişmelerine uygun planlanması, ithalatın en aza indirilmesi, yerli malı üretimin kullanılması, geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetiştirilecek milyonlarca çocuğumuzun eğitim programlarının rasyonel planlanması, ülke ihtiyacına uygun planlanmış bir tarım/hayvancılık sistemi, ormanların geliştirilmesi ve korunması, denizlerin, nehirlerin korunması, etkin çevre politikaları, milyonlarca sahipsiz hayvanın sahiplenip, uygun ortamlarda rehabilite edilmesi, dış politikada ülke menfaatlerini önceleyen, barış odaklı komşuluklar ve birliklerde yer almak yaşamsal derecede önemlidir.

Ordumuzun, milli eğitim sisteminin ve diyanetin günlük siyasetin dışında tutularak saygınlığının sağlanması, bilimsel çalışmalara, ARGE merkezlerine, girişimciliğe destek verilmesi, ailenin korunması, israfın önlenmesi, devlet yatırımlarının 85 milyonun refahı önceleyerek yapılması, devlet gelirlerinin halka adil olarak yansıması, yoksullukla mücadele planları, demiryolları ve demiryollarının en az hava yolu kadar önemsenmesi. Okullar, kurslar, TV’ler, sosyal medya ve diğer iletişim ağaçlarından yararlanılarak halkın kültürel seviyesinin yukarı taşınması. Kişi başı gelir, hukuk standartları ve mutluluk endeksinde, AB ortalamasının hedeflenmesi, seçim sisteminin değiştirilmesi, genel başkan inisiyatifi yerine halkın oyuyla seçilmiş vekiller, güçlü TBMM, güçlü meclis üyeliği...

Önemli işler dosyasındaki işler maalesef bekler durur. Seçim yaklaştığında alevlenen hizmet aşkı maalesef kısa sürer. Yeniden günlük işlere, kısır siyasi çekişmelere dönülür.

Gelişimin çok hızlı yaşandığı dünyamızda yöneticilerimizin mesleki durumları ile ilgili, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmeyle ilgili araştırma yapmaları, ARGE ve İnovasyon çalışmalarına uzak durmamaları, araştırma, proje, rekabet, tanıtım, yenilik, vatandaş beklentilerinin takibi süreklilik gerektirmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Yönetici, başkası eliyle iş gören kişidir. Sorumlulukları nitelikli ve güvenilir personeli ile paylaşarak, yetki devri yaparak, inisiyatif vererek yukarıda sayılan tüm işlere yetişilebilir.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
dini sohbetler sohbet elektronik sigara islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet escort bayan kartal