metrika yandex
  • $32.13
  • 34.87
  • GA17500

TÜRKİYE'NİN SEÇİMİ: İSLAM- TÜRK

RÜSTEM BUDAK
15.05.2023

Hasıl olan seçimden görünenler, görülenler...
 
1- Kemal Kılıçdaroğlu'nun halktan bu kadar oy alması büyük bir trajedi...
 
HDPPKK'lılar özerklik, Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Demirtaş'ın hapisten çıkması gibi vaatlerle konsolide oldular.
 
HDPKK Kılıçdaroğlu'na çok güçlü bir destek verdi.
 
2-Ekrem İmamoğlu mağduriyetler üzerinden oy devşirmeye çalıştı.
 
Erzurum provokasyonu planlı büyük bir mağduriyet oluşturmak için yapılmış bir oyundu.
 
Ekrem İmamoğlu mağduriyet devşirerek kendini öne çıkarmaya çalıştı ve Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
 
3-Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu halktan bu kadar oy alması büyük bir trajedi...
 
HDPPKK'lılar özerklik, Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Demirtaş'ın hapisten çıkması gibi vaatlerle konsolide oldular.
 
HDPKK Kılıçdaroğlu'na çok güçlü bir destek verdi.
 
4- Ekrem İmamoğlu, Erzurum provokasyonu üzerinden sanatçıları organize ederek yine İstanbul seçimlerindeki oyunu oynadı.
Erzurum provokasyonunu bahane ederek bütün sanatçıları kendisine ve Kılıçdaroğlu 'na destek twiti atmaya zorladı.

5- Erdoğan 7 Parti'yi değil, 17 Partiyi yendi.
 
Amerika'yı yendi.
The Ecoonomist'i yendi 
İngiltere'yi yendi.
Avrupa'yı yendi 
Joe Biden'ı yendi
Yendi de yendi.
 
ALLAHU EKBER!
 
6-Orta Asya'dan Bir Türk'ün bana gönderdiği mesajı:
 
"Abi Turkiye halki nankürmuşTürkiye nerden nereye geldi Kim getirdi buraya butun dunyanin islam duşmanleri biliyor bu reyis indirmak yaziklar olsun bu aslanin kiymetini bilmeyen nankor Allahim biliyor."
 
7- CHP ittifakı müthiş bir psikolojik propaganda yürüttü.
 
Erdoğan açılışlarını yaptığı hizmetleri hepsini basitleştirmeye ve küçültmeye çalıştılar.
 
Doğalgaz için Rusya'dan geldi.
 
TOGG için italya'dan geldi.
 
TCG Anadolu için market dediler.
 
Yeni savaş uçağı Kaan'a, çakma uçak dediler.
 
Kızılelmaya teneke dediler.
 
Ve buna inananlar çok oldu.
 
8- Deprem bölgesindeki illerde Erdoğan'a destek artmış.
 
Çünkü insanlar şöyle söylediler:
 
Bu enkazı ancak Erdoğan kaldırır. 
 
Bu şehirleri yeniden Erdoğan kurar. 
 
CHPHDPKK ittifakı bizi yıllarca süründürür. 
 
Hiçbir vaadini yerine getirmez.
 
9- HDPKK , YEŞİL SOL PARTİ ismiyle terör yüzünü örtmeye çalıştı.
 
Örgütlülük yüksek olduğu için adapte oldular ama milletvekili sayısında umduğunu bulamadılar.
 
PKK askeri arkaplanlı duruşlarını. Türkiye ölçeğinde bir karşılığı yok.
 
40.000 insanı katleden bir terör örgütünün YEŞİL maskesi kanlı yüzü maskeleyemeyecektir.

10- Sol, sosyalizm TİP örneğinde olduğu gibi bu topraklara ait değildir.
Yerleşik olamamıştır.
Sol, sosyalizm Emperyalizmin ileri karakolu işlevini görmüştür.
Düşüncede, sanatta, siyasette bu ileri karakol olmanın misyonunu üstlenmiştir.
 
11- Milliyetçilik birçok parçalara ayrılmasına rağmen kilit rolü üstlenmeye devam ediyor. İslam- Türk, Türk- İslam, Türk merkezli parçaların hepsi bir araya gelmiyor ama farklı konumlarda yönlendirmeye devam ediyorlar.
 
12- İSLAM TÜRKİYESİZ DE OLUR AMA TÜRKİYE İSLAMSIZ OLMAZ!
İslami değerler; 
Türkiye'nin ruhudur, aklıdır, gücüdür ve iradesidir.
Türkiye, İslami değerleri taşıyarak kendisine ve dünyaya bir şey verebilir.
İslami değerleri taşımayan bir Türkiye; 
hiçtir, boştur, koftur, saçmadır, yalandır, köledir, ruhsuzdur ve mayasızdır.
İslami değerler Türkiye'nin var oluşsal değerleridir.
Türkiye İslami değerler ile yenilenmelidir.
Türkiye İslami değerleri yaşamalı ve yaşatmalıdır.
İslam ve Müslümanlık bu toprakların kadim ve temel yapı taşıdır.
Türkiye'nin varlık mücadelesinin özüdür.
Türkiye'nin varlık mücadelesi İslamı nasıl anladığı ve yaşadığı ile daha ilişkilidir.
Türkiye'nin Müslüman kimliği ile modernliği ıskalamadan ortaya koyacağı bir örneklik dünya içinde umut olacaktır.
 
13- Seçim kaybedilseydi en çok üzüleceğim şey; yurt dışında Türkiye'ye umut bağlayan, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin önderliğine inanan, Türkiye'nin gücünü kendilerini yanında hisseden insanlar olacaktı. 
O insanlar için Türkiye büyük bir umuttur.
Bu umudun kırılması çok daha çok üzecekti. Elhamdülillah mazlumlar da Türkiye'yi sevenler de sevindi.
 
14- Türkiye siyasi düşüncesinde yeni bir evre: 
 
İslam- Türk...  Yani İslamcılık ile Türkçülüğün birleşmesi...
 
İslamcılık yerliliği Türkleşmek üzerinden yakalamaya çalışacak.
 
Türkçüler dini İslamcılık üzerinden anlamaya çalışacak.
 
İsmet Özel'in 2000'li yıllardan bu yana yaptığı savunuları dikkatli okuyun. 
 
Bu anlamda İsmet Özel'in Türk kavramına yüklediği anlam Türkiye'nin yeni siyasi aklı olmuştur. 
 
İnsanlar basit demogojilere mahkum ederek okumuyorlar belki ama okumak ve anlamak zorundadırlar.
 
Fazlıoğlu'nun İslam-Türk aklı üzerine çalışmalarına bakın.
 
Necip Fazıl da İslamlık ve Türklüğün meczedilmesinin Türkiye'nin yeganına çıkışı olduğuna sıkça vurgu yapar
 
Siyasi pratikte Ak Parti-MHP ilişkisi bu yeni evrenin işaretidir. Bu sadece seçimlere yönelik stratejik bir ilişki değil tarihsel zorunluluktan doğan bir ilişkidir. Erdoğan, İslamcılığın Türkiye için birleştiriciliğine ve geleceğe taşıyıcılığında sorun yaşamaya başladığını görünce İslam- Türk çizgisine gelmiştir.
 
İslamcılığın yerlileşmesi için Türkleşmek'ten başka çaresi kalmamıştır. Cumhuriyet dönemi kurtuluş ideolojileri olarak ortaya çıkan İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık ideolojilerinin üçü de bir yabancılaşmayı getirdi.
 
Her üç akım da modelinin getirdiği krizleri ve çıkmazlardan etkilenerek ve beslenerek çıkış yolu aramaya çalıştı. İslamcılık; Osmanlı, Selçuklu ile beraber gelen damarı terk ederek daha çok Mısır ve İran merkezli fikri arayışlarla, araçlarla beslendi. Türkçülük batılı anlamda bir ırkçı noktaya indirgenerek özellikle de İslam'ı bir kenara bırakan bir damara yaslanmaya çalıştı. Batıcılık ise hem islamlık hem de Türklüğü tamamen reddeden ve bunları sadece bir enstrümana dönüşen dönüştüren seküler laik bir çizgide taklitçi bir anlayışla kendini inşa etmeye çalıştı.
 
İşte tam da bu noktada bugün İslamlık ve Türklük ayrı değil bir bütünlük içerisinde, birbirine yabancı değil birbirini tamamlayan bir çizgi ile birlikte hareket etme zorunluluğu vardır.
 
Siyasi ve dini düşüncede bu yeni evre gelecek yğzyılı yılı inşa edecektir.
 
Bu birleşme tamamlandıktan sonra küresel ve medeniyet bağlamında yeni bir ruh yakalayacaktır.
 
15- Cumhuriyet Türkiye'si ile Yeni Türkiye arasındaki en büyük fark; İslam'a yaklaşım biçimlerinde ortaya çıkacaktır.
 
Cumhuriyet Türkiye'sinde İslam;gerilemeye sebep olan, çağdaşlaşma önünde engel olandır.
 
Bu nedenle engellenmesi, bastırılması ve silinmesi gereken nir unsur olarak öne çıkar.
 
Yeni Türkiye'de ise İslam; tartışılması, anlaşılması, uygulanması, güncellenmesi gereken bir temel olarak ortaya çıkacaktır.
 
Yeni Türkiye'de İslam; siyaset, eğitim, hukuk, ekonomi, kültür, toplum alanında teorik ve pratik uygulamaları arayışı olacaktır.
 
16- Yeni Türkiye’nin Dini- İdeolojisi- Paradigması:
 
İslam- Muhafazakar- Demokrat- Milliyetçi- Modern- Ümmetçi- Evrensel olmalıdır.
 
Yeni Türkiye bunları birbiri ile bağdaştırarak, eklemleyerek, besleyerek ve birleştirerek dini- ideolojik temel oluşturmalıdır.
 
Dini- ideolojisi olmayan bir Türkiye olamaz.
 
Türkiye dini- ideolojik altyapısını ve üstyapısını eş zamanlı olarak oluşturmalıdır.
 
Millet, devlet yönetimi, partiler, üniversiteler, siyasetçiler, düşünürler, aydınlar, alimler, sanatçılar, STKlar, sermaye sahipleri, hukukçular, yazarlar, vakıflar, tarikatlar, cemaatler eğitimciler ve diğer tüm bileşenler
bu dini- ideolojik teori ve pratiği oturtmak, geliştirmek, yorumlamak ve uygulamak için el- dil- göz- kulak- akıl ve kalp birliği yapmalıdırlar.

17- Türkiye, dünya için en çok tehdit olarak görülen yönü İslam'ı merkez alarak Müslümanların güzel bir örneklik ile bir temsiliyet ortaya çıkarmasıdır.
 
Çünkü insanlığın başına kaos, zulüm, dayatma, çözülme, fitne ile bela olan devletlerin oluşturduğu küresel egemen sistem İslam'ın insanlık için umut vaat edecek bir modeli kendileri için en büyük tehdit olarak görmektedir.
 
Müslümanların yönetim, ekonomi, eğitim, kültür alanlarında insanlığa bir şey sunması ve göstermesi engellenmeye çalışılmaktadır.
 
Sürekli kadın ve şiddet sarmalında bir İslam imajı oluşturmak istemelerinin amacı budur.
 
İslam'ın ruhunu ve gücünü bu fasit daire içine hapsetmek istiyorlar.
 
Türkiye Müslümanların güzel örnekliği sadece Batı değil farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar tarafından için de ciddi bir şekilde takip edilmektedir.
 
Türkiye, inşallah insanlık için İslam'ın güzel örnekliğini ifade edecek tecrübeyi hem teori hem pratik olarak ortaya koyar.

Bu haberler ilginizi çeker
Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş