metrika yandex
  • $32.53
  • 34.82
  • GA17260

Siyonist İsrail Devleti, Gazze, Türkiye ve Buruç Suresi

OSMAN KAYAER
26.11.2023


Burçları olan göğe 
vaadedilen güne 
şahide ve meşhuda andolsun!
Yokoldu hendeğin adamları.
Ateşe verilmiş hendeklerin
başlarına oturmuşlar.
Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Sırf, Aziz ve Hamid Allah’a inandıkları için onlardan öç alıyorlardı.
Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah, her şeye şahittir.
Mümin kadın ve erkeklere işkence edip tevbe etmeyenlere cehennem azabı vardır. Yangın azabı onlar içindir.
İnanıp salih amel işleyenlere de içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte, büyük başarı budur.

(Buruç Suresi: 1-11)

Ey zamane müfessiri! Hani Kur’an-ı Kerim tarihseldi.Hatta onun ayetlerinin manaları Allah’a lafızları Hz. Peygamber’e aitti. Peki nasıl oluyorda nüzulunden yüzlerce sene önce cereyan etmiş bir hadise Mekkeli müşriklerin yaptıkları için örnek gösteriliyor. Üstelik bin beş yüz sene sonra Kur’an’ın bahsettiği aynı zulüm yine ilk failleri İsrailoğulları tarafından tekrar ediliyor.

Mekkeli müşriklerin müminlere işkencelerinin arttığı bir dönemde indirilen Buruç Suresi’nin bu ayetleri indirilişinden yüzlerce yıl öncesinde Yahudilerin Hz. İsa’nın risaletine inanmış müminlere yaptıklarından bahsediyordu. Bu zalimler, şimdide yine sırf Allah’a inandıkları için Filistinli Müslümanları zaten sıkıştırılmış halde bulundukları Gazze’de bombalayarak şehit ediyorlar. Üstelik kadın, çocuk, ihtiyar ve sivil demeden bütün dünyanın gözü önünde onları ateşlere atıyorlar. Ve biz, siviller de zalimlere lanet, mazlumlara ise dua etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Kahroluyoruz, yüreğimiz paramparça oluyor. 

1948’den beri dünyanın başına bela olan İsrail devletinin kurucuları ve bu günkü idarecileri gerçekten şer bir topluluktur. Onlar, kardeşleri Yusuf’u kör kuyuya atmış Yakup aleyhisselamın muzur çocuklarıdır. Kendilerini Firavunun zulmünden kurtarmış olan Musa aleyhisselama ve kardeşi Harun’a bile yapmadıklarını bırakmamışlardır. Kendi peygamberlerini öldürecek kadar gözü dönmüş bir topluluktur İsrailoğulları.

İlk nükleer silah olan atom bombasını icat edenlerin de Almanya’dan Amerika’ya kaçan Yahudi ilim adamları olduğunu hatırlamak bunların ne kadar gözü dönmüş olabileceklerini anlamak bakımından faydalı olacaktır.

“Yahudiler Allah’ın eli bağlıdır (Allah cimridir) dedikleri için lanetlendiler.” (Maide 64)  Bu lanetli topluluk, tarihleri boyunca şer işlemekten bir an olsun uzak durmamıştır. Onlar, güçlü olduklarında bugün Gazze’de Filistinlilere yaptıklarının benzerlerini yaptılar hep. Kendi dışındakilere “Şebek” diyen bu azgın topluluk gerçekte insanlık düşmanıdır.

Bugün dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini piyasaya pompalayan küreselciler de onların bir uzantısıdır. Buruç Suresi bize bunlardan birini haber vermektedir. Bu müfsit topluluk zayıf olduğunda da içinde yaşadığı toplumun dinini bozmak gibi bir iş yapmaktadır. Hristiyanlığın bugünkü sapkın hali de Yahudi olan Pavlus’un bir eseridir 

Gidişat onu gösteriyor ki bu azgınlar topluluğu giderek daha çok toprak işgal etmek suretiyle büyümeye devam edecektir. Ve sonunda Türkiye ile İsrail arasında kaçınılmaz bir çatışma çıkacaktır. Şimdiden o gün için hazır olmak lazım.

Hatta mümkünse İsrail’in daha fazla büyümesine müsaade etmemek gerekir. Aslında bugün üzerinde bulundukları topraklar da bize aittir.

Lakin bunu bize unutturdular. Hafızamızı toplayıp hatırlamakta fayda var.

Unutmayın! Onların vaad edilmiş toprak diye hayal ettikleri yerden biri de Türkiye’nin güney doğusudur.

Onların vaad edilmiş toprakları varsa bizim de vaad edilmiş günümüz var.

Yorum Ekle
Yorumlar (2)
ŞÜKRÜ SAVAŞ | 30.11.2023 14:28
Kur'an'a hakim bir bakışla Buruç suresini ayetlerini günümüze taşımışsınız. Bir çoğumuz bu ayetleri okuyup geçmiş sizin yakaladığınız evrensel mesajları kaçırmışızdır. Hem uyarıcı hem bilgilendirici bir yazı olmuş, kalemine sağlık.
Mehmet Ersoy | 26.11.2023 18:27
SALİH PEYGAMBER, muhtemelen kendi kendine konuştu. Sözü bize ulaştığına göre demek ki tarihin derinliklerinde kaybolmamış ve boşa konuşmamış. Helak olmuş kavmine bakarken, onlardan yüzünü döndürüp ardında bıraktığı kavme hitap edemeyeceğine göre, " Ey kavmim " diye hitap etmesi düşündürücü. Neuzübillah Araf 78- Derken onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında yüzükoyun yere kapaklanıp mahvoldular. Araf 79- Onlardan yüzünü döndürdü ve dedi ki: " Ya kavmim, gerçekten Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum fakat öğüt verenleri sevmiyorsunuz."Ayetleri meallendiren Mehmet ERSOY