metrika yandex
  • $21.23
  • 22.83
  • GA1445

Müslüman milletlerin kaderi eziklik ve cehalet olamaz

VEDAT KAHYALAR

11.03.2023

Emevi'lerin islama verdiği en büyük zarar: şirk kavramını gündemden düşürüp, bu tehlikeyi görmezden gelmeleridir.
 
Şirkle başlayan bu gölgeleme çok önemli başka ana direklerin de yıkılmasına, görülmemesine, yeteri kadar önemsenmemesine yol açmıştır.
 
Adalet, liyakat, münafıklık, zulüm, israf, gösteriş, vehn (aşırı zenginleşme) kavramları da çok hafife alınmıştır.
 
Namaz, Hacc, Cami, sakal, giyim İslamın yeter şartları haline getirilmiştir. Bugün islam dünyasının neredeyse birincil öncelikleri bu sembollerdir.
 
Maalesef günümüzde de bu semboller, Kuran 'ın içeriğinden önde yer almaktadır.
 
Dini değerleri istismar etmek, çok cesurca ve yaygın olarak islam coğrafyalarında yaşanmaktadır.
 
Yönetimlerdeki ceberrut yapılar, diktatörlüğe uzanan baskılar, yolsuzluğun yüzlerce türü, islam hukukunun,zorlama yorumlarla ayaklar altına alınması,adil olmayan paylaşımlarla,ihale yapılabilen ülkelerde,ihalelerle, kamu malının belirli bir zümrede toplanması, egitim sistemlerinin günün gereklerinden uzak, ezberci olması,keşfedici olmaması,kamu yönetimlerinde liyakat şartının hafife alınması (nepotizm), aile yapısının bozulması, kadın ve çocuklara uygulanan insanlık dışı uygulamalar,mahrem ortamlarda yaşanan cinsel sapıklıklar, taciz ve tecavüzler, çevreye olan duyarsızlık... Bunların doğal sonucu olarak ortaya çıkan yoksulluk ve sınıf farklılıkları maalesef islam dünyasının dünyaya sunduğu en önemli panoromadır.
 
İslam dünyası bu görünümü, Allah'ın emrettiği, Nebevi bir şekle dönüştürmek zorundadır.
 
Nebevi yönetim ilkeleri bellidir.
 
-ADALET      : Adalet,islamın en yaşamsal önceliğidir
 
-EMANET     : Devleti yönetenler güvenilir olmak zorundadır.
 
-EHLİYET     : İyi yetiştirilmiş, konusunun uzmanı kişilerin atamalarda öncelik bulması.
 
-MASLAHAT : Kamu yararının birinci öncelik olmasıdir.
 
-MEŞVERET : İşleri uzmanlarla istişare ile yapmak.
 
Bunlardan sadece ilki bile uygulanmaya başlasa yüzlerce sorun çözüm yoluna evrilir.
 
Egitim sisteminin, araştırmacı, sorgulayıcı,uygulama ile beraber planlanması, (Devlet yönetimi, sanayi, işletmeler, tarım) hayatımıza büyük farklılıklar katacaktır.
 
Bunlara ilave olarak ; üretimin arttırılmasına dayalı; ar-ge, inovasyon çalışmaları, doğru dürüst lisan öğreten bir sistemin başarılması, eğitimin üretimle birlikte planlanması İslam'ın gerektirdiği şartlardandır.
 
Ancak dogru eğitimle, doğru insanlar yetiştirilebilir. Sağlam binalar, sağlam yetiştirilmiş nesillerle inşaa edilebilir.
 
Bunu başarmak zorundayız. İslam'ın liyakat diye adlandırdığı iyi yetişmiş eleman demektir.
 
İyi eğitim, hakkaniyet, adalet, gelişim müslümana her milletten daha çok yakışır.
 
İnanıyorumki Rabbimiz de bu öncelikleri önemseyenleri ve uygulayanları farklı sever.
 
Müslüman toplumun kaderi cahillik, ezilmişlik, sömürü olamaz, olmamalı.
Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Çok okunan haberler