metrika yandex
  • $32.2
  • 34.91
  • GA18100

Küresel Sistemin Kıskacında Müslümanların Görevleri – 2

MEHMET YAVUZ AY
01.02.2023

Birinci bölümde, Prof. Dr. İlhami Güler’in 22.07.2022’ de, “Günümüzde Küresel Düzlemde İslâm’ı Savunmak” başlıklı konuşmasından yola çıkarak büyük bir ödev ve yükümlülük olarak “İnsanı Savunmak” odaklı sözler söylemiştik.

“İnsanı Savunmak” önemli bir tespit ve  çıkış noktası olmakla birlikte; savunma olgusu bağımsız hareket etme yeteneğinin kaybedilmesi, destek unsurlarının etkisizliği, güçsüzlük, fiziksel unsurların  azlığı gibi zaaflara da işaret eder.

Savunma, kırılgan yapısı nedeniyle insana/insanlığını muhafaza edenlere ihtiyaç duyar… Geldiği yeri unutmayacak, “İnsan Denen Meçhul”e …

İnsan olarak doğuyor, lakin olumlu yönleri öne çıkan insan olarak kalamıyoruz. Bu çelişki, derin bir ikilik doğursa da yüce Yaratıcının insana verdiği değerin göstergesi olarak da okunabilir.

Akıl ve irade sahibi, yaptıklarından sorumlu, ahiret yurdunda gideceği yer kendi niyetlerine, sözlerine, çabalarına      , eylemlerine, kimin yanında durduğuna bağlı insan, seçkin değerli bir varlık. Allah’ın ince plânında her biri başrol oyuncusu…

Tarihte salt savunma ile ulaşılmış büyük başarılar azdır. Başarı getirecek savunmalar; öne çıkmış, bedel ödemeye hazır, onurlu bir mücadele için önce kendisinden başlamış, dinamik/canlı/dönüştürücü  ruha sahip insanların mevzilerinden çıkıp ileri atılmalarıyla mümkün olabilir. Bu taarruz, yok edici değil karşıtlarını da diriltmeye dahil eden soylu bir ilerleyiştir.

İnsanın yine insanlar eliyle değersizleştirilip etkisizleştirildiği; anlamsız, yersiz, yönsüz, idraksiz, ruhsuz bir canlıya dönüştü(rüldü)ğü “Kimliksizlik Çağı”nda, Müslümanlara hayatî görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Elimizden geldiği kadarıyla,  Şeytana ve yandaşlarına karşı ailemiz ve çevremizle insan kalma mücadelesine katılmalıyız.

Şiddeti kutsayan, ırkçı, faşist küresel sistemin saldırıları kıyamete dek sürecektir. Tüm dünyayı kontrol altına almış Şeytani gücün yok etmeye çalıştığı şeylere baktığımızda, nerede ve kimin yanında duracağımız sorusunun cevabını alabiliriz…

Küresel Sistem kime ve nelere karşı:

Allah’a, dine, erdemli insana, aileye, çocuğa, tabiata, gökyüzüne, yeryüzüne, yüce Yaratıcı merkezli insan tasavvuruna, sade hayata, sevgiye, paylaşıma, dostluğa, empatiye, karşılıksız yardımseverliğe, doğal hayata ve beslenmeye, yaratılışa uygun evliliklere… İlla ki, tüm ahlakî eylem ve sınırlara…

Küresel Sistem kimin ve nelerin yanında:

Şeytanın, her türlü cinsel sapkınlığın, eşcinsel evliliklerin, pornonun, cinsiyetsizliğin, sınır tanımaz kötülüklerin, şiddetin, kitle imha silahlarının, katliamların, yeryüzünü talanın, azgın üretim ve tüketimin, beyaz adam ırkçılığının, tabiatı yüce Yaratıcının yerine ikamenin, kimliksizliğin, metropolün, sanallığın…

“Her zorlukla beraber kolaylık olduğunu” unutmadan…

Müslümanlar olarak kime ve nelere karşı:

Şeytana, şeytana asker yazılmışlara, hakikatin sanallıkla üstünün örtülmesine, Allah ile insan ilişkisinin kesilmesi girişimlerine, her  türlü sapkınlıklara, eşcinselliğe, insanı ve aileyi hedef alan tüm girişimlere, tabiatın talan ve tahribine, ekosistemin bozulmasına,  NBC silâhlarına, sınırsız tüketime, beden tapınması ve tüketimine, modern kalabalık kentlere, insan hayatını kemiren değersizliğe, madde tapıcılığa…

Müslümanlar olarak kimin ve nelerin yanında:

Allah’ın, İslâm’ın, Allah elçisinin, sahici insanın, hakikatin, yeryüzünün, ailenin, çocuk sahibi olmanın, genetiği ile oynanmamış gıdaların, çevre bilincinin, her türlü iyiliğin, paylaşımın, yaratılış ve sahih Tanrı tasavvurunun, günahlarından bağışlanma dilemenin, alçakgönüllülüğün, samimiyetin, aklın, çalışmanın, üretmenin, hayata anlam katmanın, gönüllerde iz bırakmanın, dostluğun, kardeşliğin, haddini bilmenin, aktif tevekkülün, dürüstlüğün …

Hülasa; insanı insanlığı dünyayı, Şeytan’ın/küresel sistemin oyuncağı olmaktan kurtaracak bir zemini inşa etme Müslümanlar olarak hepimizin  görevi değil midir?…

 

02.02.2023, Kardelen/Ankara

Mehmet Yavuz AY

 

 

 

Yorum Ekle
Yorumlar (2)
M.Zeki GÖRÜCÜ | 02.02.2023 13:06
Evet, sizin de buyurduğunuz gibi Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker , İnsanlara, İyiliği emr etmek ve insanları kötülükten men etmek Müslümanlara kur’an ayetleri ile açıkça verilmiş bir görevdir.( Âl-i İmrân 104, Tevbe 112, Hûd 116. vb. ) Bu ilahi görevin günümüzde nasıl yapılacağına dair anlatımınız Müslümanlar için bir yol haritası, yada günümüz teknolojisi ile bir navigasyon gibi yol gösterecektir inşallah.
Abdullah Aydın | 02.02.2023 00:17
Kaleminize sağlık, teşekkürler. Selametle.