metrika yandex

KANUNLAR HERKES İÇİNDİR

27.08.2019
Ahmet TAŞ

Ülkemizde ve dünyada seçilmiş yada atanmış tüm görevliler, sivil kurumlar ve kişiler o ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarına bağlı olarak yaşarlar yada görev yaparlar.

Hukukun devlet hayatında yer bulduğu hiçbir ülkede atanmışlar yada seçilmişler yetkilerini bağlı oldukları devlet hukukunun dışında illegal kurum, kuruluş, örgüt yada nefislerinden alamazlar. Eğer almaya kalkarlarsa hukuk dışı, meşru olmayan bir yetki kullanmış olurlar ki hiçbir devlet böyle bir yetki kullanımına müsaade etmez ve olaya müdahale eder, hukukun gereği ne ise onu icraata koyar.  

Bu müdahale bazen görevden alma, bazen açığa alma yada soruşturma, kovuşturma şeklinde olabilir. Soruşturma ve kavuşturmanın selameti açısından açığa almak da ayrı bir devlet yaptırımıdır. Bu uygulama geçerli hukuk kuralları dahilinde yapıldığı müddetçe devletin bunun için kınanması, suçlanması doğru değildir. Tüm vatandaşlarda olduğu gibi halkın oylarıyla işbaşına gelen belediye başkanlarının da hükümetin emriyle atanan vali, kaymakam, bürokrat ve memurlarında kendileriyle ilgili hukuki mevzuatın dışına taşmadan görevlerini yürütme mecburiyetleri vardır. Seçilen ve atanmış olanlar devletin geçerli hukukunun dışında yetki kullanma hakkına sahip değillerdir. Zaten hiçbir devlette emri altında görev yapanların kendisinin tanıdığı yetkinin dışında bir güçten emir alarak görev yapmasına müsaade etmez. Bu, dünyanın her yerinde geçerli olan bir kuraldır.

Bu şartlar çerçevesinde baktığımızda son günlerde ülkemizde İç İşleri Bakanlığının uygulaması ile haklarında PKK’dan emir aldığı, devletten aldığı ödenekleri milletin hizmetine kullanmak yerine PKK’ya yakın duran illegal ( kanun dışı) kurum, kuruluş ve kişilere aktardığı, görevi sırasında PKK yetkililerinden emir aldıkları suçlamasıyla haklarında açılan soruşturma ve kovuşturma sebebiyle soruşturmanın selameti açısından 3 HDP’li büyükşehir belediye başkanının görevden alınmaları yadırganacak, kınanacak bir uygulama değildir.

Devlet, hukuk devleti ise seçilmişlerde hukukun dışında kalan yetkiler kullanıyor iseler hükümet hukuku uygulamak, uymayanları da cezalandırma hakkına sahip ise İç İşleri Bakanlığının bu uygulamasında yadırganacak bir durum yoktur, ve ilgili bakanlığın bu uygulama için kınanması ve suçlanması da doğru değildir.

İşin ideal olanı elbette seçilmişlerin hukuk içinde kalarak görev süreleri boyunca hizmet etmeyi tamamlamaları, kendi partisi dahil haklarında görevi kötüye kullandıklarına dair ciddi hukuki şüpheler oluşmadan ve herhangi bir soruşturma, kovuşturma olmadan görevden alınmamalarıdır. Ne yazık ki ideal olup gönlümüzden geçen bu beklentiler her zaman hayat bulmuyor. Ülkemizde suç işledikleri suçlamasıyla HDP’li başkanlar görevden alınırken ve bunun kınanmaması gerekirken, haklarında soruşturma dahi açılmayan, parti yönetimlerinin emri ile seçmenlere izahata bile gerek duymadan belediye başkanlarının görevden alındığına da şahitlik ettik.

Keşke HDP ve onun listesinden seçilen belediye başkanları mevcut yasalara karşı çıkmadan PKK ile irtibat ve bağlılıklarına son vererek millete hizmet yolunda görevlerine devam etseler ve görevden alınmasalardı. Sonuçta şunu söyleyelim kanunların herkes için geçerli olduğu yaşanarak gösterilebilse.

Selam ve dua ile

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş