metrika yandex
  • $32.53
  • 34.82
  • GA17260

İnsanın Kurban Olduğu Çağdan İbrahim’e Gitmek

MEHMET YAVUZ AY
04.07.2023

“Arapça’da gerek maddî gerekse mânevî her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurbân kelimesi dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban hemen bütün dinlerin ana temalarından birini teşkil ettiği gibi çeşitli dillerde bu kavramı ifade için kullanılan kelimelerin kök anlamlarında da müşterek taraflar vardır. Latince kökenli Batı dillerinde kurban karşılığı kullanılan sacrifice kökünde “kutsamak, bir nesnenin tanrıya sunularak kutsal hale getirilmesi”, offering de “tanrıya hediye sunma, takdime” anlamını taşır. Eski Ahid’de kurban karşılığında “bağış ve vergi” mânasındaki minha, “yaklaştıran şey” anlamında gorban ve “kutsal kan dökme”yi ifade eden zebah kelimeleri kullanılır (Tekvîn, 4/3, 31/54, 32/14, 33/10; Çıkış 10/25, 12/27; Levililer, 2/1-13; Ezra, 20/28, 40/43).

Türkçe’de kurban kelimesi yalın olarak kullanıldığında kurban bayramında ibadet amacıyla kesilen hayvanı ve bu kesim işlemini ifade ederken diğerleri türüne göre “adak kurbanı, kefâret kurbanı” gibi özel isimler almıştır.”  (Kurban , Ahmet Güç, TDV İslâm Ansiklopedisi)

“Kur’an’da ayrıntısı verilmeksizin Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27) ve ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğu bildirilir (el-Hac 22/34). “

Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil kesenlerin dinî duyarlılıklarının (takvâ) Allah’a ulaşacağının belirtilmesi (el-Hac 22/37) buna işaret eder. Kurban Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. Müminler her kurban kesiminde, Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri, Kur’an’da da özetle aktarılan (es-Sâffât 37/102-107) başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduklarını simgesel davranışla göstermiş olmaktadırlar.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar; sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur

Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terk etmemiştir.” (İslâm’da Kurban, Ali Bardakoğlu, TDV İslâm Ansiklopedisi)

Yüce Yaratıcının yaratış muradında kanaatimce her insanın müstesna bir yeri vardır.  Her insan bir hikâye, her hikâye bir senaryo, her senaryo insana bahşedilmiş bir başroldür. İnsanların değerlendirmesi ne olursa olsun; zengin-fakir, güçlü-zayıf, sağlam-özürlü, erkek-kadın ayrımlarının Yüce Yaratıcı yanında bir kıymeti yoktur.

“Hayat çok yüksektir.”(Sinop mebusu Hakkı Hami (Ulukan) Bey, 14 Ocak 1922)

İnsanlar, dışa bakıp görüntüye önem verirken; kişi ile kalbi arasına giren Allah, içimize bakmaktadır. Her insanın sınavı, gücü ve temsil kabiliyeti oranındadır. Yeryüzünün muhteşem devrimcileri elçilerin sınavları, eşsiz zorlukların zirvesindedir. Çok yüksek hayatı insana hediye etti Merhametin Sahibi… Adem-Nuh-Yunus-Zekeriyya-Yakup-Yusuf-İbrahim-İsmail-Musa-İsa-Muhammed peygamberlerimiz…  Hacer-Züleyha- Meryem-Hatice-Ayşe annelerimiz… Şanlarına yakışan acıların, imanın, sevginin, sadakatin, teslimiyetin öncüleri oldular. Yüksek insan, yüksek hayat senaryolarının başrol oyuncuları…

Zamanın eskitip solduramadığı, unutturamadığı bir senaryonun başrolünde…

Kuş uçmaz kervan geçmez bir çöle eş ve çocuğunu bırakacak  teslimiyetle dikilen muhteşem surlarda…

Emredildiği için İsmail’inden geçen, yavrusunu kurban edebilen, savrulmamış bir kalbin kan ve hayat karşısında soylu duruşu.

Atam İbrahim!

Ateşle, aileyle, kan ve hayatla sınavlarında bıraktığın silinmez izler, bizi tarihin koridorlarında kaybolmaktan koruyor.

Şifa, ihya ve onarım dolu hayatın, sönmez meşalelerin önümüzü aydınlatıyor.

Ve “türedi uygarlıkların “ içinde ışıltıların var kılıyor bizi.

“Medenî toplumların anıları vardır. “ demişti Allah’ın kulu Aliya!

Bilmiyorlar Atam İbrahim!

Senin senaryoların, başrollerin, binlerce yıl ötelerden bugüne, hayata dokunan sahnelerin  durdukça varlığımız  sürecek.

Senin tek kişilik millet olman, umutlarımızı her dem tazeliyor.

Senin dualarına muhteşem  karşılıklar veren Yüce Yaratıcımız, milyonlarca insanı senin imanına, teslimiyetine, sadakatine ve  ayak izlerine yoldaş eyliyor…

İnsan olmak, Müslüman kalmak, açtığın yolun en güzel hasılası…

Kurban insana verilen kıymetin karşılığı…

Kurban edemediğimiz ne varsa belimizi bükecek yüktür.

Her Kurban Bayramı adamak ve adanmışlığın hatırlatılması olsa gerek…

04.07.2023; Kardelen /Ankara

Yorum Ekle
Yorumlar (3)
Abdullah Aydın | 05.07.2023 15:30
Etraflıca bir anlatım, istifade ve amel edebilmemiz dileğiyle. Kaleminize sağlık, teşekkürler.
Ali şahin | 04.07.2023 10:19
Kıymetli Kemal Şahin vasıtasıyla yazımıza muttali oldum, hayranlığımı her fırsatta dile getirdiğim İbrahim as, a farklı bir pencereden baktırdınız, selamlar ve dualar
Yahya ÖZTÜRK | 04.07.2023 08:27
İnşirah veren ,gönül yücelten yazınız için tebrikler. Cenab-ı Hakk yâr ve yardımcınız olsun inşaAllah.