metrika yandex
  • $19.03
  • 20.81
  • GA0

İnsan Hangi Özelliği ile Melekler ve İblisten Üstündür?

Vedat KAHYALAR

04.10.2022

 

"İnsana bu mükemmel beyni veren Tanrı’nın, insandan bu beyni kullanmasını istemediğine inanmıyorum!"

Galileo

Kur'an-ı Kerim yedi ayrı surede meleklerin Âdem'e secdesinden söz etmektedir. Allah bir insan yaratacağını meleklere haber vermiş, ona şekil verip ruhundan üfleyince, meleklerden, yarattığı bu insana secde etmelerini istemiştir.

Meleklere: “Âdem’e secde edin!” dediğimizde iblis dışındakiler derhal secdeye kapandı. İblis ise direnerek bundan kaçındı, kibirlendi ve kâfirlerden oldu. (Bakara 34)

Meleklerin Hz. Âdem’e yaptıkları secde, ona ibâdet maksadıyla yapılan secde değildir. O, sadece Allah’ın emrine uygun olarak hareket etmeleridir. Onların secdesi, Allah’ın emriyle olduğu için, bizâtihi Allah’a ibadettir. Allah Âdem’in şanını yüceltmek için onu meleklerin kıblesi yapmıştır. Dolayısıyla buradaki secdeyi, meleklerin Âdem’e tevazu ve saygı göstermeleri olarak anlamak gerekir.

Adem'in meleklere nazaran üstün tarafı ne idi?

Allah;" Âdem'e bütün isimleri öğretti.” (Bakara 31)

İnsan eğitilmeye, öğrenmeye, gelişmeye uygun yaratıldı. Eşyayı, cisimleri, hareketleri tanıyabilip, özelliklerini öğrenebildiği için avcılık, toplayıcılık yaptı. Alet kullanmayı öğrendi, ateşi, tekerleği, giyimi, yemek pişirmeyi, aile yaşamını öğrendi.

İnsanın öğrenme, aklını kullanma serüveni binlerce yıldır hiç hız kesmeden devam ediyor.

Bizi meleklerden, iblisten üstün yapan akletme, öğrenme, üretme, gelişme yeteneğimizdir.

Şimdi bu üstün yanımızı birilerinin emrine verip, akledemeyip, sadece itaat eden bir canlı hâline nasıl düşeriz?

Meleklerin, cinlerin hayranlıkla izlediği ÂDEMOĞLU iken nasıl kendimizi aklını kullanmayan bir forma düşürebiliriz?

Bence ahiretteki en önemli sorgulanacak hesap buradan olacak gibi...

Bedel ödemeden, aklı zorlamadan kolay cennet arzusu, insanoğlunu çeşit çeşit şirk unsurlarına sevk etti.

Coğrafya, kültür, güç ve ekonomik nedenlerle tarihte şirk unsurları değişiklikler arz etmiştir. Dün dağı, yıldızı, güneşi, heykeli ilah bilip şirk içinde olanlar, zaman içinde bu sapkınlıklarını; kutsal sayılan kişilere, güç odaklarına, paraya, yalancı din sömürücülerine yönelttiler.

" Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onu görür. Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa, onu görür." (Zilzal 7-8)

"İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?" (Bakara 255)

"Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.” (Müddessir 48)

Siz yine atamız Adem'i üstün yapan öğrenmeyi, gelişmeyi seçin.

Aklınızı çalıştırıp, düşünerek kendinizi ahiretteki üst boyuta hazırlayın.

Allah, akıllarını iyi kullanmayanlara azab (rezillik) verir. (Yunus 100)

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Çok okunan haberler
Çok okunan yazılar