metrika yandex
Anlam Kitap

HZ. EBUBEKİR GİBİ KAZANIP, EBU CEHİL GİBİ YAŞANABİLİR Mİ?

Yusuf YAVUZYILMAZ

23.05.2022

Bu analizde Hz. Ebubekir ve Ebu Cehil birer sembol olarak ele alınmıştır. Kuşku yok ki, bu iki sembol aynı toplum içinde yetişmişlerdir. Ancak tutumları, duruşları ve düşünce biçimleri birbirinden tamamen farklıdır.

Ebu Cehil, Mekke oligarşisinin temsilcisi olan, muhafazakar-sağcı bir siyasal tipolojidir. Zenginlik ve itibar bakımından toplumun en önde gelenlerinden biridir. Buna bağlı olarak siyasal bir ağırlığı da vardır.

Ebu Cehil, muhafazakardır; çünkü tarihin taşıdığı Arap geleneğinin üstünlüğüne inanır. Bu yapıda keskin bir dönüşüm getirmek iddiasında olan bütün öğretilere karşıdır. Bu yüzden Hz. Peygamber ve temsil ettiği öğretiye en büyük muhalefeti yapmıştır.

Ebu Cehil, geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır. Tarihin taşıdığı ve geleneğin olumladığı değerlerin en yüce değerler olduğuna inanır. Bu yüzden Arap geleneğine ve bu geleneğin taşıdığı inanç biçimine sıkı sıkıya bağlıdır.

Hz. Ebubekir, Hz. Peygamber’in en yakın dostu ve sırdaşıdır. Muhafazakar-sağcı bir politik çizgisi olmadığı gibi, yeniliğe karşı kuşkulu bir bakışı da yoktur. O,Toplumsal yapıda devrim yapacak, geleneksel olanı kökten değiştirecek bir mücadelenin adayıdır. Bu yüzden Peygamberin yakınında en yakın arkadaşlarından biri olurken, Ebu Cehil karşı safta yani hendeğin öbür yanında konumlanmıştı.

Hz. Ebubekir, toplumda köklü bir değişiklik yaratacak, Arap geleneğinin zihniyet dünyasını kökten değiştirecek bir yeniliğe taraftardı. Bu nedenle gelenekte köklü bir kopuşa gidecek bir Peygamberin yanında yer almıştır.

Hz. Ebubekir muhafazakar değildir; çünkü geleneğin taşıdığı değerlerin büyük ölçüde sorunlu olduğunu düşünüyordu. Vahyin, tarihin akışına müdahale eden bir bilgi olduğunun bilincindeydi. Bundan dolayı ömrü boyunca Hz. Peygambere sadık kalmış, ölümünden sonra da İslam’ın ilk halifesi olmuştu.

Hz. Peygamber’in Hendek savaşında bir savunma taktiği olarak kullandığı hendek kazmayı bir metafor olarak düşünmek gerekir. Hendek sadece bir çukur değil aynı zamanda iki gücü birbirinden ayıran bir simgedir. Dostla düşmanı, iyi ile kötüyü, iman ile küfrü, doğru ile yanlışı. Bugün hendek yeniden kazılmalı. İnsanlar Ebu Cehil gibi kazanıp, Hz. Ebubekir gibi yaşanamayacağını anlamalı.

Hendek kazıldığında, hendeğin karşı tarafında Ebu Cehil zihniyeti, beri tarafında ise Hz. Ebubekir vardı. Ebu Cehil, cahili Arap geleneğini kutsayan bir figür; Hz. Ebubekir, geleneğin zindanından kurtulmak için mücadele etmeyi göze alan bir özgürlük savaşçısıydı.

Hendek, özgürlük ve kölelik arasında çekilmiş en kalın çizgidir.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş