metrika yandex
  • $32.14
  • 34.92
  • GA17500

ZORUNLU EĞİTİM “NE KADAR ERKEN?”

Doç. Dr. MEHMET SAĞLAM
09.11.2021

Erken çocukluk eğitimi gelişim sürecinde çocuklar açısından en önemli unsurlardan biridir. İyi düzenlenmiş ve yapılandırılmış öğrenme ortamlarında çocukların bulunması, gelişimin en hızlı olduğu bu süreçte onları gelişimsel olarak destekleyen bir durumdur.

Hem erken çocukluk dönemindeki çocuğun gelişimsel özelliklerinin farkında olan hem de erken çocukluk eğitimini ve uygulamasını bilen uzmanlarca yürütülecek süreç çocuğun sonraki yaşamını da olumlu anlamda etkileyecektir.

Ülkemizde erken çocukluk eğitimi MEB verilerine göre düzeltilmiş net okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaş için 2020-2021 dönemi için  % 58,53 olarak gerçekleşmiştir.

(https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi/2361308) 2019 yılı AB ortalamalarına baktığımızda; “Avrupa İstatitik Ofisi (Eurostat) Türkiye ve Avrupa ülkelerinde zorunlu okul öncesi eğitime dair 2017 yılı verilerine göre 4 yaş ile zorunlu okula başlamadan önceki yaş grubu yani Türkiye’de 4-6 yaş arasına denk gelen bu dönemde zorunlu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı AB’nin 28 üyesinin ortalaması yüzde 95,4 oldu. 28 üyeden 15’i yüzde 95 üstü eğitim oranına sahip. Zorunlu okul öncesi eğitimde 23 ülke ise yüzde 90’ın üstünde orana sahip. AB ülkeleri içinde en düşük oran yüzde 78,2 ile Slovakya” olarak belirlenmiştir. Türkiye ise bu listede Avrupa ülkeleri içerisinde % 54,7 ile K.Mekadonya’nın önünde sondan ikinci sırada yer almaktadır (https://tr.euronews.com/2019/11/21/zorunlu-okul-oncesi-egitim-oran-ab-de-yuzde-95-turkiye-de-yuzde-55).

MEB yetkilileri tarafından yakın zamanda yapılan açıklamada ülkemizde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınacağı yönünde bazı açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan bu açıklama bazı çevreler tarafından olumlu karşılanırken bazı çevreler tarafından ise olumsuz karşılanmıştır.

Aslında mesele erken çocukluk eğitiminden ne anladığımız meselesidir. Eğer erken çocukluk eğitimini ve bu kurumları kadınların çalışma hayatına zorlanması, çocukların ebeveynlerinden mecburen ayrı kaldığı sürecin yönetimi açısından açılan kurumlar ve eğitim süreci olarak görürsek sonuç kapitalist bir dayatma olarak sonuçlanır ve aile kurumu açısından son derece tehlikeli olarak değerlendirilir.

Evet, erken çocukluk eğitiminin yan çıktıları arasında ebeveynlerinin her ikisinin de çalıştığı çocuklar açısından bir çözüm olduğu söylenebilir.

Ama bu dönemin çocukların gelişimsel olarak öğrenmeye en hızlı cevap verdikleri, sonraki öğrenmeler için temel oluşturduğu dikkate alınırsa, erken çocukluk eğitimi çok kritik bir yere gelir.

Üstelik erken çocukluk eğitiminin en önemli boyutlarından biride aile katılımıdır. Yani erken çocukluk eğitimi aile ile birlikte yürütülen, sadece çocuğa değil aileye de dokunan ve ev içerisinde ebeveyn-çocuk ilişkisini destekleyen bir süreçtir.

Eğer bir de erken çocukluk eğitiminin önemini kavramış ve bu anlamda becerilere sahip bir öğretmen ile çalışma fırsatı bulunursa bu süreç çocuğun sonraki yaşamına olumlu yönde etkileyecek sadece akademik olarak değil genel anlamda gelişimsel olarak fark yaratan çocuklar ortaya çıkaracaktır.

Zorunlu eğitimin tartışılacak kısmı kanımca okul öncesi dönem değildir.

Zira bu dönemde eğitime yapılan yatırımın sonraki dönemlerde yapılan yatırımlardan çok daha fazla getirisi olduğu da bilinmektedir.

O yüzden okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çabaları hem çocuk hem de aile açısından son derece önemlidir.

Zorunlu eğitimde bir yer tartışılacak ise okul öncesi dönem değil, lise yılları olmalı ve bu tartışma mesleki eğitim meselesi ile birlikte ele alınmalıdır.

Ama eğitim politikası(zlığı) bu ülkenin en büyük imtihanlarından biri ve öyle olmaya da devam edecek gibi…

Doç.Dr.Mehmet Sağlam

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
mehmet ali öner | 10.11.2021 14:41
Çocuklar en iyi ailede eğitilir (ki eğitmek yerine keşke en çok öğretime enerji harcasak) diyeceğim ama Rabbimizin sıfatı eğitici olduğundan susuyorum. Lakin, çocukları mankurtlaştıran eğitimden Allah korusun demeden geçemiyorum..