metrika yandex

CİNAYET VE ŞİDDET KONUSUNDA ÜSLUP VE SAMİMİYET

25.08.2019
Ahmet GÜRBÜZ

Ey bizim mahallenin feminist kızları, Kademciler;

Sizin Nisa suresinden haberiniz var mı?

Hani ‘Kadınlar’ manasına gelen 4.sure.

Hiç içinize sindire sindire okudunuz mu?

Sonrada amentünün üçüncü sırası, kitaplara imanı yeniden düşündünüz mü?

“Ey insanlar! Şüphesiz biz, sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Tanışasınız diye de sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en değerliniz, en takvalınızdır”.(49/13)

Hunharca işlenen Emine Bulut cinayetinin görüntülerinin, 5 gün sonra sosyal medyaya düşmesiyle yeniden alevlenen, ama aslında gündemden hiç düşmeyen, ‘kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri’ konusu tartışılmaya devam ediyor.

Öncelikle olayın teşhisini doğru koymamız, samimi bir üslup ve söylem geliştirmemiz lazım. Kadın sorununu tartışırken bile kadına karşı ‘ayrımcı bir dil’ kullanıyoruz. Cinayet mi, yoksa kadın cinayeti mi? Şiddet mi, yoksa kadına şiddet mi?  Kadına karşı olmazsa şiddet, şiddet değil mi?  Ya da başkaca işlenen cinayetler hafifletici sebepler mi?

Meselenin künhüne inmek gerekiyor. Bu konudaki yasal düzenlemelerin bir dayatmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Yangından mal kaçırma telaşıyla, apar topar yapılmıştır. Kendi örf ve ananelerimize, kültürel değerlerimize, irfan ve medeniyetimize güvenmek zorundayız. Kompleksli yaklaşımlarla ne bir çözüm önerebiliriz, ne de sonuca ulaşabiliriz.

Batıya karşı bizim en müstahkem kalemiz ailemizdi. İstanbul Sözleşmesi (Avrupa Konseyi sözleşmesi) ile deli gömleği gibi giydirilen 6284 sayılı (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair) kanunla, onu da içerden dinamitlemeye başladık. Batı bizi kendi orta çağ karanlığına çekmek istiyor. Bizim tarihimizde kadınla ilgili yüzleşemeyeceğimiz hiçbir dönem yoktur.

Yaklaşık dört bin yıla dayanan tarih ve kültürel geçmişe, bin beş yüz yıllık medeniyete sahibiz. Siyaset sahnesine yeni çıkmış aşiret değiliz. Yamalı bohça gibi derme çatma hukuk sistemi, bu milletin bünyesine dar geliyor. 93 yıllık medeni kanunumuz resmi nikâhı şart koşuyor, ama toplumun en laik kesimi bile imam nikâhından vaz geçmiyor.

“Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir.
Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimî kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’ın onlardan razı olması (hepsinden) daha büyüktür. İşte bu, en büyük kurtuluştur. (9/71-72)

Bu olay son derece komplike, çok boyutlu, uzun vadeli ve zor bir süreçtir. Olayın tarafı kadın derneklerine soracak olursanız, tek sebep eğitimsizlik. Basit reçetelere sarılıp büyük gerçeği görmezden geliyoruz. Sorunu sadece eğitimsizliğe indirgemek, hedef saptırmaktır. Eğitimsizlik varda inançsızlık yok mu? Ekonomik yetersizlik varda, ahlaki yetersizlik yok mu? Peki, bu cinayet ve istismarların kahır ekseriyetinin büyük şehirlerde yaşanmasını neyle izah edeceğiz.

Sözleşmenin imzalandığı yıldan (2012) itibaren ‘kadın cinayetlerinde’ ve boşanma davalarında düzenli bir artış gözlemlenmektedir. O yıllarda öldürülen kadın sayısı ortalama 100 iken, bugün 500’lere ulaşmıştır. Bu kanunun neye hizmet ettiğini daha iyi anlayabilmek için, birde istatistiklere girmeyen tali sonuçlara bakmak lazım. Mesela alkol, uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürüklenen kadınlar, eğitimden kopan, suça itilen ve çalışmak zorunda kalan çocuk işçi sayıları nasıl etkilenmiştir acaba.

Kadını toplumun üstünde tutmak, kadını ailenin dışına çekmek, onu inanç ve kültür bağlamından soyutlamak, her toplumsal olayda ‘pozitif ayrımcılık’ maskesi takarak popülist söylemler geliştirmek sorunun çözümüne katkı sunmadığı gibi, daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bununda bir çeşit sömürü olduğunu kanaatindeyim.

Çözüm olarak Kademi kapatalım demiyorum, ama Sıla ile temasa geçen Aile Bakanlığı yetkililerinin Sema Maraşlı’yı da bakanlığa çağırıp dinlemesinin faydalı olacağına inanıyorum.

Aile müessesesi aynı zamanda dini bir müessesedir ve meşruiyetini oradan alır. Konuyla ilgili yapılan düzenlemelerde, 6284 sayılı kanunda dâhil olmak üzere, ilahiyat camiası ve Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarından da destek alınmalıdır.

Kadını sadece eşi ve ailesinden koruma histerisinden çıkıp, onu ekonomik ve cinsel olarak sömüren sistemin aygıtlarına karşıda korumalı.

Konuyla ilgili yapılan düzenlemelerin, toplumun kültürel kodlarıyla uyumlu olmasına, ruhsal karakteristiği ve sosyolojik gerçeklikle çatışmamasına dikkat edilmeli.

Kadını eşit bir yurttaş gibi muhatap alıp, kadın haklarını temel insan hakları çerçevesinde değerlendirip, eğitim, barınma, korunma vd, toplumun tüm katmanlarıyla beraber standartların yükseltilmesi için gayret sarf edilmeli.

Hukukun temel normlarını, Hakk ve hakikat kriterlerine göre yeniden gözden geçirmeliyiz.

“Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız”.(2/179)

Ne gelirse başımıza Hak'tandır; fakat geliş sebebi, Hak'tan ayrılmaktandır.

Yorum Ekle
Yorumlar (9)
Ahmet Ziya İbrahimoğlu

01.09.2019

Yazarı Tebrik edilecek olgun ve yapıcı bir yazı. Sema Maraşlı Hanım’ı Bakanlığın çağırıp dinlemesi yetmez; Bakanlık danışmanlığını hak eden Akli Selim ve ortak aklın sesi olan bilgi ve fikir sahibi bir hanım...
Ahmet Gürbüz

27.08.2019

Teşekkür ederim ayrı ayrı hepinize, Dualarınızı bekler selam ve muhabbetler sunarım
Burhan Alptürk

27.08.2019

Elinize,yüreğinize sağlık.Uzun zamandan beri devam eden kadın ve erkeğin fıtratına müdahale sonucu ortaya çıkan bu toplumsal yaraya bakış açınız çok yerinde. Sebep ve sonuç yazınızın son cümlesinde gizlenmiş."Ne gelirse başımıza "Hak'tandır; fakat geliş sebebi, Hak'tan ayrılmaktandır." Selam ve dua ile.
Burhan Alptürk

27.08.2019

Elinize,yüreğinize sağlık.Uzun zamandan beri devam eden kadın ve erkeğin fıtratına müdahale sonucu ortaya çıkan bu toplumsal yaraya bakış açınız çok yerinde. Sebep ve sonuç yazınızın son cümlesinde gizlenmiş."Ne gelirse başımıza "Hak'tandır; fakat geliş sebebi, Hak'tan ayrılmaktandır." Selam ve dua ile.
Enver Yalcin

26.08.2019

Durusu..bu konuya vukufiyeto ve bakis (acisiyla)Sema Marasli ve Diyanet Kadim kulturumuz geleneklerimiz.. Meselenin bam tellerini iyi tesbit etmissiniz... Ama kim.kulak verecek
Sami sumer

26.08.2019

Ellerine sağlık tebrik ederim güzel olmuş
Halil Gürbüz

26.08.2019

Tebrikler
Bestami ERSÖZ

25.08.2019

Yüreğine sağlık üstad
mehmet aldemir

25.08.2019

eline diline kalemine sağlık Allah razı olsun bizleri bilgilerin le aydınlarının icin