metrika yandex

Her birinize istiklâl tavsiye ediyorum! Es’ad COŞAN

04.02.2020
Ahmet GÜRBÜZ

Bir sufi, bir seyyah, ilim adamı, hafız, muhaddis, edip, şair, gönül eri; modern bir Alperendi o. Merhum ve mağfur hocamız Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN rahmetullahi aleyh.

Haddim değil onun hüsnünü tarif, ilmini tebyin ve cemalini tasvir etmek. Fakirin yegâne iftiharıdır, tanımış olmak, hizmetinde bulunmak, iltifatına mazhar olmak. Bu sebepledir ki cüretkârlığım, kendi penceremden görebildiğim kadarıyla birkaç kelam etmek, hakikate şehadet etmektir.

Hz Hüseyin efendimizin soyundan, Birinci Cihan Harbi şehidi Fatih dersiamlarından Molla Mehmed Efendinin torunu, büyük âlim, mutasavvıf, mürşid i kâmil Bursalı Hafız Mehmed Zahid Kotku’nun damadı ve postnişini, Hafız Halil Necati efendi ve Şadiye Hatunun mahdumu şehid oğlu şehiddir.

Merhum hoca efendi tasavvuf, ilim ve aksiyonu şahsında meczetmiş nadir bir şahsiyetti. Sosyal hizmet sahasında, dini yaşantıda, akademi, eğitim, aile, sağlık, turizm, finans, medya, siyaset alanlarında çığır açan hizmetlere imza atmıştı. İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa'da ilahiyat öğrencileri için hadis ve fıkıh enstitüleri açmıştı.

Doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı, batı dillerinden Almanca ve İngilizce'yi iyi derecede bilmekteydi.

Biyografisiyle ilgili ansiklopedik bilgiler aktarmayacağım, onun için TDV İslam Ansiklopedisi ve iskenderpasa.com adreslerini öneririm. Eserleri ve manevi mirasıyla ilgili Mahmud Es’ad Coşan Araştırma Merkezi takip edilebilir. Ben sadece öncülük ettiği hizmetlerin bir kısmına ve getirmiş olduğu İslami yoruma değinmek isterim kadrimce.

‘Görünmeyen Üniversite’ İskenderpaşayı o; “Misyonumuz, İslami çizginin dışına sapmadan, sünnet-i seniyyeye bağlı, çağa uygun, aşırılıktan uzak, takvaya dayalı Müslümanlığı yaşamak ve yaşatmaktır...” diye tanımlardı. Anadolu irfanının mayasıydı.

 Hidayet vesilesi olarak gördüğü cihad hakkındaki görüşü ise şöyledir:
“Ne yapacağız hocam? Tabancamızı takalım, kılıç kuşanıp, bıçakları elimize alıp harb mi edeceğiz? Cihad harpten daha geniştir. Cihad, çok cehd sarf etmek demektir. İslâm'a yapılan hücumlara karşı koymak demektir. İslâm'ı yıkmak için, yok etmek için, Müslümanları dinsizleştirmek için sarf edilen cehdleri, yapılan gayretleri bastıracak, karşılayacak, göğüsleyecek, onları yenecek çalışmayı yapmak demektir. Yâni aslında cehde karşı cehd demektir. Savmak, bir şeyi başından uzaklaştırmak demek”.

“Peygamber (SAS) Efendimiz buyuruyor ki: En büyük cihad, kişinin kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir”, dedikten sonra işin nirengi noktasına, en zor kısmına yani tasavvuf ilminin ana gayesine dikkat çeker.  “Tasavvuf öğüt veriyor, şeyh yol gösteriyor; o kadar... Kişinin kendisinde oluyor, esas itibariyle olan biten...”

Nâkıs insandan kâmil iş çıkmaz! Düsturunu kor ve “Yüzüne gözüne bulaştırırsın, mahvedersin, perişan edersin, dağıtırsın, Müslümanları birbirine düşürürsün” diyerek işin ehemmiyetini belirtir.

“İlimsiz olmaz. İlimsiz tasavvuf da olmaz. İlimsiz tasavvuf, insanı saptırır. Şeytan, bilgisi olmayan insanı aldatır. ‘Allah cahil bir kimseyi kendisine velî edinmez. Sevdi mi, kendisine velî edindi mi öğretir, cahil bırakmaz.’ Allah'ın velisine cahillik yakışmaz. Yakışmadığı için öğretir. Pırıl pırıl hafıza verir, muazzam bir kabiliyet verir. Ötekilerin hepsinden daha âlim olur, daha ârif olur”.

Cemaat, teşkilat ve İslam’a hizmetle ilgili tesbitleri bir manifesto mahiyetindedir:
“İslam'da cemaatle beraber olunması tavsiye edilir. Cemaatle beraber olmak "hakla", "hakikatle" beraber olmaktır! Tek başına olsa bile, hakikatle beraber olan cemaattir. Hakikatten kopmuş olanlar, milyonlarca da olsa tefrikadadır.”

“Bugün maalesef tüm İslâm âlemi emperyalist güçlerin sultası altındadır. Kuş uçurtmazlar, takip ederler... Hem de kendisi takip etmez... Amerika seni John'la takip etmez, Smith'le takip etmez. Adı senin benim gibi olan Müslümanla takip eder; canına okur. O milletin içinden çıkmış hain vasıtasıyla takip eder ve millete en büyük zararı, kendi içinden çıkmış insanlara yaptırır. Parayla satın alır, ajan edinir ve öyle kullanır.”

“Onun için ‘Hizmet ediyorum.’ diyen insanları, ‘Hizmet ediyorum.’ diyen organizasyonları, irfan ile irfan teraziniz ile tartın.”
“Böyle birtakım insanlara, organizasyonlara körü körüne bağlanmayın! Her birinize istiklâl tavsiye ediyorum. Hür olun, hizmeti kendiniz tespit edin, yapmaya çalışın!”

“Emperyalistlerin türlü oyunları var. İslâm, bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek hâle gelirse, o kimseyi yok ederler, öldürürler, satın alırlar, tehdit ederler. Ne yapmak lâzım? Hizmeti yaygınlaştırmak lâzım, herkesin lider olması lâzım. "Tek lider, vazgeçilmez insan..." diye bir şey olmaz. Bakın, Filistinli çocuklarla niye başa çıkamıyorlar? Hepsi lider.”

“Bir lidere, tek hocaya, tek ekibe bağladığı bir yığın insanı, böyle üzüm salkımını sapından tutar gibi, istediği yere götürüyor!”

“Müsaadeli, ağabeyli, bilmem neyli hizmet olmaz... Tâbî olmayın kimseye! Bana da tabi olmayın! Bana tabi olursanız, beni sıkıştırırlar. Ondan sonra, "Sen bu adamlarına şöyle yap!" derler. İslâm'a, Allah'ın emrine tabi olun! Allah'ın dinine hizmet edin! Tek başınıza olsanız da, hakla beraber olun! O zaman İslâm kalkınır; başka türlü kalkınamaz!

“Her biriniz İslâm için, kendinizin dünyada kalmış tek adam olduğunuzu düşünün. Ama senin gibi aynı hedefe yürüyen başka insanlar varsa; onlarla da işbirliği yap! Yapmıyorsa, silkele at be! Sen onu sırtında taşımak zorunda mısın? Beni sırtında taşımak zorunda mısın?
Kimse kimseye hürriyetini vermesin! Hürriyet aziz şeydir. İnsan, ancak Allah'a kul olur.”

Time dergisi doksanlarda İskenderpaşa ile ilgili bir araştırma yapmıştı. Özetle cemaati Esad hocayı 10 yıl geriden takip ediyor demişti. 5 Mayıs 1990 tarihli bu konuşmayı birçok gazete 2015 yılında Esad Coşan Hocaefendi 25 yıl önce fetöyü işaret etmişti diye verdi, veriyor.

Oysa o zaman bazı aklı evveller bu konuşma merhum Erbakan’ı ve RP’yi hedef alıyor diye algı oluşturmuşlar ve burdan bazı kesitler makaslanarak ulusal medyaya taşımışlardı. Tıpkı 2011 seçimlerinde İskenderpaşa’nın yeni liderinin fetöye işaret eden ve MHP’ye destek isteyen basın bildirisinde: ”Maneviyat bahçemize dadanmış domuz sürülerini, sırtlanları, hain köpekleri, kurnaz tilkileri, leş kargalarını, kanımızı, canımızı, değerlerimizi, zenginliklerimizi emmeğe yeltenen sülükleri, asalakları silkele, sırtından at, kamburunu düzelt, el ele ver, gücünü topla, maneviyatını düzelt, iyileri bul, onlarla birleş, işbirliği yap, yanlışı düzelt!” dediğinde Ak Partililerin üzerine alındığı gibi.

1990 yılı Türkiye’de İslami hareket için en önemli kırılma noktasıdır.  İskenderpaşa ve RP’nin arasında köprüler atılırken fetönün önü açılıyordu. Adeta merminin çekirdeğiyle kapsülü birbirinden koparılmış oldu. Her ikisinin de şarjı dibe vurdu.

Merhum Hocaefendinin bu kaseti tetikçi medyaya taşıyan soyadları kafiyeli ‘Cehennem Üçlüsü’ için radyasyondan kaçar gibi kaçın dediğini duydum yakınlarda.
Alimin tuğlada gördüğünü cahil aynada göremez

Elbette böyle bir ilim deryasını, gönül ummanını bu satırlara sığdırmam mümkün değil. Ama onun manevi makamı ve gönüllerdeki tahtına işaret etmesi için şu kısa videoyu dikkatlerinize arz ediyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=Ao6o0-C6x3E

Kifayet etmez bu hüsnü kemali tarife kelam

Eyleyin Evlad ı Rasule gönülden selam.

Yorum Ekle
Yorumlar (7)
Burhan ALPTÜRK

09.02.2020

Allah razı olsun Ahmet hocam. İlim,irfan ve tevazu sahibi olan bu güzel insanı gönüllerimize dokundurduğun için teşekkür ederim. Rabbim(CC), o nuda sizleride Efendimiz (SAV) in komşusu eylesin.
Ayhan Ersöz

07.02.2020

Bu güzel yazınız için gönülden tebrik ederim görüşelim inşaallah
Yahya ÖZTÜRK

07.02.2020

Tebrikler Ahmet kardeşim. Güzel bir yazı olmuş.
Ahmet Gürbüz

05.02.2020

Teşekkürler Allah razı olsun.
Ömür Çelikdönmez

05.02.2020

Anadolu İrfanının son temsilcilerinden Merhum Esat Çoşan'a en çok ihtiyacımız olduğumuz günlerdeyiz. Ama onun dile getirdiği "Kimse kimseye hürriyetini vermesin! Hürriyet aziz şeydir. İnsan, ancak Allah'a kul olur.” düsturu kılavuz isteyenlere yeter. Hasılı bir solukta okunan ahde vefa dolu bir yazı kaleme alan muharrire selam olsun, selma olsun
Sabri Şenocak

04.02.2020

Mevlam Ümmet- Muhammed' in basiretini artırsın. Görmesi gerekenleri görmeyi, bilmesi gerekenleri bilmeyi, HAK yolunda KUR'AN çizgisinde olmayi nasip etsin Mevlam şehidimize rahmet bu yazıyı bizlere ulaştıran Ahmet hocamıza sıhat ve afiyetler dilerim. Allah razi olsun.Allah'a emanet ol.
Zeki Özdemir

04.02.2020

Muhterem rahmetli hocamızı hatırlattığınız için Allah Razı Olsun.