metrika yandex
  • $19.03
  • 20.81
  • GA0

Haberler / Türkiye

Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen: Gordion Düğümünü Toplumsal Uzlaşma ile Çözebiliriz

16.01.2023

Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen “Toplumsal Uzlaşma, Siyasal Arbuluculuk” kunulu basın toplantısında Kürt sorununun çözümü noktasında açıklamalarda bulundu.
 
Bilgen yaptığı açıklamada; “dışlamayan, yok saymayan, kimsenin kimliğini, kültürünü, dilini ikincil düzeyde ele almayan bir anlayışı hayata geçirebilirsek hem ayrımcılığı topyekûn ortadan kaldıracak bir denklem kurmuş oluruz hem de bir tarafıyla silahlı çatışma ihtimalini riskini minimize edecek bir resmi geliştirmiş oluruz” dedi.
 
 
Sorunları çözümün yönü, ötekileştirmemek olduğuğunu,  barışın mümkün olduğunu bilerek hareket etmek gerektiğini belirten Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen konunun uluslararası boyutu hakkında da:
 
“Ebetteki ki dünyada savaşlarda çatışmalarda küresel gerilimlerde devletler birbirlerinin zaaflarını birbirlerinin yumuşak karınlarını birbirlerinin bu anlamdaki sorun alanlarını kendileri için araçsallaştırabilirler. İnsan hakları sorunlarınız, özgürlüklerle ilgili sorunlarınız bir başkasının politik aparatı ve aracı haline gelebilir bu reel politiğin bir gerçeğidir. Burada niye yapıyorlar duygusallığıyla bir cevap vermek bir savunma refleksi ortaya koymak yerine tam tersine sorunlarıyla yüzleşen sorunlarını içerde cesaret içinde tartışan ve çözmeye çalışan bir iradeyi geliştirmek zorundayız.  Nasıl ki özgürlükleri güvenceye almadan insan ve toplum güvenliği kalıcı bir biçimde güvenceye alınamıyorsa aynı şekilde güvenlik hakkının hayata geçmediği bir yerde özgürlükleri de hayata geçiremiyoruz. Aynı şekilde sorunları kendi içinde bölgesel zeminde konuşmak çözme anlayışı aklı bir siyasi iradeye dönüşmediği takdirde de o sorunların bir çatışma vesilesi kılınması uluslararası politikada kaçınılmaz hale geliyor” şeklinde konuştu.
 
Bilgen, Kürtler’in hem sosyolojik, hem genç nüfus, hem kendilerini var etme kavgası ve mücadelesinden geldikleri için Ortadoğu’yu dönüştürebilecek, değiştirebilecek en büyük dinamiklerden biri olduğunu belirtti.
 
Bölge ülkelerinin  Kürtler üzerinden birbirleriyle kavga etmeye devam ederlerse bunun bedelini sadece Kürtlerin ödemeyeceğini,  bölge halklarının tamamının ödemeye devam edeceğini ifade etti.
 
Kürtler’in böyle bir oyunun, böyle bir operasyonun aracı olmadığını belirten Ayhan Bilgen, bu yanlış politikaların bedelinin Ortadoğu’da bütün halkların ödemek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı. 
 
Bu nedenle de Kürtleri birbiriyle Kürtlerin akredite edip bir kısmını ötekileştirmek bölge ülkelerinin artık birlikte terk etmesi gereken temel siyasal yanlışlardan birisi olduğunu da söyleyen Ayhan Bilgen: ‘’siz eğer kendi iç gerçekliğinizle bölgesel gerçekliği birlikte ele alabilirseniz dış müdahaleleri ve özellikle çatışmadan medet uman aktörleri mümkün olduğu kadar etkisizleştirmiş ve zayıflatmış olursunuz.’’ dedi.
 
Bu sorunun  bir partiye havale edilerek çözülemeyeceğini, bunun bir çözümsüzlük olduğunu, siyasi rekabet, siyasi gerilimle değil, partiler üstü bir anlayışla ele alınarak, hem ülkenin ortak çıkarları, hem de birlikte yaşadığımız toprakların ortak yararı ve insan olmanın ortak paydasında yeniden ele alarak çözülebileceğini vurgulayan Bilgen, buradan hareketle Cumhur ittifakınında , Millet ittifakının da, diğer partilerinde bu soruna dair söyleyecek sözü olmasını gerektiğini söyledi.
 
Bu sorunu tek elimizde tutma iddiasıyla siyaset yapıyorsak, onun bütün yükünün de bizim omuzlarımızın üzerinde olacağının farkında olmamız gerektiğini söyleyen Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen; “Sorunla birlikte yaşamaktan memmunsak, sorunu yönetebileceğimizi sanıyorsak, bu bir tercihtir. O zaman kürtleri bir blok olarak, sanki kendi aklı, iradesi, özgür tercihleri olan vatandaşlar olarak görmeyip, bir toplu yığın olarak, bir siyasal nesne olarak değerlendirebiliriz; bu seçimlerde işimizi kolaylaştırabilir, hatta ne kadar partiler bu konuya kulak tıkar, ne kadar göz ardı ederse o kadar iyi olur, bu sorunu biz dillendiririz, biz dillendiririz diyerek, kürtlerin ilgisine mazhar oluruz dersek, bunu çok ağır faturalar ödeyerek, ağır bedeller ödeyerek test ettik.” dedi.
 
Kürt sorunun çözümünün bir parti ve bölge üzerinden ele almaktan kaçmak olduğunu STK’larıyla, Partileriyle, Akadmeisyenleriylr topyekün taşın altına elimizi koymakla ve çözüm önerileri koymakla olabileceğini belirten Bilgen: “Hep birlikte bu sorunu çözmek için gayret göstermeliyiz” dedi.
 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Çok okunan haberler
Çok okunan yazılar