metrika yandex
  • $32.12
  • 34.83
  • GA17500

Haberler / Yorum - Analiz

Kur’an ehli olmak Kur’an düşmanlığına karşı en büyük tepkidir | YUSUF ARİFOĞLU

25.01.2023

“Biz Kur’an’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” (İsra,17/82)
 
“De ki: ‘Ey Ehl-i kitap! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir.’ Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme!” (Maide: 68. Ayet)
 
Bu iki ayet bizi şu iki sonuca götürür: Yüce kitabımız ve hayat rehberimiz iman edeni temizler, onun imanını artırır. Kâfiri küfrün bataklığına atar ve onun küfrünü, kinini artırır.
 
Peki, aynı şey aynı anda nasıl iki şeye sebep olur?
 
Kur'an bir yağmur gibidir. Berekettir, tarlasını ve ekinini ekeni sevindirir; ama kalbi kafası çöl gibi verimsiz kalmış kimselerin topraklarını sel ile alır götürür. Cennet gibi verimli bir çimenlik bir tarla oluşturmak emek ister. Mümin, Kur’an’a bu bakışla bakar. Çöl oluşturmak için ağaçları kesmek yeterlidir. O yüzden iman ağaç dikmek gibidir, küfür ise ağaç kesmektir. İmanla küfür zıt kuvvetlerdir. Biri tamir eder, ihya eder, hayat verir ve nurlandırır; diğeri ise keser, yakar, yıkar, işgal eder ve tahrip eder. İşte bu Kur'an-ı Kerim, tahrip edeni boğar.
 
Bu iki ayet bize şu dersi de verir:
 
Bilumum kâfir, fasık, facir ve zalimlerin Kur’an’a düşmanlığının ana sebebi Kur’an’ın onların şeytani karanlıklarını nurlandırma çabasıdır. Ama onlar, bu karanlıklar içinde nice zulüm, haram, günah ve ahlaksızlığı işlerler. Kur’an, onları deşifre ettiği için, nefsi ve şehevi arzularına dayalı hayatlarını tehdit ettiği için onlar;
 
Kur’an-ı Kerim’i sevmezler.
 
Kur’an’a karşı hasutturlar, öfkelidirler.
 
Kur’an’ın ilahi gücü ve cazibesi karşısında acizdirler ve kinlerini her şekilde kusmak isterler.
 
Daha önce Salman Rüştü, Danimarka, Hollanda ve yerli beslemeler Kur’an’a karşı saygısızlıkları ve alçakça cüretkârlıkları ne amaçla yapıldıysa birkaç gün önce İsveç'te Kur’an’a yönelik yapılan çirkin saldırı da aynı amaçladır:
 
Kur’an’ın nurunu söndürmek…
 
Heyhat, onlar Kur’an’ın nurunu üflemekle, kızmakla, hakaret etmekle, saygısızlığı tırmandırmakla söndüremezler.  Malumunuz adı anılmaya bile değmez bir alçak, insan müsveddesi bir ırkçı İsveç hükümetinin de desteğiyle Türkiye Büyük Elçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulundu. Bu olay, kişisel bir hadsizlik ve ifade özgürlüğü olarak geçiştirilemez. Bu olay, Batı’nın İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e topyekûn düşmanlığının sadece somut bir örneğidir.
 
Gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ve benzer düşmanlıklar karşısında göğsümüzle İslam’a, Kur’an’a, Resulullah’a ve kutsallarımıza siper olduğumuzu ilan ediyoruz. Tabi bu gösteriye İsveç hükümetinin gerekli resmi izinleri vermiş olması da ayrıca büyük bir skandaldır.
 
Böyle haddi aşan, kelimelerle ifade edilemeyecek bir gösteri, bir eylem ve bir devlet suçu işleniyor ve buna da İsveç devleti müsaade ediyor.
 
Biz de Kur’an-ı Kerim’i yakma girişiminde bulunan hadsize, İsveç hükümetine ve onlara çanak tutan tüm Batılı emperyalistlere sesleniyoruz:
 
Bu çabanız boşunadır. Hz. Âdem’den bu yana Allah’a ve dinine düşmanlık yapanlara dünyada bir rüsvaylık düştü, ahirette de azap onları kuşatacaktır. Siz de bu kötü sonuçtan kurtulamayacak ve kaçamayacaksınız.  
 
Size karşı en büyük tepki ve sahiplenme olarak seleflerimizin yaptığı gibi Kur’an’ı okuyacak, öğretecek, anlayacak, koruyacak ve hayatımızın her alanında ahkâmını hayata geçireceğiz inşallah!
 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş