metrika yandex
  • $32.2
  • 34.91
  • GA18100

Haberler / Yorum - Analiz

İLİŞKİNİN AMACI VE TEMEL İHTİYAÇLAR-1 / Hasan Kanat

09.09.2021

İhtiyaçlar psikolojik ve biyolojik yapımızın sağlıklı kalabilmesi varlığımızın devamı için gerekli olan şeylerdir. ihtiyaç bir gereklilik seçeneksizlik ve vazgeçilmezliği vurgular.ihtiyaç karşılanmadığı müddetçe kişi içsel dengeye ulaşamaz.

Tercih, belirli bir şeyi diğer şey veya şeylere karşı daha çok beğenerek seçmektir.Tercih sözcüğünün altında beğenmeye dayalı birden fazla şey arasında karar verme, kişisel iradeyi kullanma yatar.

İhtiyaç herkes için bir zorunluluk ,tercih ise kişiye özel bir seçimdir. Çoğu kişi kişisel tercihleri ile ihtiyaçları birbirine karıştırır .ihtiyaç olmadığı halde kişinin ihtiyaç olarak tanımladığı bir varlık kişiyi psikolojik baskı altına alır. ilişkilerde temel sorunlarından biri kişilerin  kişisel tercih ve isteklerini birbirine ihtiyaç olarak ifade etmesidir.

Ihtiyaçlarımızı tercihlerimizle karıştırmadan doğru bir şekilde ifade edebilmek kişisel dengemizi kurabilmenin ve hayatı doğru yorumlamanın temel adımlarından biridir.

Varlığımızı sağlıklı sürdürebilmemiz yaradılışınızdan gelen  bazı ihtiyaçlarımızı karşılamamıza bağlıdır. bu ihtiyaçlar hayatımızı sürdürme noktasında bizi harekete geçirir.

 ihtiyaçlarımızı diğer varlıklara zarar vermeden talep etmemiz insan olmamızın doğal sonucudur. ihtiyaçlarımızı ifade etmek ve bunları elde etmek için çabalamak özümüzden gelen en doğal eğilim ve haktır.

İlişkilerde kendi İhtiyaç ve isteklerini ifade etmede zorlanma Güvensizliğin olumsuz sonuçlarından biridir. Kendine saygısı düşük kişiler diğerlerinin onayına bağlı olduklarından İhtiyaç ve isteklerini ifade etmekte zorlanırlar. Başkalarının Onayını  kaybetme korkusu kendi ihtiyaçlarını geriye atarak diğer insanların ihtiyaçlarını öncelemelerine neden olur. Başkalarının İhtiyaç ve isteklerine cevap verirlerse daha fazla sevileceklerine  veya da iyi bir insan olacaklarına inanırlar.Oysa insan olmanın doğasından kaynaklanan temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızda anda bedenimiz yoğun bir engellenme ve mahrumiyet yaşar.Bedenimizin yaşadığı bu mahrumiyet ve engellenmeye stres tepkisiyle cevap verir.süreklilik kazanan stres durumu, bir müddet sonra kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak birçok hastalığa yakalanmasına yol açar.

İnsan ilişkilerinde saygı sevgi ,bir varlığa aidiyet arkadaşlık, insani katkıların fark edilmesi , başarı karşısında takdir edilme ,farklılıklar karşısında hoşgörü görme ve gösterme, anlamak ve anlaşılmak Affetmek ve affedilmek ruhumuzu besleyen psikolojik temel ihtiyarlardır.

Zihnimiz uyarılmaya, bilgilenmeye ve sorunları çözmeye ihtiyaç duyar. Her insanda doğuştan gelen, etrafındaki İnsan çevre ve olayları anlamaya yönelik bir merak vardır .Gerçekliğin özünü, nedenlerini keşfetme yönelimi olan merak, öğrenme ve Kendini geri durumlara uyarlamanın temel yönlendiricisidir.Düzen  değişiklik ve yenilik ,kendini dinlendirme ve keşfetmek için oyun, hedefleri sonuçlandırma tutarlılık arayışı zihnimizin gereksinim duyduğu ihtiyarlardır.

Diğer insanlarla İhtiyaç ve amaçlar için ilişki kurma, kendini ifade etme, gereksinimlerini karşılamak için çalışma, bir grup veya sosyal yapı tarafından kabul edilme ,kimliğini belirli yapılır olan bağlılıkla tanımlama ,kendi seçim ve kararlarını verebilme, bazen yalnız kalıp kendine odaklanma, topluma ilişkilerimizi ortaya çıkan sosyo-psikolojik ihtiyaçlarımızdır.

Hayatın anlamını arama ,kendi hayatını anlamlı ve değerli kılma, hayatı belirli değer ve ilkelere göre yaşama ,yüksek bir değere inanma (yaratıcı ve inanç sistemi) varlığımızı dengeli ve huzurlu sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz ruhsal ve ahlaki ihtiyaçlarımızdır.

Bir ihtiyacı elde edemediğimiz de üzerimizde yoğun baskı oluşuyorsa bu ihtiyaç bizim için önemlidir. Kişi ihtiyacını elde edip içsel dengeyi tekrar kuramadığı sürece gerginlik devam eder. Bu nedenle kişinin sağlığı, kendisi için önemli olan ihtiyaçları ilişkilerinde doğru ve açık ifade edebilmesi ile yakından ilişkilidir.

Yakın ilişkilerde birbirimizin ihtiyaçlarına cevap veremiyorsak ilişki zayıflar veya kopar. Yakın ilişkilerde birbirimizin ihtiyaçlarına karş duyarlı olmak,  ilişkide olduğumuz insana karşı kendimizi sorumlu hissetmek, ilişkilerinin sürekliliği için Hayati öneme sahiptir ilişkilerde Öncelikle olan, insanların birbirlerinden ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir, isteklerini değil.

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
ruberu72 | 09.09.2021 10:31
Eyvellah