metrika yandex

Haberler / Yorum - Analiz

HOŞGÖRÜ, DAYANIŞMA VE GÖNÜLLÜ Kuruluşlar-Ahmet TAŞ

10.11.2020

İnsanoğlu yaratılışından bu yana diğer birçok varlık gibi birlikte yaşayan bir varlıktır.

Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de “Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık, tanışasınız diye kabilelere ayırdık.” Buyuruyor. Yani atamız Hz. Adem ve Havva olup tüm insanlar temelde kardeştirler.

Yaratılıştan gelen bir özellik olarak insanoğlu çalışma, hırslı olma, başkalarına üstünlük sağlama özelliklerine de sahiptir. Öyle ki bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha olsun der. Yavuz Sultan Selim Han’a atfedilen bir söz vardır. ”Dünya bir hükümdara çok, iki hükümdara azdır.”

Elbette rekabetin, ilerlemenin, adaletli ve meşru olanı kabul gören bir olay olup kınanılmaması gereken bir durumdur.

Toplum hayatını güzel ve yaşanılır kılmanın bir yolu da birlikte ve paylaşarak yaşama alışkanlığını başarabilmekten geçer. Aynı işi ya da farklı işleri yapan insanların farklı iş tutma alışkanlıklarını zenginlik olarak kabullenip birçok imkânlarını paylaşması başarı ve bereketi yakalamakta önemli bir kazanımdır.

Bunun güzel örneklerini sivil toplum hayatında da görebiliyoruz. Geçmişten bugüne devletlerden bağımsız ama devletlerin kontrolünde oluşturulan vakıf, dernek, sendika, cemiyet gibi gönüllü olarak oluşturulan kurumlar herhangi bir zorunluluk ve emir olmadan gönüllü olarak oluşturulan kurumlarımızdır. Farklılıkları hoşgörü ile tolere edip zenginlik olarak değerlendiren bu kurumlar maddi ve manevi imkânlarını (İnsan gücü, tecrübe, itibar) bir araya getirip paylaşarak topluma, ülkeye daha faydalı hizmetler sunma ve toplum barışına katkı sunmanın çabası içindedirler.

Bu dayanışma ve birlikteliğin güzel örneklerinden biri de “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformudur.” 1985’li yıllardan bu yana Kayseri'de faaliyet gösteren vakıf ve cemiyetlerin bir araya gelerek oluşturduğu sivil toplum birlikteliği bugün sayı olarak 110’ ları geçmiş bulunmaktadır.

İçerisinde insani yardım kurumları, işçi ve memur sendikaları, insan hakları dernekleri, vakıflar, eğitim ve gençlik ile ilgilenen cemiyet ve derneklerin bulunduğu Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu birbirini kıskanmadan, başkasına benzeme ya da başkasını kendine benzetme kaygısı gütmeden, farklılıkları zenginlik kabul ederek insan, imkan ve tecrübeyi paylaşarak, birlikte iş yaparak insanlara ve insanlığa yerelde, ülkede ve dünyada hizmet etmenin gayreti ve çabası içindedirler.

40 yıla yakın bir birliktelik olan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının şükürler olsun tüm kurumların küçük çaplı toplantılarında ortak olarak kullanabilecekleri bir mekanı, merkezi oldu. Setenönü bölgesindeki eski Kayseri Mahallesi'nde 1 Ekim 2020'den itibaren hizmet vermeye başlayan merkezin açılışı kayseri protokolü, çok sayıda üye, sivil toplum temsilcileri ve kayseri basınının katılımı ile sade bir törenle dualarla hizmete girdi.

Tüm sivil kurumların kullanım ve ziyaretine açık olan gönüllü kuruluşların yeni merkezinin hayırlı olmasını diliyor, emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, hayırlı bereketli hizmetlerde kullanılmasını diliyorum.

Selam ve dua ile

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş