metrika yandex
Anlam Kitap

Haberler / Sivil Toplum

Ankara'daki STK'lar bugün planlanan LGBT yürüyüşünü protesto etti

05.07.2022

Ankara'daki STK'lar bugün saat 12.30'da Hacı Bayram Camii'nde buluştu ve bugün planlanan LGBT yürüyüşünü protesto etti.

Bu azgın güruhun bireysel özgürlük peşinde olmadığı, dış güçler tarafından fonlanan bir çete olduğu vurgulandı. Ahlakın ve maneviyatın bir toplumun ayakta kalması için çok önemli hususlar olduğu ve müslüman halkın bu tarz eylemlere müsade etmeyeceği ifade edildi. Bu hayasızca akının durdurulması için devlet yetkililerine çağrı yapıldı.

Basın açıklamasının metni:

İnsan Olmanın Onur ve Haysiyetini Çiğnetmeyeceğiz!
Aziz milletimiz ve kıymetli basın mensupları;

Tüm dünyada sistematik bir şekilde insan fitratına yönelik organize bir saldırı başlatılmıştır. İnsanın değer dünyasını işlevsiz kılarak korumasız bırakmayı hedefleyen bu küresel saldırı yaşamın tüm alanlarında kendisini hissettirmektedir.

İnsan; değerler manzumesiyle bezenmiş, şerefli, onurlu ve haysiyetli bir varlıktır. İnsanın onur ve haysiyetini hedef alan bu küresel saldırılar son dönemde ahlaksızca, fütursuzca, haysiyet ve şereften uzak birtakım eylemlerle karşımıza çıkmaktadır.

Her türlü onursuzluğu, çirkinliği, ahlaksızlığı gerçekleştirerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi kılıflarla, küresel emperyalist odakların fonları yardımıyla organize olan LGBT yapıları bu güzide toprakları ve insanları hedef almaktadır.

Uluslararası kuruluşların ardına gizlenerek, alakalı ya da alakasız bütün olaylara dahil olan ve meşruiyet kazanmaya çalışan LGBT yapıları; tüm insanlığı kötülüğün, sapkınlığın, ahlaksızlığın normalleştiği bir dünyaya sürüklemektedir.

Her fırsatta vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerini kışkırtarak, sadece kuru bir gürültüyle gündeme gelmeye çalışan bu yapılar, emperyalizme ve uzantısı olan PKK'ya da selam durmaktadır.!

Tüm kainatın, dünyanın, insanların sahibi Cenab-ı Allah'tır!

Unutulmamalıdır ki, bu toprakların ve aziz milletimizin özü İslam'dır!

İslam'ın yasakladığı ve insanın onuruna, şerefine, izzetine, haysiyetine aykırı olan bu yapıların normalleşmesine de, meşru görülmesine de, nesillerimizi zehirlemesine de izin vermeyiz!

İslam'a göre insan yaratılışı gereği erkek ya da kadın olarak dünyaya gelir ve ihsan edilen bu muazzam nimet etrafında hayatını bir denge ve huzur içinde sürdürür.

Mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim sapkınlığa yönelen, sapkınlığı normalleştiren kavimlerin ibretlik ve acı sonlarını bize bildirmektedir.

İşte bu yüzden, sapkınlığın toplum hayatında normal karşılanması yönünde atılan her adımın karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz!

Küresel fon ve desteklerle beslenen, ifsat projeleri ile istismar edilen, isimleri Ayşe, Esma, Ahmet, Burak olan, hangi isimden ve yaştan olursa olsun bu sapkınlığa bulaştırılan insanlarımıza sesleniyoruz:

Bu bir sefalet projesidir ve sonu bedbahtliktir.!

Biz bu zalimane döngünün içine zorla çekilmiş olan insanlara sesleniyoruz, gelin önce nefsinizi, kalbinizi ve imanınızı kurtarın; bizleri bu gayretinizde yanınızda destekçi olarak bulacaksınız.

Yok eğer bu ifsat projesinin, insanı aşağılık kılan bu sürecin bir gönüllü unsuru iseniz; mübarek beldelerimizi kirletmenize, gençlerimize musallat olmanıza asla müsaade etmeyeceğiz.!

Bu süreçte özellikle üniversitelerin ve dolayısıyla gençlerin hedef kitle olarak seçildiğini görüyoruz.

Aziz milletimizin imkân ve kaynakları ile kurulmuş okullarımızda, muazzez beldelerimizde, kan ve can vererek koruduğumuz aziz vatanımızda, soysuzluğa geçit veremeyiz.

Gençliğimiz üzerinde oynanan küresel çaplı organizasyonlara müsaade edemeyiz.!

Biz, bu ülkenin milli kadroları olarak oynanan oyunun farkındayız, Sivil Toplum anlayışımızın gerektirdiği bir duyarlılık içerisinde tavrımızı ortaya koymaktan imtina etmeyeceğiz.

Bizi millet yapan din ve değer dünyamızı her zeminde müdafaa ve muhafazasında bize düşen görevi üstlenmeye devam edeceğiz.

Ahlak ve maneviyat toplumun sadece bir kesimi için değil, bütün insanlarımızın huzuru ve bir arada yaşama kültürünün teminatı için gereklidir.

Özgürlük adı altında toplumu rahatsız edecek ve gençlerimizi ahlaksızlığa yöneltecek olan bütün eylemlerden, etkinliklerden, yapılardan uzak durulması gerekmektedir.

Ahlakı örselenmiş bir toplumun, dini değerleri işlevsizleştirilmiş bir toplumun ayakta kalamayacağını biliyoruz.

Bunu bilen düşmanlarımızın bir operasyonu olarak algıladığımız, LGBT toplantıları çağrılarına karşı mukavemet göstereceğiz ve asla müsaade etmeyeceğiz...!

Tüm insanlığı hayra, iyiliğe, güzelliğe, yani ÖNCE AHLAK ve MANEVİYATA davet ediyoruz.

Çağrımıza kulak verenler yanlarında her daim destekçileri olarak bizi bulacaklardır.

Aksi halde insanlığı felakete sürüklemeye devam edenler, gençlerimizi ve nesillerimizi zehirleyenler ise karşılarında sarsılmaz bir iradeyle bizi bulacaklardır!

Sefil LGBT organizasyonu günlerdir ülkemizi ve milletimizi tahrik eden yürüyüş ve eylemlerini şimdi de Ankara'da yapma kararı almıştır.

Bu yürüyüş ve eylemin organizatörleri, katılımcıları ve tüm destekçileribilmeli ki, biz bu hayasız meydan okumanıza karşı sessiz kalmayacağız..!

Bu sürecin dış kaynaklı bir organize kaos süreci olduğunu, milletimiz ve devletimize karşı da bir meydan okuma olduğunu görüyoruz.

Millet olarak bu meydan okumaya karşı kanunların müsaade ettiği sınırlarda tavrımızı en net şekilde koyarken devletimizin de bu sürece kayıtsız kalmamasını istiyor ve yetkili makamlara sesleniyoruz.

İnsanlığın değerlerine savaş açmış bu topluluğa karşı gerekli tedbirleri almak ve düzenlenmek istenen yürüyüşe müsaade etmemek boynunuzun borcudur.

Bunun yanı sıra sadece bu münferit eylemlerin iptal edilmesi yetmez, muhakkak LGBT organizasyonlarının aldığı fonlar kesilmeli, bu faaliyetlerin bir kaos planı olduğu gerçeği görülmeli, bu tür yapılanmalar kesinlikle yasaklanmalıdır.

Ankara da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bundan sonra da her türlü ahlaksızlığın karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyor, düzenlenmek istenen ONURSUZ yürüyüşün karşısında olduğumuzu bildiriyoruz...!

Bu yürüyüşü gerçekleştireceklere son çağrımızdır; bu ifsattan vazgeçin, bu yürüyüşten vazgeçin, insan onurunu çiğnemekten vazgeçin...!

Yorum Ekle
Yorumlar (1)
Resul | 05.07.2022 20:06
Emeği geçenlere teşekkürler