19 Ağustos 2019 Pazartesi •

Vahyin kalbinden

13.05.2017
Ahmet GÜRBÜZ

Arzın Merkezi,


Şehirlerin anası, Ümmü'l Kurası.


Tevhid mücadelesinin zafer takı.


Bekke'nin şeref tacı, Beytullah; Allah'ın evi. 


Mekke; keremi, şerefi, izzeti satırlara sığmayan, lisanları zorlayan şehir. 


İlklerin şehri


Ademin yeryüzünde ayak bastığı ilk toprak, ilk mescit, ilk izdivac, ilk kan...


"(Ey Resûlüm!) Hani Rabbin meleklere: 'Ben, yeryüzünde bir halife (yetki ve yöneticiliğe elverişli insan) yaratacağım.' demişti. (Melekler de) Biz seni hamd ile yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada  bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?' dediler. (Allah da): 'Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.'dedi."(Bakara 30)


Çilenin, sürgünün, sabrın, davetin, nusretin fethin, Hicret'in lügatçesi.


Nebiler güzergahı. İlk peygamber ve son peygamberin ortak noktası. 


Yeryüzünün Emin Beldesi.


Şehrin tarihi demek Tevhid mücadelesinin tarihi demek. Adem (as)'ın attığı temeli Hz İbrahim (as) tahkim etti. Son Nebi Hz Muhammed (sav) Kabe'yi putlardan temizleyerek noktayı koydu. 


Kıyamete kadar da bu Tevhid sancağı Kabe'de dalgalanmaya devam edecek. 


Bugün yeryüzünün sahih, temiz, hak tek dini merkezi ve Tevhid'in sarsılmaz kalesi. Dünyanın dört bir yanından muvahhidleri kendine çagırmaya davet ediyor.


Ve Kabe'nin etrafında Adem (as)'la başlayan tavaf milyonlarla biteviye devam ediyor. 


Harem i Şerif, Beled ül Emin, Bekke, Mekke i Mükerreme, Ümmü'l Kura en meşhur isimleridi. 


Mekke'nin kadri bağrında barındırdığı Kabe'den gelir. 


"Şüphesiz insanlar(ın ibadet ve ziyareti) için (yeryüzünde) kurulan çok mübarek ve âlemlere hidayet kaynağı olan ilk ev (ilk mâbed), Mekke’deki (Kâbe’)dir.
Orada, apaçık deliller ve İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya (gitmeye) bir yol (imkân) bulabilen kimseye, Beyt(ullâh)’ı haccetmesi, Allah’ın hakkı (olarak o kimseye farz)dır."(Âl-i Imrân 96-97)  


Elbetteki Kabe'nin bu şerefini kıskananlar oldu. Onun yerine başka Mescidler ikame etmek isteyenler oldu. Oraya hakim olmak için ordular gönderenler oldu. Ebrehe'nin fil orduları gibi. Ama Rabbim hepsini saman çöpüne çevirdi.(Fil suresi)


Kabe'nin ilk inşası ile ilgili rivayetler Hz Adem (as)'a kadar uzanır. O cennette bir Nur'un etrafında tavaf ederek ibadet ederdi. Yeryüzüne gönderildikten sonra da böyle bir ibadetgah istedi. Rabbimde ona Kabe'yi ihsan etti. 


Nuh Tufanı ile kaybolan Beyt'in yerini Allah (cc) İbrahim (as)'a bildirdi. Oda oğlu İsmail (as)'la Kabe'yi yeniden inşa etti.


"Bir zaman Beyt(ullah)’ın yerini İbrahim’e belirlemiş (ve şöyle vahyetmiş)tik: “Bana hiçbir şeyi eş tutma, tavaf edenler, (ibadet için) duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.”(Hac 26)


"Hani İbrahim Beyt(ullâh)’ın temellerini İsmail ile beraber yükseltirken (şöyle dua etmişti:) “Ey Rabbimiz! Bizden (yaptığımızı) kabul buyur. Şüphesiz sen (bizi hakkıyla) işiten ve bilensin.”(Bakara 127)


Bu görev için çocukluktan beri putlara savaş açmış, tek başına Tevhid sancağını çekmiş, İbrahim (as)'in seçilmesi bir tesadüf olamazdı. Urfa'dan Filistin'e, oradan Mısır'a oradanda Hicaz'a yönlendirilmesi takvim i ilahi geregidir. 

 

Kabe'nin Doğu köşesinde yer alan ve Tavafın başlangıç noktası Hacer ül Esved taşı vardır.Makam ı İbrahim ise Kabe kapısının karşısında yer alır. 
İbni Abbas (ra)'ın rivayetinde bunların cennetten birer parça olduğu müjdelenir. 


Hatim, Hicri İsmail


Kabe'nin içinden sayılan ve Altın Oluk'un altına düşen bölge.


Hz Aişe validemiz Kabe'nin içinde namaz kılmak istediğinde Peygamber Efendimiz onun elinden tutarak; "Kabe'ye girmek istersen burada Namaz kıl. Çünkü o Kabe'den bir parçadır." buyurmuştur.(Tirmizi Nesei) 


Haddizatında bu Kutlu şehrin her köşesi, her metrekaresi ayrı bir değer. Herbiri için ayrı başlıklar açmak gerekir.


Arafat, Cebeli rahme; efendimizin 'Hacc Arafattır' buyurduğu, duaların red olunmadığı yer. 


Müzdelife; Allah'ın kullarına yaklaştığı ve kullarıyla meleklere iftihar ettiği vadi.
 
Mina; Akabe biatları, kurban kesimi, şeytan taşlama ve Veda Hutbesi'nin irad edildigi yer. 


Kainatın efendisinin faizi, ırkçılığı, kan davasını ayaklar altına aldığı, temel insan hakları sayılan kişinin can, mal ve namus güvenliğini garanti altına aldığı, kadın haklarını vasiyet ettiği ilk beynelmilel İnsan Hakları Beyannamesi. 


Hz Peygamberin yetim bir çocuk olarak dolaştığı Mekke sokakları, gençlik yılları ve Vahdet peygamber olarak müşriklerin karşısına dikilip; "Bir elime Ay'ı bir elime Güneş'i verseniz de davamdan vazgeçmem" dediği ilk mücadele yılları. 


Vahyin kalbi kalbi Mekke'de onun izini sürüyoruz, kokusunu arıyoruz.


İşte bu duygularla yapılan "Bir Umre bir sonraki Umre ile arasındakilere kefarettir. Mebrur bir Haccın karşılığı ise ancak cennettir." (müttefekun aleyh)
"Ramazan'da yapılan bir Umre, benimle yapılan bir hacca bedeldir."(Buhari) 


Bu güzel duyguları yaşamımıza vesile olan Amade Turizm yetkililerine ve personeline teşekkürlerimle...


Ne bir harf ne bir selam


Esselam Esselam


 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Dürümiye / Lezzete Davetiye