19 Ağustos 2019 Pazartesi •

Ramazan'ı nasıl değerlendirmeli

10.06.2017
Ahmet GÜRBÜZ

Ramazanda yapılacak en büyük ibadet elbette oruç tutmaktır. Mazeretsiz Ramazan orucunu bir gün dahi terk etmek haramdır.Ertelemekte aynıdır. Ramazan ayı içerisinde orucunu tutmayan birinin senenin geride kalan günlerinin tamamını oruçlu geçirmesi asla onun yerini tutmaz.

 

“Ramazan ayında,hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse,bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez”.(Buhari Savm 29,Tirmizi Savm 27)

 

Şunun altını çizmek lazım, farz ibadetler de keyfiyet olmaz. Namazında vakitleri muayyendir, haccında,  orucunda. Zekatta da durum bundan farklı değildir. Ölçüsü bellidir,farz olması yine zamana bağlıdır.

 

Nafile ibadetlerde ise durum bunun tam tersidir. Kişi alabildiğine özgürdür. Yapıp yapmamakta, azaltmakta, çoğaltmakta tamamen kendi ihtiyarına kalmıştır. Sorgulanamaz, kınamaz.

 

Bununla beraber farz ibadetlerin de miktarı, zamanı ve yeri aynı şekilde sorgulanamaz ve tartışılamaz.

 

Peki orucu tuttuk.

 

Bu orucu takviye edecek, bizi takvaya iletecek, Ramazan'a yaraşır daha başka neler yapabiliriz.

 

1-Mukabele; olmazsa olmazımız.

 

Efendimiz aleyhi s selam, edyabü t tahiyyatü vel ikram mütemadiyen her Ramazan bunu Cibril-i Emin ile diz dize okurdu. Son Ramazanında ise iki kez yapmıştır.

 

Cennet kadınlarının en faziletlisi, mü’minlerin annesi hz. Fatıma (rah) den rivayet edilmiştir.

 

“Babam Nebî (s.a.v.) bana gizlice şöyle söyledi: Her sene Cibril benimle Kuran’ı bir kere mukabele ederdi. Bu sene iki defa mukabele etti. Öyle sanıyorum ki (kızım) ecelim yaklaşmıştır.”(Tecrîd-i Sarih Tercm.1767)

 

Tabii Kur'anın hatmine gösterdiğimiz ihtimamı onu anlamaya da göstermeliyiz. Onun anlamıyla buluşmak içinde bu günleri bir fırsata çevirmeliyiz.

 

2-Ramazan Umresi

 

Beytullah'ı ziyaret etmek her Müslümanın rüyalarını süsleyen bir arzudur. Bugünlerde yapılması ise hem manevi yoğunluk hemde nüfus yoğunluğundan dolayı daha bir meşakkatlidir. Buna birde açlık ve  sıcaklığı da eklersek şu büyük müjdenin sırrı anlaşılır.

 

Kainatın efendisi buyurdu: “Ramazan ayında yapılan umre benimle yapılmış bir hacc gibidir”.(Buhari umre 4,Mülüm Hac 222)

 

3-İtikaf

 

Bütün peygamberlerin ortak sünneti.

 

Ama efendimizde itikaf farklı.

 

Sadık dostum dediği Cebrail (as) ile öyle tanıştı.Rahmanın vahyine  böyle alıştı.Kur’anı insanın kalbine ilk böyle bir günde taşıdı.

 

İtikaf Ramazan'ın sünnetidir. Hatta sünneti kifayedir. Fakat Rasulullah (sav) hiçbir Ramazanı itikafsız geçmemiştir.

 

Nedir itikaf: Sırf ibadet maksadıyla, dünyadan soyutlanarak bir mescide girip, malayaniden uzak, tefekkür, tezekkür ve tedebbürle insanın kendini ibadete vermesidir.

 

“..İbrahim ve İsmail’e de: “İbadet kastıyla Kâbe’yi tavaf edenler, i‘tikâfa çekilenler, rükû ve secde edenler için Evim’i tertemiz yapın.” diye emretmiştik”.(Bakara 125)

 

Bunu Ramazan'da yapmak özellikle son 10 günde yapmak Müslümanların ihtilafsız icma ettiği nadir konulardan biridir.

 

Mü’minlerin annesi Hz.Aişe(rah) anlatıyor.

 

“Rasulullah (sav) Ramazanın son on gününde itikaf ederdi.Vefatına kadar bunu böylece devam ettirdi”.(Muttefekun aleyh)

 

Diğer bir rivayette de vefatından sonra eşleri itikafa devam ettiler diye belirtilmektedir.

 

Dolayısıyla bayanlarda evlerinin bir köşesini itikaf için ayırarak bu güzel ibadeti evlerinde yapabilirler.

 

Yine aktarılır ki; bir kimse itikaf niyeti ile caminin bir kapısından girip diğer kapısından çıksa bile mu’tekif olur. Bunun içindir ki Eyüp Sultan Camimiz başta olmak üzere birçok camimizin giriş kapısında “itikafa niyet edeniz” şeklinde kitabeler bulunmaktadır.

 

Asıl amacı ruhumuzu arındırmak ve takva kapısını aralamak olan Ramazan'da başka neler yapabiliriz gönül dünyamızı zenginleştirmek için. Çünkü bu mübarek ayda yapılan iyiliklerin, ibadetlerin onlarla yüzlerle çarpılarak karşılık bulacağı  müjdelenmektedir.

 

-İkramlarımızı, cömertliğimizi çoğaltabiliriz

 

-İbadetlerimizi, tesbihat ve zikirlerimizi artırabiliriz

 

-Zekatlarımızı, fitrelerimizi ve diğer sadakalarınızı bu ay da ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz

 

-İslam coğrafyasına bakıp Müslüman kardeşlerimiz için, kendi hatalarımızı görüp nefeslerimiz için, üzerimizde hakkı bulunan anne-baba, aba vü ecdat ve üstadlarımız için, özellikle neslimizin ve evlatlarımızın ıslahı için bol bol dualar edebiliriz.

 

-En önemlisi de ahlakımızı güzelleştirmek. Bunun için Ramazan ve orucu bir fırsat bilip, helallerden dahi uzak dururken haramlara el uzatmamayı bu Ramazan'ın karı olarak hanemize yazabiliriz.

 
Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Dürümiye / Lezzete Davetiye