19 Ağustos 2019 Pazartesi •

Peygamber'in Doğum Günü

29.11.2017
Ahmet GÜRBÜZ

“(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”.(Enbiya 107)

 

Es selatü ve’s selamü aleyke ya Rasulüllah

 

Es selatü ve’s selamü aleyke ya Habiballah

 

Es selatü ve’s selamü aleyke ya Nebiyyallah

 

Ne büyük devlet Ümmet i Muhammed demek,

 

Ne büyük izzet mü’mini olabilmek,

 

Ne büyük saadet muhabbetiyle büyümek.

 

O’na olan sevgimizin en büyük nişanesi toplumsal kimliğimizde gizlidir.

 

Ahmetler, Mehmetler, Mustafalar, Mahmudlar bir araya gelse toplumun yarısı eder.

 

Diğer yarısını da Ehl i Beytin isimleriyle doldurmak mümkündür. 

 

Âşıklarımızın deyişleri, ilahiler, naatlar, kasideler, mevlid i şerifler bu milletin engin gönül ikliminin aynasıdır. Anadolu’nun hamuru muhabbetle yoğrulmuştur. Bu muhabbetin mayası da elbette Muhammed’dir.

 

Bezm i Âlem Valide Sultan’ın mührüne yazdırdığı şu dizeler tamda bunu ifade eder:

 

“ Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,

 

Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl?

 

Bu muhabbet hamurunu karan gönül erlerinin ulularından Mevlana Celaleddin i Rumi âdete ilham kaynağını serdediyor.

 

Men bende-i Kur'anem eğer can darem

 

Men hak-i reh-i Muhammed Muhtarem

 

Ben, can taşıdığım sürece Kur’an’ın kölesiyim. Ben, seçilmiş Peygamber Hz. Muhammed 'in (as) yolunun toprağıyım. Kim ki benden başka bir söz naklederse, ben ondanda, o sözden de bizarım.

 

Bu aşkı bin yıl sonra aynı topraklarda besleyen ve ahir ömrünü Peygamber türbedarlığıyla taçlandıran merhum Ali Ulvi Kurucu, civar ı nebiye defin olmakla dünyada murada ermiş gibidir.

 

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

 

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

 

 

Kıtmîriniz ey Şâh-ı rüsûl, kovma kapından,

 

Âsîlere lûtfun yüce fermândır Efendim.

 

Diğer bütün âşıklara niyabeten Yunusumuzu da bu sadette anmak gerekir.

 

Canım, kurban olsun senin yoluna

 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

 

Bugün 11 Rebiülevvel 1439. Kâinatın güneşi efendimizin dünyayı teşriflerinin sene i devriyesi, yani Mevlid i Şerif kandili. Efendimizin doğum günü.

 

Yakın zamana kadar İslami camia doğum günü kutlamaktan beri dururdu, batı âdeti diyerek. Oysa şimdilerde herkes benimsedi, çocuklarının, yakınlarının doğum günü kutlamalarını. Hatta bazı kesimler bunu birazda abartır oldu. Nasıl çocuklarımızın ya da sevdiklerimizin doğum günlerini takip edip, hediyeler alıp, önceden hazırlıklar yapıyor, heyecan duyuyorsak; rahmet elçisi efendimizin de doğum günü olan Mevlid kandilini de daha büyük bir heyecan, coşku ve sevinçle kutlamalıyız. Asıl bugün çocuklarımızı sevindirmeli, sevdiklerimizle hediyeleşmeli ve tebrikleşmeliyiz.

 

Mevlid kandili kutlamalarının tarihi ta Fatımilere kadar dayanmakta. Daha sonra Eyyubiler ve zamanla bütün İslam ülkelerinde kutlanır oldu. Hattı zatında kutlaya geldiğimiz diğer kandillerinde anası sayılır mevlid kandili.

 

Osmanlıda “Mevlid Alayları” düzenlenirdi. Şeyh ul İslam, vezirler, askeri ve mülki erkan, müderrisler belli bir merasimle Sultan Ahmed Camiine gelir, padişahında hazır bulunduğu mevlid i şerif programları tertip edilirdi.

 

Diyanetin son kararla kutlu doğumu aslına uygun bir şekilde “Mevlid i Nebi Haftası” olarak ve Hicri takvime göre kutlama yapmasını takdirle karşılıyorum.

 

Bu meyanda faklı bir etkinlik olarak, sekiz milyar yeryüzü nüfusuna niyetle  “8 Milyar Salavat” kampanyasını gelenekselleştiren ‘Son Peygamber Platformu’nu kutluyorum. Ümmet i davete, ümmet i icabetten manevi bir hediye, ne mutlu.

 

Bu gün peygamber efendimizi anmak ve anlamak için en güzel vesilelerden biri salavat getirmektir kuşkusuz. Bununla beraber onun ümmetine ve sünnetine şeş cihetten yapılan her türlü saldırıya karşı; onun mirasına, asrı saadet emanetine, adalet, merhamet ve sevgi medeniyetine daha sıkı sarılmalıyız. Ümmet i Muhammed’i kusurlarıyla beraber pazarlıksız sevip, dertleriyle hem dert olmalıyız.

 

 “Kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılırsa onun için yüz şehit sevabı vardır.”(İ.Abbas)

 

“Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun”.(Ahzap 56)

 

“De ki: ‘Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’ Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”(Ali İmran 31)

 

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir”.(Tevbe 128)

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Dürümiye / Lezzete Davetiye