20 Ağustos 2019 Salı •

Nuh’un Gemisi ve Kör Şeytan

29.10.2018
Osman KAYAER

Bu köşenin okuyucuları babamın hikayelerine ve nasihatlerine aşinadırlar.

İşte onlardan biri:

Kavminin inkarda diretmesi üzerine: Nuh Aleyhisselam, tufan öncesi bir gemi yapmak ve bütün canlılardan en az birer çift gemiye almakla memur edilmiş. Büyük uğraşlar sonunda gemiyi yapmış. Aşağı yukarı her canlı türünden birer çifti gemiye bindirmiş.

Sıra eşeğe geldiğinde, Nuh aleyhisselam bir güçlükle karşılaşmış. Bütün hayvanlar kolayca ve gönüllüce bindikleri halde eşek tam gemiye bineceği sırada bir inat etmiş, bir inat etmiş, ama ne inat? Ne tatlı dil, ne hakaret ne de sopa onu gemiye bindiremiyormuş.

En sonunda Nuh Aleyhisselam sinirlenmiş ve:

- Gir ya mel’un! Ne inat ediyorsun, diye bağırmış.

Bunun üzerine eşek, derhal gemiye binmiş. Nuh Aleyhisselam, bu duruma çok şaşırmış ve bu hale bir anlam verememiş. Ama problemi çözdüğüne de sevinmiş.

Nuh Aleyhisselam, bütün hayvanları gemiye bindirdikten sonra son bir kontrol için ambarlarda dolaşmaya başlamış. Gezerken, bir de ne görsün!? Mel’un Kör Şeytan da orada değilmi?

Nuh Aleyhisselam, Kör Şeytan’a:

- Sen nasıl geldin buraya? Benim iznim olmadan kimse gemiye binemezdi. Bunu nasıl becerdin? diye sormuş.

Mel’un Kör Şeytan:

- Ben gemiye senden izinsiz değil, bilakis senin izninle bindim, demiş.

Nuh Aleyhisselam:

- Yahu ben sana ne zaman izin verdim? deyince, Mel’un Kör Şeytan:

- Hani eşek gemiye bir türlü binmiyordu ya! İşte o esnada ben onun kuyruğuna yapışmış geriye doğru asılıyordum. Hayvan da içeri giremiyordu. Tabii sana görünmüyordum. Sen eşek inat ediyor sanıyordun. Sonunda sinirlendin ve:

- Gir ya mel’un! diyerek benim adımı zikrettin. Ben de bunun üzerine gemiye bindim, demiş.

Nuh Aleyhisselam, hatasını anlamış ama iş işten geçmiş. Mel’un Kör Şeytan tufandan kurtulmuş ve insanları kötülüğe teşvik etmeyi sürdürmüş.

Babam, bu hikayeyi anlattıktan sonra:

- Oğlum, sakın besmelesiz bir işe başlamayın, Allah’ın adı anılmadan başlanan işten hayır gelmez. Ne olursa olsun bir işi asla kızgınken yapmayın. Çünkü kızgın insanın işine Kör Şeytan karışır. Bilirsiniz ki atalarımız “Öfkeyle kalkan ziyanla oturur” demişler.

Ayrıca başkalarını da ilgilendiren bir işi onların izni olmadan yapmaya kalkışmayın.

Çünkü zorla yapılan işten hayır gelmez.

Birden çok kişinin karışması gereken ortak bir iş yapacağınız zaman araya Kör Şeytan’ın girmesine izin vermeyin.

Şeytan, siz farkında olmadan işin içine girer ve birlikte olduğunuz arkadaşlarınızla aranızı açar.

Bazen şeytan size arkadaşınız suretinde gelir ve kötü işi, iyi diye süsleyerek tavsiye eder.

Böyleleri arkadaşınız bile olsa insan suretine girmiş Mel’un Kör Şeytandır.

Sakın onlara kulak asmayın. Yoksa huzurunuz kalmaz, diyerek bize nasihat etti.

Yorum Ekle
Yorumlar
Adil Büyükçolak

30.10.2018

inatçılığın bir şeytan vasfı olduğunun güzel bir hikayesini anadolu irfanından dinlemiş olduk. Basri ustaya rahmet dilerim. Oğluna da selamet
osman kayaer

30.10.2018

bize, düşünmek beynin bir fonksiyonudur diye öğrettiler. lakin islam düşüncesine göre ceset insanın biyolojik yanıdır ve bir çeşit araçtan ibarettir. gerçek fail ruhtur. özellikle kur'anın akletmek ve fıkhetmek olarak isimlendirdiği fiiller ruhun bir faaliyetidirler. bu konuyu anlatabilmek bakımından bilgisayar iyi bir örnektir. bilindiği gibi bilgisayar "makine" ve "yazılım"dan müteşekkildir. bilgisayarda işlemleri yapan "yazılım"dır ancak bunu "makine"yi kullanarak yapar. insanda böyledir. yani "beyin" bir çeşit "araçtan" ibarettir. asıl işi "yazılım"a benzetebileceğimiz "ruh" görür. en iyisini Allah bilir
osman kayaer

30.10.2018

bize akletmek, beynin bir fonksiyonudur diye öğrettiler. lakin islam düşüncesinde biyolojik yanımız yani cesedimiz ve dolasıyla onun bir parçası olan beynimiz bir çeşit araçtan ibarettir, akletmek, fıkhetmek gibi kavramlar ruhun bir fili olarak cereyan eder. bu meselenin anlaşılabilmesi için bilgisayar iyi bir örnektir. bilgisayarda da bir makine bir de yazılım vardır. bilgisayarda işleri aslında yazılım yapar, ama bunu mekanik olan makinanın parçalarıyla gerçekleştirir. insanın durumu da buna benzer. elbette en doğrusunu Allah bilir. bizimkisi bir görüşten ibarettir
Hüseyin Şaşmaz*Uzun

30.10.2018

Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur. https://bredaholland.blogspot.com/2018/06/dusunme-yetisi-kontrol-edilemeyen-yani.html
Dürümiye / Lezzete Davetiye