19 Ağustos 2019 Pazartesi •

Müjdeli bir yazı

28.03.2017
Ahmet GÜRBÜZ

Zor zamanlarda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim.

 

Sıkıntılı günlerden geçiyoruz.

 

Coğrafya olarak, Türkiye olarak bir cenderenin içine çekilmiş durumdayız.

 

“Dost bî-vefâ, felek bî-rahm, devran bî-sükûn,

 

Derd çoh, hem-derd yoh, düşmen kavî, tâli’ zebun”

 

Yani, “Dost vefasız, felek acımasız, dünya karışık/ Dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, talihim âciz” dediği gibi Fuzulinin.

 

Kısa zamanda da dağılacak gibi gözükmüyor bu kara bulutlar maalesef. Ancak, rabbimin dilemesi ve yardımı müstesna. Madde planında birçoğumuzun inanç ve beklentileri doğrultusunda bir milat olabilir 16 Nisan, bu kâbustan uyanmamız için.

 

“Hepiniz toptan Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın, (onu hayata hâkim kılın, ihtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup) parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki (İslâm) nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman (kabileler) idiniz de (Allah) kalplerinizi (İslâm’da) birleştirdi. İşte onun (İslâm) nimetiyle (hepiniz) kardeş oldunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi (İslâm ile) O kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz”.(3/103)

 

Baharla birlikte bir rahmet iklimini daha karşılamaya hazırlanıyor yeryüzü müminleri. Yürekler kıpır kıpır.

 

Mekke ve Medine’nin diğer beldelere üstünlüğü gibi, Ravza ve Aksa’nın diğer mescitlere üstünlüğü gibi; günlerinde, gecelerinde, aylarında fazilet bakımında yekdiğerine üstünlüğü vardır.

 

İşte böyle kandillerle bezenmiş, bir arınma, bir yenilenme, bir uyanış mevsiminin eşiğindeyiz.

 

Müjdeler olsun.

 

“Allah, hürmete lâyık ev olan Kâbe’yi, (içinde haccın yapıldığı) hürmet gereken ayı, (hacılara ait gönderilen) kurbanı ve gerdanlık (takılan)ları, insanlar(ın din ve dünyaları) için bir kıyam (nizam tesisi) sebebi yaptı. Bu da, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın (her şeyi) hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir”.(5/97)

 

“(Ey Resûlüm!) Sana, haram olan (hürmet edilen) ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki: “Evet onda savaşmak büyük (bir günah)tır.” Fakat (insanları) Allah yolundan alıkoymak, O’nu inkâr etmek, Mescid-i Haram’ı (Kâbe’yi) ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük (bir günah)tır. (Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak) fitne çıkarmak ise öldürmekten daha büyük (günah)tır. (Kâfirler) güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar…”(2/217)

 

Anadolu irfanının “üç aylar” diye isimlendirdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarını müjdeliyorum.

 

Bu aylarda Allah’ın kullarına karşı lütfunun, ikramının, izzetinin ve ihsanının bol olduğu eskiden beri bütün toplumlarca bilindiği için ayrı bir ihtimam ve hürmetle karşılana gelmiştir.

 

Recep ayı bu uhrevi atmosferin kapısı olmakla beraber, hukuki bir terim olan ‘Haram Aylar’ında ilkidir. Bu ayda savaşlar durur, kan davası biter, avlanma, kavga, gürültü, cidal son bulur. Cahiliye Arapları bile bu aylara hürmet eder, saygı duyardı.

 

Enes b. Malik (r.a)'den rivayet edilir. Rasulullah (sav) Recep ayına girdiği zaman şöyle dua ederdi:

 

"Allahım, Recep ve Şa’ban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (A.Hanbel)

 

Bu duayı çok sık tekrarlayarak bizi; hem bu ayların kadrini bilmeye, hem de ramazan ı şerife ruhen ve bedenen hazırlanmaya sevk ederdi adeta.

 

“Recep Allah’ın ayıdır” haberine, her şey Allah’ın iken bu ne demek diyen arkadaşına; “Bu ay Allah’ın kullarını affına tahsisi edilmiştir” buyurmuştur.

 

Bugün akşam itibariyle şerefleneceğiz bu mübarek ayla. Bu gece taçlanacak gökyüzü Receb i Şerifle. Kutlu olsun bütün ehl i cihana.

 

Müjdecimiz efendimiz her türlü ibadetini bu aylarda artırırken özellikle oruç ve istiğfara dikkat çekmiştir.

 

“Allah ü Teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat artırır, bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibidir”.(Taberani)

 

“Receb ayında Allah ü Teâlâ ya çok istiğfar edin; çünkü Allah ü Teâlâ’nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer”. [Deylemi]

 

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib(Recebin ilk Cuma) gecesi, Şabanın 15.(Beraat) gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi”. [İ. Asakir]

 

Receb'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesi, melekler isimlendiriyor böyle.

 

Rağbet edilecek mükâfatların, ecirlerin, sevapların verildiği gece…

 

"Mü'minin niyeti amelinden daha hayırlıdır."

 

Var mısınız?

 

Yeniden inanmaya,

 

Dini yalnız Allah (cc) için kılmaya,

 

Fitneden eser kalmayıncaya kadar bu uğurda mücadele etmeye,

 

Rağbet edilen müjdelere ermeye,…

 

O halde haydi İNŞİRAHA…

 

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 

1. (Resulüm!) Senin (Kalbine dayanıklılık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için) göğsünü açıp genişletmedik mi? [bk. 6/125; 20/25; 39/22]

 

2-3. Sırtına ağır gelmiş (belini bükmüş) olan yükünü senden indir(ip hafiflet)medik mi?

 

4. Senin namını da (dünya ve âhirette) yükseltmedik mi?

 

5. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

 

6. Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır.

 

7. O halde (bir iş ve ibadeti bitirip) boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe/ibadete) koyul.

 

8. Ve (her işinde) ancak Rabbine rağbet et (O’na sarıl ve O’ndan iste).

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
Dürümiye / Lezzete Davetiye