Bizim Hüseyin

14.02.2020
Mehmet Yavuz AY

Mehmet Yavuz AY / Bizim Hüseyin

Bizim Hüseyin

Rahmetli Bedir Karabıyık Binbaşının selamıyla gelmişti. Yıl 1994.

Hüseyin, usta birliğine yeni gelmiş bir asker. Yüreği kıpır kıpır, kabına sığmaz, her an bir iş üzerinde, lise mezunu Anadolu çocuğu. Birliğinden kantin görevlisi olarak yanıma almıştım.

Kısa zamanda ailemin büyük oğlu olan, “Bizim Hüseyin”. Çocukların “Hüseyin Asker Abi”si… Ehl-i Beyt’imiz Hüseyin…

Hem öksüz hem yetim. Anne ve babası ölmüş değil.  Babası ikinci bir hanımla evlenince, annesi çocuklarını alıp babasının evine Sivas Kangal’a gider. Hüseyin iki yaşında, kız kardeşi üç aylık. İki sene burada kalırlar.

Anneanne ve dedesinin gözünde, el kadar iki bebeğe nefret ve acımasızlık vardır. Babalarına duyulan kinin muhatabı olurlar. Anneleri gizlice karınlarını doyurur. Kız kardeşini doyururken, dedesinin savurduğu tekmeyle annesinin kütük gibi devrildiğini hiç unutamaz. Evden uzaklaşır, gözleri yaşlı nereye gittiğini bilmeden… Küçücük boyunu aşan otların arasında uyuyakalır. Dayısı bulur ve her gün yanında götürüp getirir.

Hüseyin’in deyişiyle, dedesi annesini “dört koyun başlık parasına şimdiki kocasına satar”. Annesi, çocuklarından koparılmasına dayanamaz. Tohma Çayı’na kendini bırakan annesini güçlükle kurtarırlar. Hüseyin ve kardeşini babaannesine teslim ederler. Sevgi ve merhameti burada bulurlar. Hem anne hem baba olur babaanneleri. İlkokulu burada Elbistan’da bitirir.

Babası yeniden Elbistan’a taşınmıştır. Babasını ilk gördüğünde 12 yaşındadır. Dedesinin evinde yandaki odada yatan adam babasıdır. Sabaha kadar döner durur yattığı yer döşeğinde. Tarifi mümkün olmayan bir heyecanla girer yanına. Kovar babası. Annesine duyulan  hıncın, öfkenin hedefi olur. Tıpkı Sivas'ta babasına duyulan nefret şimşeklerinin körpe bedenini titrettiği, zihnini darmadağın ettiği gibi. Yaşanan bütün acıların sebebi, öznesidir sanki. Yıllarca açılmasını beklediği kapı, umut kapısı, on iki yıl önünde beklediği kapı saniyeler içinde kapanır. İçinde volkanlar patlar. Evin biraz uzağına çekilir, kanadı kırık bir kuş gibi ağlar ağlar. Kimbilir, yer gök titremiş, omuzlarındaki ve semadaki melekler de ağlamıştır. 

Ortaokula babasının evinde başlar. Şiddetli üvey anne baskısı, gözlerinde en ufak merhamet ve şefkat hissi olmayan babanın dayakları hayatını çekilmez bir hale getirir. Evden kaçar, Sivas Kangal’a anneannesine dedesine gider. Sığınacak bir kucak, başını okşayacak bir el, evim diyeceği bir yuva için. Ait olacağı, varlığının kabul göreceği bir yer, dünyanın bütün zenginliklerinden daha kıymetlidir gözünde.

Annesi evlendikten sonra İstanbul’a gitmiş. Orada anneanne ve dede sıcaklığı, sevgisi, kol kanat gerişi adına bir şey yok. Tıpkı bebekliğinde olduğu gibi. Kalkar İstanbul’ gider, annesini ve dayılarını bulur. Hüseyin ve kız kardeşini baba tarafına gönderdikleri için kendini Tohma Çayı’na atan anne yoktur. Hiçbir şey yerli yerinde değil. O’na sahip çıkacak, aile olduğunu hissettirecek kimseyi bulamaz.

İstanbul’un ortasında, en yakın akrabalarının arasında, yalnızlığı hisseder. Kalbine saplanan yalnızlık hançeri, yerinin babaannesinin yanı  olduğunu düşündürür. Gözleri buğulanır bir daha. Yanakları ıslanır, içi cız eder. Yabancı ve sığıntı olduğu bu yerden gitmelidir. Elbistan’a babaannesinin yanına döner. O yıl devamsızlıktan sınıfta kalır.

Yıl 1985. Tek dayanağı, sığındığı tek kucak babaannesi hayata gözlerini yumar. Yola koyulur yeniden, dayılarının yanına, İstanbul’a. Berber çıraklığı, tezgâhtarlık, hamallık, bir yayınevinin dergilerinin dağıtımını yapar. Çalıştığı yerlerde yatar kalkar.

Merhamet sahibi bir işadamı yanına alır. Ortaokul ikinci sınıfa kaydını yaptırır. Okuma sevgisini, arzusunu gören bir kütüphane müdürü, Beyoğlu’na Türk Petrol Vakfı’na gönderir. Emin Sezer’i bulması söylenmiştir. Emin Sezer okuluna yakın bir cemaat yurduna yerleştirir Hüseyin’i.

Orta üçe geçer. Aile sıcaklığı, sığınak, bir tutam sevgi, geçmişini tümden yitirme ürpertisi ağır basar, memleketine döner. Babasının koyun sürüsüne çobanlık yapar. Değişen bir şey olmaz, evin çocuğu olmayı ister ama çobandan öteye geçememiştir..

Yeniden İstanbul’a gider. Lise yıllarında Ümraniye’de bir camide yatıp kalkar. Okul dışında gece yarılarına dek kitap satar.

Kimseye derdini anlatamaz. Analı babalı ama yetim olmak, içinde fırtınalar estirir. Her defasında yaşadıklarını unutarak, anne sevgisi, baba gölgesi arar durur. Dayılarından medet umar ama nafile.  Kör sağır ve dilsizi oynarlar.

“Yabancı, sığıntı, ayakbağı, kötü anıların acı meyvesi” Hüseyin. Değeri yoktur, bir menfaatin konusu olamaz… En yakınları sorumluluğunu almazlar. Varlığı bir anlam ifade etmez. Tek çıkar yolun evlenmekten geçtiğine karar verir. Arabesk şarkıların ezik, acılı ve isyankâr dalgaları gelir kalbini vurur. Dilinde çoğu zaman o şarkının, “Bilmem ki  bu dünyaya ben niye geldim” sözleri. Şarkıcı bir kıza aşık olur. Evleneceklerini hayal eder. Arabesk şarkıların fakir, çulsuz oğlanı bir tokat da orada yer. İçinde inşa etmeye çalıştığı evin duvarları yıkılır, çatısı çöker…

Vazgeçmez, geri adım atmaz, hiç ümitsiz olmaz. “Cebindeki adreslerden umut kalmamışken” yeni hayaller rüyalar kurar, senaryolar yazar. Acımasız sokakların, sürü gibi yaşayan, ailesiz, sevgisiz ve eğitimsiz kavruk Anadolu çocuklarının arasında kaybolmamak için direnir. Sığıntısı ve yabancısı olmayacağı bir evin özlemi içini kavurur.

Bir cemaat mensubu işadamının yanında gece gündüz çalışmaya başlar. İlk ciddi din eğitimini orada alır.   Ege’nin bir ilçesine yolu düştüğünde, evlenmeyi kafaya koyduğu kızı bulmuştur. Defalarca kız istemeye giderler ama vermezler. Engeller, yokluklar, sevgisizlikler, acımasızlıklar içinde pişen iradesi burada da kendisini gösterir. Aracı olması için tanımadığı bilmediği insanların kapısını çalar… Askerliği bitirip gelmesi şartıyla Cemil Hoca’nın damadı olacaktır.

İşte askere gelip “Bizim Hüseyin” olan genç adam... Tez canlı, atak, kafasına koyduğunu yapacak gözü karalıkta. Arayanı para göndereni olmaz. Kışlada bile geçim yollarını bulur. Asker resimlerini çoğaltır, döviz alır satar, izine gideceklere uçak bileti ayarlar.

Babaannesinin duaları takip etmiştir. “Kimsesizler Kimsesi”nin eli hep üzerindedir. Çokça kötü yollara düşürecek boşluk, yalnızlık, sahipsizlik içinde Yüce Yaratıcı’nın esirgeyiciliğine Hüseyin’in hayat seyrinde şahit oldum. Nasihate açık bir kalbi vardı.

Düzenli bir eğitimi olmamış, aile terbiyesinden de geçmemişti. Her şeyin menfaat eksenli değerlendirildiği, insan kandırmanın ve dolandırmanın marifet olarak isimlendirildiği, yalan söylemenin beceriklilik ve yetenek kabul edilebildiği bir devirde, ÇOK DÜRÜSTTÜ. Namazını kılardı. Kantinde istismar ve yolsuzlukları önlememde elim ayağım olmuştu. Önceki döneme göre kâr miktarını beş kat arttırmıştık. “Allah dürüstleri sever”.

Operasyona gittiğimde çocuklarla ilgilenmiş. Evin ihtiyaçlarını karşılamaya  çalışmış.

Terhis olurken, düğün hediyesi vermişim, yıllar sonra hatırlattı. Unutmuşum…

Sıkıntılar içinde düğününü yapar. Kimseden destek alamaz. Gelin kızım kabul ettiğim eşi, son derece fedakâr, eksikleri sorun etmeyen, eşyaya olması gereken kadar kıymet veren, sabırlı, Hüseyin’i her yönüyle rahatlatan,  dindar, titiz ve cömert bir hanımefendiydi. Bunca yokluk ve yoksulluğun arasında eşini Allah’ın bir lütfu olarak görür.

Yirmi iki yıllık hayatının en büyük özlemi  yuvasına kavuşan Hüseyin, amansız bir geçim mücadelesi içine girer. Yuvası, fildişi kulesidir. Kalesini korumak en önemli görevidir. Özel sektör çalışma hayatının zorluklarına inatla göğüs gerer. Ev alır. Kızı dünyaya gelir. Sonra üç oğlu. Arabası da olur. Elinde avucunda ne varsa çocukların eğitimi için kullanmaktan imtina etmez. En büyük yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğuna inanır.

Kötülüklerin, yoksulluğun, yetimlik ve öksüzlüğün; insan kalmayı, iyiliklere ön ayak olmayı, hayata küsmemeyi, vefalı ve cömert bir tavrı sürdürmeyi nasıl mümkün kıldığını görmek isteyen Bizim Hüseyin’i ziyaret edebilir.

“Bizim Hüseyin”: Vefa ve iyilik burcu…

Yirmi beş yıl önce terhis olmuş ama izlerimizi sürer. Ne zaman arasak yanımızdadır. Düğünde, ölümde, hastalıkta…

Şimdi veren el olmuştur. En yakın akrabaları dahil, ne kadar kötülük yapan, sahiplenmeyen, desteklemeyen varsa, hepsine iyilikle karşılık vermiştir.

Dinî düşünce, algı, kanaat, iman, amel çizgisindeki değişim ve dönüşümünde, yaptığımız sohbetlerin çok etkisi olduğunu söyler. Sabit fikirli değildir.

Kin tutmaz. Affedicidir. İnsanların dertleriyle ilgilenmeyi, çözüm yolları aramayı, saplantı derecesinde üstüne vazife telakki etmiştir. Sıkıntı içindeyken de yardım etmeyi devam ettirir, cömerttir.

Özellikle evlendirme bürosu gibi çalışır. Büyük gelinimizi de onun aracılığıyla bulmuştuk. Her yaştan insanları dinler, olumsuz ya da kötümser düşüncelere kapılmaksızın, evliliğe adım atmalarını sağlar.

Her şeye karşın anne ve babasını ziyaret etmeyi ihmal etmez. Onlar ise kuru, sevgisiz, sahiplenmekten uzak tavırlarına hâlâ devam eder. Mirastan pay bile vermezler.

Dürüst, cömert, ahlâklı, güzel insan Hüseyin. Sahici Müslüman olmak için sahici insan olmanın gerekliliğini anlamış, vefa ve iyilik zirvesi.

Kırk yedi yaşına geldi. Belki birkaç sene sonra dede olacak.

Analı babalı öksüz ve yetimliğin içinde yer eden yaraları kapanmıyor.  Devasa bir ukde.

Ne zaman içli ayrılık şarkıları, ne zaman anne baba özleminin güfteleri gelip değse kulağına, içi titrer. Yarası yeniden kanamaya başlar. Yüreği kabarır. İki damla gözyaşı ile "Rabbim iyi ki varsın" der. 

Hüseyin’i ve kız kardeşini kendisinden ayırdıkları için Tohma Çayı’na atlayan anneyi özlüyor.

O anne için her şeyini vermeye hazır.

 

14.02.2020, Kardelen/Ankara

 

Mehmet Yavuz AY

Yorum Ekle
Yorumlar (187)
Harun yüksel

17.03.2020

Teşekkürler
Mustafa Eymen

16.03.2020

Tebrik ediyorum
Mahal Tanriverdi

16.03.2020

Teşekkürler
Erol Çulluk

16.03.2020

Tebrikler
İhsan Kara

14.03.2020

Tebrikler
Mustafa Bışkıcı

14.03.2020

Tebrikler
Hüseyin Söyler

14.03.2020

Beğendim
Ali Arslan

12.03.2020

Teşekkürler
Hadi Gezgin

12.03.2020

Yazının içeriği güzel fakat kurgu olduğunu düşündürdü nedense istikametten ayırmasın rabbimiz
Mehmet Soyseven

11.03.2020

Yıllara dizi olacak bi olayı bu kadar kısa bir yazıya sığdırmanız takdiri şahane olmuş. Vesselam.
Halil Aykut

10.03.2020

Tebrik ediyorum
Mustafa Tepe

10.03.2020

Teşekkürler
Hikmet Şahin

10.03.2020

Yolsuzlardan yol ögrenmek böyle biŕ şey olsa gerek.Allah rızasından ayirmasın kardesimizi ve ben müslümanım diyen herkezi.
Özgür Ahmet Kaplan

10.03.2020

Teşekkürler
İsmail Yıldız

10.03.2020

Tebrikler
İbrahim Gülşen

09.03.2020

Çok Beğendim
Bekir Cifci

09.03.2020

Tebrikler
Ahmet Özgür

09.03.2020

Teşekkürler
Cengiz Aydemir

08.03.2020

Teşekkür ederim
Bülent Koca

08.03.2020

Allah yolunu bahtını açık etsin
Kazım Cende

08.03.2020

Sivaslıları iyi tanıyorum. Hüseyinin yetişmesinde, kendi çabaları çok fazla. Başarılı olması mucize desek abartı olmaz. her insan onun gibi becerikli ve kendi ayakları üzerine durması lazım. Mehmet Ay izleyeceğim. Selamlar. hayırlı günler.
Hüseyin Arikan

08.03.2020

Teşekkürler Teşekkürler
Ismail Topal

08.03.2020

Teşekkürler
Erkân Avşan

08.03.2020

Çok etkilendim
Halil emirdağlı

07.03.2020

Teşekkür ederim
Hayrettin Ağca

04.03.2020

Hem hikayeden hem yorumlardan çok duygulandım,eşimle paylaşarak okudum. Mehmet Yavuz Ay kardeşimizden de Hüseyin kardeşimizden de, çok kiymetli yorumlar yapan kardeşlerimden de Allah ebediyen razı olsun.
Mehmet Balcı

04.03.2020

Çok güzel bir eser
Tayfun Bereketli

04.03.2020

Teşekkürler
Nusret uçar

04.03.2020

Ne çileli zorlu hayatlar var halimize şükretmeliyiz, teşekkür ederim
Ömer

04.03.2020

Hayat herkese adil davranmıyor maalesef. Mücadele etmek ve başarmak kolay değil.
isimsiz

04.03.2020

Çok güzel bir eser .Allah hayırlara nail eylesin. Kardeşimize eşi,çocukları ile hayırlı uzun ömürler versin
Mustafa Tepe

04.03.2020

Teşekkürler kalem sahibi
Mehmet Altıntop

04.03.2020

Tebrikler
Yusuf Küçük

03.03.2020

Tebrik ediyorum
Salih sagır

03.03.2020

Teşekkürler
Lütfullah Dugu Türkistan

03.03.2020

Çok Güzel Teşekkür ederim
Fettulah ceyhan

02.03.2020

Tebrikler
Türkay Karataş

02.03.2020

Ders alınması ve hayatta sahip okuduklarımızı bize veren mevlâya devamlı hamd etmeyi hayatın bu günlerden ibaret olmadığını aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamizi gerektiğini gösteriyor daha iyi anlamamız için çok empati yapmalıyız saygilar
İlyad

02.03.2020

Tebrik ederim
Fethi özgül

02.03.2020

Teşekkürler
Paşa Yücel

02.03.2020

Çok güzel
İbrahim

01.03.2020

Çok güzel teşekkür ederim müstefid oldum
Mustafa Tepe

01.03.2020

Teşekkür ederim Ellerinize sağlık
AYHAN

01.03.2020

Dayıcığım çocukken geçirmiş olduğun bu acı gerçekler beni ziyadesiyle üzmüştür fakat sen geçilmiş oldu bu hayat bir kaleme alınması Ben de çok memnun etmiştir çünkü sıla-i Rahim senin geçmişte ne yaşadığını kimse bilmiyor şu an seni tanıyan tanımayan hayat hikayeni öğrenmiştir ve herkes kendinde bir özeleştiri yaparak bundan sonra ailelerini daha önem vereceğini umuduyla Allah\'a emanet
Mehmet Yavuz AY

27.02.2020

Ali Dere Bey, Beni telefonla arayabilirsiniz. 505 288 55 35 Selamlar
Ali Dere

27.02.2020

Öncelikle bu güzel eserin müessirini ve usta kalemini kutluyorum. Hikayede adı geçen Hüseyin kardeşimi tanımak isterdim. Adı Hüseyin Soy ismi nedir? Selam ve dua ile... Ali Dere
Eyüp

24.02.2020

Teyze oğlu hayatını yazmışsın güzel olmuş
Yasin

22.02.2020

Teşekkürler
Duran Hasan

22.02.2020

Beğendim
Fatma söyler

22.02.2020

Bazen en yakınımız neler yaşadığını nerelerden geldiğini bilmeden büyüyoruz ders almamız gereken bir hikâye var ve gerçekten çok duygulandım Allah yolunu \'da şansını \'da açık etsin güzel yürekli insan.
Şenol Pursalı

22.02.2020

İnsanın hayal ve ideallerinin insanın hak-batıl, iyi veya kötü olması üzerinde etken olduğunu düşünürüm... Hüseyinin de saf-sıradan iyi niyetli hayalide onun bu faziletli hale ve akibete ulaşması üzerinde etken olmuştur....
Muhammet

21.02.2020

Rahmet esintisi
Emre bal

21.02.2020

Allah ayagina taş degdirmesin . Kral Hüseyin
Elif kılınç

21.02.2020

Mehmet bey öncelikke elinize kaleminize sağlık; Hüseyini birde sizin kaleminizden okumak yüreğimi daha çok acıttı. Onu tanıdığımı sanıyordum bildiklerimi bir başkasından dinlemek daha acı oldu. Hüseyincim canım kardeşim bu hayatta hala bu kadar temiz kalmak elinden geldiğince herkese yardımcı olmak herkesin harcı değil. Aile olarak seni seviyoruz hep yanındayız
Fahri Bayraktar

21.02.2020

On yıl boyunca aynı sitede komşu olduk Hüseyin beyle. Hayatıyla ilgili az çok bir şeyler biliyordum ama bu yazıyla onu daha yakından tanımış oldum. Çok güzel bir yazı. Bu yazı beni derinden etkiledi. Çocukken yaşadığı travmalar beni derinden etkilerken bugün çok güçlü bir kişiliğinin olmasını, evlatlarına oldukça sahip çıkmasını şimdi daha iyi anlayabiliyorum. İyi ki varsın iyi ki seni tanımışım Hüseyin Bey...
Nazif Çalıkoglu

20.02.2020

Elinize sağlık güzeldi
Hacı Ali Karaduman

20.02.2020

Teşekkürler Güzel eser Bırakmışsınız
Hakan Metin

20.02.2020

Mükemmel elinize sağlık
Mustafa Izgın

20.02.2020

Cok güzel yazı
Sündüz Vural

20.02.2020

Gerçekten etkileyici ve güzel yazı
Muhammed Hurman

20.02.2020

Yazı ile hayatın birleşmesi
Mehmet Demir

20.02.2020

Gerçek hayat kalem ile buluşunca ......
Ahmet Pak

20.02.2020

Elinize sağlık
Kağan Öztop

20.02.2020

Küçük kalpte büyük yük.Bilemedik de
Necati Telli

20.02.2020

Kalem sahibi yazınca eser de ortaya çıkıyor güzel olmuş
Mehmet Doruk

20.02.2020

İbret ve ders almamız gereken güzel bir makale elinize saglık
Zeynep Kaplan

20.02.2020

Güzeldi
Fatih Ölç

20.02.2020

Begendim elinize saglık
Fevzi Nuhoğlu

20.02.2020

Lise yıllarında aynı sıralarda otururken bir çok şeyi paylaştığımızı zannetmişim sadece.Renkli bir kişiliğin vardı Hüseyinciğim.Çok hareketli,şakacı,nüktedan çok sosyal ve sıcak bir kişilik,bunca acı bunca ızdıraba rağmen.Kırk yıldır Müslüm Gürses dinlerim hiç bu kadar hüzünlenmemiştim.Daha acısı çok yakın olupta bu durumdan bi haber olmak,kendimden utandım doğrusu.Özür dilerim kardeşim.
Cengiz Şahin

20.02.2020

Hüseyin Candır.
Yasemin Köşker

19.02.2020

Kaleminizle Hüseyin\'in yaşanmışlıklarını,Hüseyin\'i tanımam münasebeti ile çok güzel anlatmışsınız.Sizden bu hikayenin romanını da bekliyoruz.Kaleminize sağlık
Hüseyin Çolak

19.02.2020

Anadolu çocuklarının trajik hikayelerinden bir tanesi de benim hikayemdir. Buna benzer binlerce örnek hikaye vardır. Bazen bunlar gözlerimizin önünde olur ama göremez ya da idrak edemeyiz.1994’te Değerli Büyüğüm, Gönül Dostu ile oluşan güçlü bağ, üç buçuk yaşında başlayan çile, ıstırap dolu bir hayat... Üstadın dediği gibi babaannenin duası, gözetimi, koruması ile hayata tutunuşun başladığı, varlık mücadelesi ve Allah’ın lütfuyla yükselişin gerçekleştiği bir hikâye. Üstadın muhteşem kalemiyle gün yüzüne çıkan biyografi ibret ve ders alınması içindir. Allah kaleminize güç kuvvet versin. Hayırlı işlere vesile olsun. Niyetimiz halis, niyetimiz pak... Bizi bizden daha iyi bilen ALLAH ŞAHİT tir. Amacım birilerini yargılamak ve karalamak değildir. Üç buçuk yaşında başlayan yolculuğumda, rahmetli babaannem RABİA Hanım, çocukluğumun bereketi halalarım, bir öğretmen değil anne şefkati ile ilgilenen Özen Akıl, hafızamdan çıkmayacak Sevda Gür(Erman) ve Hüseyin Çifçi, isminden başka bir şey bilmediğim Cemal ağabey ve Aylin Abla, çocukluğumun koruyucu ağabeyleri Kuaför Nevzat Sencer, Sakarya ÜnivÖğrt. Görevlisi Emin Sezer, profesyonel eski milli kaleci Yalçın Önal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Hüseyin Ali Kızmaz, Güzel İnsan Mehmet Altınkılıç, 20 Sene acı ve tatlısı ile eski patronum Sadettin Yavuz, Gönül insanı Osman Ersan, “Manevi Baba” Rahmetli Abdulfettah Amca, Çocuğu kardeş olarak kabul eden Recep ve eşi Fatma hanım, ”Kızını bana veren gönüller dolusu güzel insan rahmetli kayın validem Huriye hanım, Hayatını iyilik üzerine inşa etmiş merhameti bitmeyen kayınbabam Cemil Hoca, evinde bir ay kaldığım Kerbi Ali lakaplı Rahmetli Ali Çolak ve Eşi Hüsne Hanım, Babamın yüzüne karşı ağır eleştiren Hasan amcam , Sivas’ta çocuk yaşta koruyucu meleğim Fahrettin dayım, annesine karşı siper olan Yılmaz Dayım ve rahmetli eşi Fadime yengem, Şarkıcı Kız ve bana sürekli evinin kapılarını açan içimden gelerek Anne demek istediğim Güzel insan Annesi, Kardeşleri, Yengesi, Arkadaştan da öte kardeş olarak bağırlarına basan Leman Beşik ve Nevin Karaarslan... Dört yaşına kadar da olsa beraber yaşadığım, on üç yaşında yeniden bulmama rağmen bir şey hissedemediğim Annem... Hayatımda hiç yeri olmayan Babam ve Rahmetli Üveyannem ... Hayat arkadaşım, yoldaşım, kahrımı çeken, gönül koyacağını tahmin edeceğim olaylarda bile asla doğruluktan ve doğru konuşmaktan şaşmadığım hayat arkadaşım, iffet/sabır timsali Ayşe hanım...1994’te tanımaya başladığım, evinin kapılarını açan, nasıl bir baba nasıl bir eş olduğuna bizzat şahit olduğum, rol model, hayatımın dönüm noktası, hayat çizgimin değişmesinde önemli bir kavşak noktası olan, iyilik abidesi Mehmet Yavuz Ay!... İyi ki karşıma çıktınız... Allah sizlerden razı olsun... Allah hepimize Rahmet etsin... Selam ve Dua ile...
Gökhan

18.02.2020

Yaşanmış bir hayat hikayesi biraz eksikleri var tam anlamıyla Filme dökülse 2 en az 2 milyon gişe yapar
BEKİR SITKI TOPAL

18.02.2020

Sayesinde mutlu, huzurlu bir yuvaya sahip olduğum güzel yürekli insan. Hayata karşı azmin ve sebatın yeni nesile yani bizlere ışık tutuyor. Anne sevgisi, baba gölgesi tamlaması hiç bu kadar anlam ifade etmemiştir. İyiki seni tanımışım. İyiki varsın.. “Öyle bir geçer zamanki..”
Aysel Bağcı

18.02.2020

Bizim Hüseyin\'in Mehmet Yavuz\'un yazdığı hikayeyi yüzde doksanına şahidim.Bu hikaye doğrudur ve yaşanmıştır.
İdris peynirci

18.02.2020

güzel yazı elinize saglık
Hacıali Kozan

18.02.2020

teşekkürler
Ayşe pirildak

17.02.2020

Çok duygulandım benim canım abim yazilanlar az bile senin için
Rabia Şahin

17.02.2020

Okuduğum ve üzüldüğüm bu acı ve hüzün dolu yaşamdan azimli ve kararlı olup Rabbiminde yardımı ile bugünlere gelebilmiş olman çok zor bir yaşantından azmin ve iraden ile kendi ayaklarının üstünde durabilip ilerlemiş ve devam edip kendi bildiğin yolda Rabbimin de nasip etmesiyle kendi aileni kurmuş ve bugünlere gelebilmişsin. Bundan sonra Rabbimden ailen ile sağlıklı hayırlı uzun yaşantın olmasını dilerim.
Rabia Şahin

17.02.2020

Okuduğum ve üzüldüğüm bu yaşadığın zorluklar karşısında kararlı olup vazgeçmeyip ilerleyişin ve azmin karşısında Rabbimin de sana yardım etmesi ile bu zorlu ve acı dolu yaşamından bugunlere gelebilmiş. Yılmadan usanmadan azimli ve kararlı oluşun kendi ayaklarının üstünde durabilip Rabbimin de nasip etmesiyle kendi aileni ve duzenini kurup bugünlere gelmişsin. Onca zorluk karşısında dimdik durup kararlılığın ile bugünlere gelmişsin. Bundan sonra Rabbim sana ve ailene sağlıklı hayırlı uzun ömürler vermesini dilerim...
Gülsüm Topal

17.02.2020

Ye’s öyle bir bataklıktır ki, düşersen boğulursun Ümide sımsıkı sarıl seyret ne olursun Bu sözü en güzel şekliyle yaşamış ve sonunda başarmış olan hayırlı evlat, iyi eş, fedakar baba, sadık dost ve güzel insan Hüseyin ve O’ nun gibi insanlığı ve dürüstlüğü ayakta tutan, örnek olan kahramanlara selam olsun diyerek başlamak istiyorum Bu kadar zorluklardan sonra bile, “yıkılmadım ayaktayım” dediğin için seni tebrik ediyorum. Allah geleceğini, geçmişinden hayırlı, bereketli ve bahtiyar etsin. Çok duygulu ve derslerle dolu bir hayat hikayesi.... Sizinde kaleminize sağlık......
mehmet ali

17.02.2020

kelam, kalemle buluşunca şiir olur derler, öyle değilmiş ..Bu, hayatın merkezi olmuş, abi hürmetle selamlıyorum..
Nesrin Topal

17.02.2020

Ye’s öyle bir bataklıktır ki, düşersen boğulursun Ümide sımsıkı sarıl seyret ne olursun Bu sözü en güzel şekliyle yaşamış ve sonunda başarmış olan hayırlı evlat, iyi eş, fedakar baba, sadık dost ve güzel insan Hüseyin ve O’ nun gibi insanlığı ve dürüstlüğü ayakta tutan, örnek olan kahramanlara selam olsun diyerek başlamak istiyorum Bu kadar zorluklardan sonra bile, “yıkılmadım ayaktayım” dediğin için seni tebrik ediyorum. Allah geleceğini, geçmişinden hayırlı, bereketli ve bahtiyar etsin. Çok duygulu ve derslerle dolu bir hayat hikayesi.... Sizinde kaleminize sağlık......
BİROL YERLİKAYAOĞLU

17.02.2020

Kıymetli Mehmet Yavuz Ay beyefendiye ''Bizim Hüseyin"in hayatını bizlere en anlamlı şekilde aktardığı ve kaleme almasından dolayı şahsımda teşekkürlerimi arz ediyorum. Başlıktaki "Bizim Hüseyin" bizlerin yani içinde hepimizin duygularını içten içe saran 'Bizlerin Hüseyin'i olmuştur artık. İçinde bulunduğumuz fani hayatta nice Hüseyin'ler vardır, tanıdıklarımız ve tanımadıklarımız.. Hüseyin ağabeyimi, birlikte ekmek mücadelesi yürüttüğüm kadim dostumu yaklaşık 20 senedir tanırım bilirim, yüzü ne kadar gülse de yaşadığı çileli hayatın bir izi kalmıştır yüzünde, ama herşeyden öte Allah'a sıkı sıkıya sarılmış ve manevi güç ve motivasyonla Hüseyin'lere el uzatan olmuştur. Yolda otostop yapan genç ve ihtiyarlardan tutunda, nerede bir gariban zorda kalmış ve nerede yardım eli bekleyen görse onlara koşan bir iyilik neferidir Bizlerin Hüseyin'i. Aziz dostlar, kıymetli insanlar, aslında yiğit bir Anadolu evladıdır ve karagün dostudur Hüseyin Çolak. Rabbim ailesine ve sevenlerine bağışlasın, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla..
Nesrin Topal

17.02.2020

Okurken defalarca gözlerim doldu. Az çok hikayeyi biliyoruz sanıyorduk. Bildiğimizi sanıyormuşuz. Aslında Anadolu'da baba sevgisi görmeyen,üvey anne elinde büyüyen evlatlardan bir tanesiydi. Ta ki hikayeyi üstadın elinden daha detaylı okuyana kadar. En güzeli de azimli oluşunun, hep iyi düşünüp yaşadıklarına rağmen,yapılan kötülüklere rağmen sevgiden,merhametten,saygıdan vazgeçmeyişin ve bunun karşılığını Rabbimin sana güzel bir yuva nasip etmesi. Rabbim yolunu hep açık etsin inşallah.
Yeter ÇOLAK

17.02.2020

Ben cok etkilendim gercekten ama mukemmel bi babasin cocuklarin cok sansli bukadar sevgisiz büyümüş biri olarak hayattaki duruşun cok guzel bi orneksin amca
Aslı ekicioglu

17.02.2020

O kadar zorlu hayat karşısında yılmadan bıkmadan durmadan kararlılığından dönmeden öyle mücadele vermiş ki rabbim de o mücadeleye o temiz kalplilige göre örnek olacak bir yuva hayırlı evlatlar vermiş rabbim bozmasın bizlere de cok büyük örnek yolun daima açık olsun
Recep Şahin

17.02.2020

Dayımi çok güzel anlatmışsınız teşekkürler
Emiş Kaya

17.02.2020

Çile dolu bi hayatın olmuş ama Allaha hamt olsun şimdi çok iyisin.Gerçekten üzüldüm filim gibi bir hayatin var Bundansonra Allah saglıkli huzur dolu bir hayatın olur inşallah dayıcım
Ayşe Arslan

17.02.2020

Yaşadıkların çok acı olsa da Tek başına bütün acı zorlukları ğöğüslemek Aslında Tek başına olmadığını Rabbimin daima yanında olduğunu gösteriyor Rabbim daima yolunu açık etsin
Sadık çilenger

16.02.2020

Ben yüz yüze görüşeyim
Mahmut AY

16.02.2020

Çok duygulandım.size de bir teşekkür benden emmi oğlu.
Ugur Çolak

16.02.2020

Bu hikayeyi okuduktan sonra nelere üzüldüğümüzü gözden geçirmemiz lazım
Gamze kantül

16.02.2020

İnanilmaz zorlu bir mucadele . Ama dürüstlük ve iyi niyetin uzun donemde kazandiğini okumak cok guzeldi. Rabbim hep yaninizda olsun. Sizi cok seviyorum. Bende benzer veya farkli zorlukluklar yasadim. Bende durustce ve iyi niyetlice yoluma devam ediyorum. Kendimi buldum yazida. Ve umut oldunuz bana. En guzelide iyilerin sonunda gercekten kazandigini gormek oldu. Mirastan ayirmak bile ortak yazgilarimizdan olmus.Zorluklar daha da guclendiriyor iste insani. Iyi ki hüseyin i tânimisim. Allah sizden razi olsun.
Ahmet Pılıg

16.02.2020

Bizim Hüseyin. Çileli bir geçmişin olduğunu az cok biliyordum, bilmediğim hususları da üstat ın bu yazısı ile öğrendim. İçim bir kez daha yandı. Rabbim, bu çilelere gösterdiğin sabrın mükâfatını hem bu dünyada hem ahirette bîmisil versin sana kardeşim.
Cihat Çelik

16.02.2020

vay kardeşim benim vaay vay ki vay vay Allah çektiklerini keffaret etsin, ayağını dinde sabit kılsın gönlüne göre versin
İdris Baylan

16.02.2020

Teşekkür ederim
Selçuk Yıldız

16.02.2020

Emeğiniz kaleminizle birleşince eser ortaya çıkar tebrik ediyorum
Mustafa Kısa

16.02.2020

Sanatsahibi ile ortaya çıkan eser
Hasan Göldagı

16.02.2020

KOLAY OLANDA KIYMET YOKTUR.ZOR OLSUNKİ KIYMETİNİ BİLESİN.KOLAY KOLAY KAYBEDİLİR .ZOR KOLAY KAYBEDILMEZ. EMEK SAHİBİ ESERİNİ KALEM İLE YAZINCA DA KİMSE ZİYAN EDEMEZ TEŞEKKÜRLER
Üzeyir Aksoy

16.02.2020

Hayatın kalem ile buluşması emeğinize sağlık
Yaşar Kurt

16.02.2020

Tebrik ediyorum
Kuzen Emrah

16.02.2020

Ayakkabısız dolaştığı bir an canlandı şimdi gözümde, yaşımın küçük olmasından dolayı o anın hüznünü idrak edemesemde hatırladıkca saplanır yüreğime
Hacer mumcuoglu

16.02.2020

Gerçekten çok güzel kaleme almış çok beğendim
Mahmut calayir

16.02.2020

Tebrikler
Hakan şencan

16.02.2020

Akıcı ve sürükleyici güzel bir yazı tebrikler
İlhami Poyraz

16.02.2020

Beğendim Kaleminize saglik
Hakkı Kılınç

16.02.2020

Tebrikler güçlü kalem ile duygusal hikayenin birleşimi
Saliha Baydemir

16.02.2020

Vay be Bizim Hüseyin bütün bunları yaşadı mı Cemil Hoca kısmına kadar acaba mi dedim ondan sonra gerçekten bizim Hüseyin i anlattığınıza kaanat ettim. güzel duygulu bi yazı olmuş kaleminize sağlık
Mehmet Yavuz AY

16.02.2020

Değerli Okuyucular, Bu köşede, üç seneye yaklaşan bir süredir yazıyorum. Bugüne dek yazılara yorum yapan değerli okuyucularıma cevap vermek, teşekkür etmek istesem de teknik olarak çok zor olduğu gibi takatimi aşacak yoğunlukta bir uğraşı olduğunu bilmenizi isterim. “Bizim Hüseyin” yazısına, çokça okunmanın yanı sıra, olağanüstü sayıda yorum geldi. Şu an yorum sayısı yetmişi aştı. Toplumu, ülkemizi hatta dünyamızı ayakta tutan kahramanlar vardır. Çoğunlukla kıymetleri bilinmez. “Hüseyin” çevresindeki herkesin kabul edeceği o kahramanlardandır. İyilik timsali kahramanlar sessiz yaşarlar, şikâyet etmezler, kimseden bir şey istemezler. Kırılırlar ama kırmazlar. Kötülüklere iyiliklerle karşılık verirler. Affedicilerdir. Hepimize bir hediye olsun, çokça dersler çıkarılsın diye kaleme alındı Hüseyin’in ibretlik hayatı. Reklâm olsun, bir menfaat aracı olsun için yazılmadı. Bir gerçek samimi kahramanı gün yüzüne çıkarmaktı temel amaçtı, bir vefa borcuydu… Samimi, yapıcı, duygusal yorum ve paylaşımlar son derece sevindirici… Bu mutluluk verici teveccüh dolayısıyla kendimi fena halde borçlu hissettiğim kadirşinas okuyucularımın hepsine ayrı ayrı, gönülden teşekkür ediyorum. Malum. Marifet iltifata tâbidir. Selâmlar!
Fadime Türkkaya

16.02.2020

Her zaman duymustum hayat hikayeni agzindan ama okadar güzel kaleme dökülmüş ki ellerine saglik. Hayatta eksik baslamisin ama suan dimdik ayaktasin hep imrenmisimdir senin bu güçlülügüne. Rabbim daima yolunu acik etsin.
Ahmet Arslan

16.02.2020

Duygulandırdınız beni Geçmişi yaşamış gibi oldum Kaleme alan teşekkür ederim kaleminize saglik
Ahmet Arslan

16.02.2020

Evet o bizim Hüseyin i bende tanıyorum Hüseyin in haytı ızdırap lı oldu ama şükürler olsun şimdi iyi en azından o çocuklar ına babalık inşallah torunları olur sa güzel bir dedelik yapacak
Celal Yurtsever

16.02.2020

Kaleminize sağlık
Ugur Şakrak

15.02.2020

Yürü be bizim Hüseyin kaleminize sağlık
Gülay Hurmanlı

15.02.2020

Hayatın zor yolları insanları olgunlaştırır güç lendirir dün gitti yarını bilmiyoruz gün bu gün saat bu saat güzel bir gelecek senin olsun inşallah bizim hüseyin
Ismail Aydın

15.02.2020

Çok beyendim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah doğru yoldan ayırmasın. Selamlar saygılar sevgiler.
Rumeysa Elzeren

15.02.2020

Derin duygular içerisindeyim
Cuma Solak

15.02.2020

Bizim Hüseyin okudum eksiği var fazlası yok birkez daha dedim ki Bir ahh çeksem karşıki dağlar yıkılır... Gerçekten dürüstlük ve vefanın vücut bulmuş halidir Bizim Hüseyin Rabbim önce kendisi sevsin sonrada sevdiği kulları ile karşılaştirsin Cumleniz deyin amin
Birsen Aydın

15.02.2020

Çok güzel Allah iyilik 'ten doğru yoldan ayırmasın. Selâm lar.
Birsel Aydın

15.02.2020

Rabbim, Hüseyin asker in hayırlarını kabul etsin, yuvasında huzur, çocuklarında iman eksik olmasın inşallah
Mehmet Çolak

15.02.2020

Azda olsa bu durumu bizzat yasamisgibi oldum durumu yasadigin kadar bilmesemde geçen yılları yadeddim inan gözlerim doldu bu yazılanları eksiksiz yaşadın biliyorum ama sabır ve mücadele iyi insanlar hep karşına çıktı çok şükür ve çok direndin aslında bu öykü filmlere konu istersek bir kitab olurdu birde şunu ekleyim iyi niyetini ön planda tutarak devam ediyorsun vay be emmoğlu kutluyorum
Ali Murat Ayar

15.02.2020

Acıklı bir hikaye
İkram Yagcı

15.02.2020

Büyük imtiimtihan ve büyük sabır
Ömer Çolak

15.02.2020

En güzel sevgi Allah sevgisi ve O'nun lütfu hayat arkadaşı. Allah yaşadıklarını zayi etmez.
Neriman Çolak

15.02.2020

Çok duygulandım kalmeinize sağlık
Hidayet ÇELİK

15.02.2020

Onlarca ders alınabilecek mükemmel bir yaşam öyküsü ve mükemmel bir anlatım.... Çok teşekkürler dayım oğlu....
Süleyha Kara

15.02.2020

Ya ben çok etkilendim. "SÖZÜN BİTTİĞİ YER" Ama tebrik ederim Mehmet Yavuz Bey çok güzel ifade etmiş. Yaşayan ise başarmış. İşte başarı bunun adı. Yolun açık olsun arkadaşım.
Erhan Aydoslu

15.02.2020

Sarıkamış soğuğunda sıcak kantinci olarak tanıdım Hüseyin'i. Kısa bir sürede orada olduğumdan olsa gerek özel durumunu bunca yıl sonra öğrendiğim için üzüldüm. İyi ki sizleri tanımak nasip oldu. Sevgi saygı ve muhabbet ile...
Hüseyin ali kızmaz.

15.02.2020

Yavuz bey .öncelikle çok çok uzun anlatılabilecek bir hayat hikayesini .güzel akıcı bir şekilde özetlemişsiniz.hani kalın bir kitap okuruz da lisede kompozisyon dersinde türkçe ögretmeni bu kitabı bir sayfada özetleme ödevi verir .onun gibi. Maşallh
Fatih Yiğit

15.02.2020

Ömrü cefa ile geçmiş, kendi fildişi kulesini inşa etmekle yetinmemiş, gençlerin de kule yapmalarına vesile olmuş güzel insan. Karındaş olamadıysakta, çekilenlerin azıcık benzemesi nedeniyle Kardeş sayar mısın bu fakiri. Doğrusu ya, pek azını biliyor muşum çektiklerinizin. Her satırda, kalbimin üstünde dolaşan keskin bir bıçak, içimi kıydıda geçti sanki. Herşeye rağmen, Rabbimin ipine sarılıp kendi kulesini inşa etmiş, pek çoğuna da vesile olmuşsunuz..Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
Abdüssamed Kaya

15.02.2020

Allah razı olsun biz de verdiğin mücadelenin bir parçasıyız. Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Selametle
Furkan AY

15.02.2020

Abim, Hüseyin Asker Abim!.. Sonsuz Saygı ile Selam Ederim.
Fatih Yiğit

15.02.2020

Mehmet Yavuz ağabey. Hüseyin abi gibi nice cengaver abimize mihmandarlık ettiğinize hem kulağımla şahitlik etmiş, hem de bizatihi yaşamış biri olarak; teşekkürümüzü kabul buyurun. Her daim duamızdasınız. Rabbim ötelerde komşu eylesin. Bahusus selam eder. Hürmetle kalem tutan ellerinizden öperim
İREM PAK

15.02.2020

İlk kez bu kadar ayrıntılı öğrendim bu hikâyeyi ve hayatımda unutamayacağım bir yer etti umarım dünyada çektiğin bütün sıkıntılar Ahirette yoldaşın olur ve yaşadığın bütün eksiklikleri peygamber efendimiz (s.a.v) şefkâtiyle nûr yüzüyle sana unutturur. Ömrün gönlün kadar güzel ve bereketli olsun amcam.
Ali colak

14.02.2020

Allahım ızdırapları cocuk lugun cekdin allah sana yeri kulum dedi dedi budan böyle skıntılar cekmezsin inşallah cocuk ların ve tüm ailenle huzu dolu yaşamak. Nasip etsin yüce rapbinsana
Gülay Şahin

14.02.2020

Çok güzel dile getirmişsiniz okurken hüzünlendim.sonun da da çok şükür mutlu
Naime yıldırım

14.02.2020

Okurken çok etkilendim...kendimi bildim bileli dedemin manevi oğlu babamında kardeşi olarak kabul ettiğimiz gerçekten bizim Hüseyin diye adlandırdığımız abimiz.Allah sabredenlerle beraberdir
Fatma galip

14.02.2020

Okurken etkilendim bnm manevi kardeşim hepsini biliyodum ama yine çok etkilendim ağzınıza yüreğinize sağlık yavuz bey
Fatma

14.02.2020

Ne güzel hayatını yazmissiniz yüreğinize sağlık hüseyin kardeşimim devamını bekliyrz
İsmail Çolak

14.02.2020

Üstad çok güzel yazmış . Hüseyin in Duygularına tercüman olmuş . Çok etkilendim bu gerçek hayat hikayesinden . Mevlam seni çocuklarına ailene bağışlasın . Sen çok iyi bir babasın ailesine akrabalarına çok düşkün çok iyi bir adamsın .
Hüseyin Yüzen

14.02.2020

İsmi de huyu da güzel alaşımın Kalan ömrü geçen ömrün den çok daha hayırlı, bereketli, geçimli, sağlıklı, huzurlu, vuslat ve muhabbet dolu olsun inşaallah. Okudukça Hüseyin i tanıdığım kısa zamandaki bazı detayları neredeyse birebir hatırladım
Muhteber Oduncu

14.02.2020

Selam eline yüreğine sağlık çok acılarla hayat yılmadan kötülüklere bulaşmadan yazmıssınız çok beğendim şimdiki gençlik keşke okuyup örnek alsalar Allah yar ve yardımcımız olsun Allaha emanet olun selamlar sevgiler
Demet Hurman

14.02.2020

Işte bu bizim huseyin muhteşem insan hiç bir zorluklada pes etmeyen her güçlük te ayakta kalan güzel insan seni seviyoruz iyiki varsın çok güzel çok duygulandim
Kuzen den öte amcam

14.02.2020

Evet bu gerçekten bizim hüseyin muhteşem insan iyi yürekli güzel insan bundan sonra yolun hep açık olsun Rabbim ailemle birlikte sana sağlıklı ömürler versin mutluluk senin ve ailenin olsun
İsimsiz

14.02.2020

Efendim, okuduk, gözlerimiz doldu. Okuduk, şükrettik; böyle kıymetli büyüklerimizin varlığına. Allah hayırlı, sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin rızasınca. Okuduk ve şükrettik onların evladıyla kesişen yolumuza.
Nevin Karaaslan

14.02.2020

Yüzü temiz, kalbi temiz arkadaşım, yollarımız iyi ki kesişmiş. Bu onurlu mucadelenin bir şahidi olmak beni hep mutlu etti ve edecek, mutlu sona bağlandığı için. Hep mutlu ol, sevgiler, selamlar...kaleminize sağlık
Hüseyin Aksakal

14.02.2020

Çilenin her çeşidini çekmiş, Hayat yolunda tabiri caizse her çeşit pişmiş,fakat hayata küsmemiş, Derslik bir yaşam serüveni olmuş. İdrak ettiğim kadarıyla şu anki yaşamı ve Aile yaşantısı örnek alınacak bir tablo,
Oguzhan Önür

14.02.2020

Hayat bir imtihan değil mi ? Kaleminize sağlık
İlhan Kakırman

14.02.2020

Teşekkür ederim çok güzel bir yazı Hüseyin değişmez insan
Ugur Avcı

14.02.2020

Hüseyin'in hikayesi hayata bakış açımı degiştirdi.
Sevda Erman

14.02.2020

Hüseyin in hayata direnişi hüseyin'i benden büyük yapmış.
Coşkun Reis

14.02.2020

Elinize sağlık çok güzel kaleme aktarmışsınız
Yalçın Önal

14.02.2020

Okurken Çok eskilere gittim.Ümraniye bölümünde bende varım sanırım.Güzel bir biyografi olmuş. Nereden nereye
Aydın Yılmaz Elkin

14.02.2020

Ben Azda olsa gerçek hikayenin orta okul yıllarına şahitlik etmiştim.Hayat Her birimize bir imtihan elinize sağlık gerçek hayatı çok güzel özetlemişsiniz
Gülçin Ugurlu

14.02.2020

Göz yaşları ile okudum.İyi ki tanımışım Hüseyin i Hüseyin her şey in en güzelini hak ediyor elinize sağlık kitap olursa çok iyi olur
Altınay Bakenova

14.02.2020

Hüseyin Bey’i tanıyorum, bir özel şirkette birlikte çalıştık, iş arkadaşımdı. Bunca geçmişte geçirdiği zorluklara rağmen güler yüzlü, yardım sever, kin asla tutmayan, ailesine düşkün ve dini inançları küvetli birisi. İyi ki tanımışım kendisini, ara sıra telefonda konuşuruz, hayati tavsiyelerini seviyorum ve uyguluyorum. Demekki hayatınız ne kadar zor olursa olsun, bu hayatta insanlığı kaybetmemek, güçlü olmak ve doğru yoldan hiç bir zaman sapmamak lazım, o zaman her şeyi kazanırsın.
Emine Demir

14.02.2020

Çok güzel yorumlamışsınız emeğinize sağlık...
Bilhan Çolak

14.02.2020

Hüseyin 'in hayatı değil mi bu ?
Hümeyra

14.02.2020

bir kısmını Hüseyin abiden dinlemistim ama okuyunca daha iyi anlamış oldum Hüseyin abiyi Allah razı olsun insanlara yardımcı olmak niyetinde. İnşallah hem bu dünyada hem ahirette hayır ile karşılaşır
Kerem Kula

14.02.2020

Bizim huseyin: allah senden razi olsun Allah her zaman yolunu acik etsin
Pakize Yazıcıoğlu

14.02.2020

Hüseyin 'in hayatını yazdığınız için teşekkür ediyorum.Hayatını okurken sadece saatlerce ağladım
Erdoğan Turhan

14.02.2020

Acemi birliğinden hüseyini tanımıştım Allah gönlüne göre versin Helal olsun Hüseyin e kaleminize sağlık çok güzel anlatmışsınız
Aydın Yalçın

14.02.2020

Teşekkür ederim
Hilal Dadıoğlu

14.02.2020

Elinize Sağlık bir hayat hikayesi çok güzel anlatmışsınız kaleminize sağlık
Hilal Dadıoğlu

14.02.2020

Bi hayat hikayesi bukadar güzel anlatılır
Leman Beşik

14.02.2020

Hüseyin i aynen çok güzel anlatmışsınız
Yıldız Ceran

14.02.2020

Yaşanılan olayları duymuştum Detayları öğrenmiş oldum . Elinize sağlık güzel bir yazı
Seyid Ali Topal

14.02.2020

Hüseyin'i düğününde tanıdım bahsettiğiniz tüm iyi yönlerini biliyordum ama yaşadığı çileleri sizden öğrendim Yavuz bey ve duygulandım gerçekten kaleminize sağlık.. sadece annesiz babasız büyüdüm deyip özetleyerek hiç şikayet etmedi. Şimdi artık Hüseyini tanımış oldum. Umarım sizinle de bir gün tanışırız.
Elif kılınç

14.02.2020

Hüseyin e olan sevgim saygım güvenim bine katlandı Rabbim Hüseyin i çocuklarından güldürsün Karşılarına hayırlı insanlar çıkarsın
Hüsnü Yarar

14.02.2020

Hüseyin abi iyiki sizi tanımışım. hayata hep bir sonraki günün bir önceki günden daha mutlu ve başarılı olur inşallah. Çok cefa çekmişsin Allah sefasını yaşamayı nasip etsin.
HALİL çakır

14.02.2020

Öncelikle Yavuz komutana yazardan dolayı teşekkür ediyorum ben Hüseyin le 1995 yılından beri tanışıyoruz hayat mücadelesi,nin zor şartlar altında geçtiğini bilmiyordum gerçekten dürüstlüğü hakkında ne yazılmışsa hepsi kusursuz dur Hüseyin le hiç gorusmesekte onunla tanıştığım için çok şanslıyım şimdiki hayatına Allah'tan başarılar ve huzur mutluluk diliyorum Mehmet Yavuz ay komutana başarılar diliyorum esen kalın
Esra

14.02.2020

Birileri bir şeylerden şikayet edip başarısızlıkları için bahane bulmaya çalıştığında hep Dayıoğlum Hüseyin’i örnek veririm. Tüm imkansızlıklar içinde bir insanın azim ve inançla hangi noktalara gelebileceğinin en güzel örneklerinden biridir Hüseyin. Allah’ın bundan sonraki yaşantısında ve ahirette kendisine kolaylıklar vermesini diliyorum. Güzellikler seninle olsun kardeşim.
Dursun Ali

14.02.2020

Bizi Hüseyin'le tanıştırdığın için çok teşekkür ederim Yavuz ağabeyim. Bende sizi ve rahmetli Bedir ağabeyimi 1990 lı yılların başında Sarıkamış'ta tanımıştım. Allah sizlerden razı olsun, gerek size emanet edilen Anadolu'nun bağrından gelen vatan evlatlarına gerekse görev gereği bulunduğunuz belde insanına hep bir kardeş samimiyetinde davrandınız. Vefalı bir komutan, Kadir şinas bir ağabey oldunuz. Rabbim hayırlı bereketli uzun ömürler versin.
Tahsin Çekebi

14.02.2020

Çok iyi anlatmış bizim hüseyin i çok duygulandım
Aydın Çolak

14.02.2020

Çok duygulandım Bir kısmını zaten biliyordum Çok hoş olmuş Elinize sağlık
Cumali öğünçmert

14.02.2020

Tanıdığım günden beri boşa arkadaşım dememişim iyisi varsın Allah yolunu bahtını açık etsin Allah uzun ömürler versin çoluk çocukların başında durasın Allah’a emanet ol ellerine sağlık Mehmet bey
Cumaali Ögünçment

14.02.2020

Mükemmel
Mahmut Aydın

14.02.2020

Bir hayat anca Bu kadar güzel anlatilabilirdi
Mahmut Aydin

14.02.2020

Tebrik ediyorum Tek kelime ile mükemmel
Gökhan Akandere

14.02.2020

Abi bu bizim Hüseyin. Çok duygulandım abi. Allah şahittir, Sen hayatımda tanıdığım en iyi abilerden birisin. Rabbim seni evlatlarına, evlatlarını da sana bağışlasın. Sevdiklerin ile birlikte sağlık sıhhat huzur mutluluk ve bereket dolu bir ömür diliyorum...
Arif yazıcı

14.02.2020

Onca acımasızlığın içinde bir komutan, istanbulda iyi yürekli bir insan ve ona 4 çocuk veren hayat arkadaşi olmasaydi. Belkide istanbulun çöplü karanlık sokaklarında yitirilen bir hayat olacaktı. Allah her aman doğru dürüst ve imanlı insanlarla karşılaştırmak nasip etsin. Güzel bir hikaye demiyeceğim. Ders alınacak gerçek bir hayat. Allah herşeyi gönlüne göre versin bizim Hüseyin.
Yunus Aluç

14.02.2020

Hayat ne kadar acımasız ve zor...Sınav üstüne sınav...üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi “ Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?” Rabbim ayetinde buyurduğu gibi hiç kimseye taşıyamayacağı yük yüklememiş... Yavuz kardeşim çok güzel yazmışsın kalemine sağlık... Buralarda ise tanışmak isterim Hüseyin’le ...
Abdullah öztürk

14.02.2020

Kaleminize sağlık. Çok duygulandım. Teşekkür ederim.
Yavuz Yıldar

14.02.2020

Çok enteresan bir hayat hikayesi. Allah senden, Hüseyinden ve onun muhterem eşinden razı olsun.
Aziz Karaman

14.02.2020

Yüreğine sağlık Yavuz abi. Okurken hikaye hemen bitmese diye iç geçirdim, soluk almadan okudum.
Ahmet Necip Boynueğri

14.02.2020

Rabb'imiz dilerse imkânsızlar gerçekleşiyor. Bu kadar sevgiden uzak bir hayatta istikameti bulmak gerçekten çok zor. Allah babaannesini, o şefkat ve sevgi kucağını açan büyük insanı cennetine kavuştursun inşallah.