26 Haziran 2019 Çarşamba •

Kuran ve Sünnet bütünlüğü

07.03.2018
Ahmet GÜRBÜZ

Ne büyük bir heyecan,

 

Ne büyük bir enerji.

 

Yazılsın, kalplere, gönüllere, dağlara taşlara;

 

“Sünnet olmadan Ümmet olmaz”.

 

Muhteşem bir slogan.

 

Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve insanları sahih kaynaklarla buluşturmayı hedefleyen Ufka Yolculuk yarışmasının bu yıl ki teması, Kuran ve Sünnet bütünlüğü.

 

İslam dünyasında içerde ve dışarda yaşanan gelişmelere baktıkça ne kadar yerinde ve önemli bir konu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Allah’ın ve dininin düşmanları Mekke müşriklerinden Haçlı ordularına, hatta dünya savaşlarına kadar zorbalık ve katliamlarla alamadıkları neticeleri; Hilafetin ilgasıyla siyasal bütünlüğü dağıtıp, ilim ve irfan yuvalarını tahrip ederekte inanç bütünlüğünü kırarak sonuca gitmek istemişlerdir. Bir taraftan İslam coğrafyasını masa başında cetvellerle parçalarken diğer taraftan da gönül coğrafyamıza fitne tohumları ekmekteydiler.

 

Bu tohumlar kan damlayan dolarlarla sulanarak, korunarak; bir yerde Kadıyanilik, bir yerde Vehhabilik, başka bir yerde Kesnizani, başka bir yerde FETÖ ve DAİŞ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen de çok daha masum bir kisveyle; ‘Kuran bize yeter’, ‘sadece Kuran’ diyerek, âlemlere rahmet efendimizin sünnet i seniyyesini ve ehadis i nebeviyesini inkâr olarak karşımıza dikilmektedir. 1450 yıldır İslam coğrafyasında akan kan ne kadar acı ve yıkıcı ise, onlara taşeronluk ve mihmandarlık yapan bu söylem de o kadar tehlikeli ve haindir.

 

Bu safsatanın masumiyetine meylederek hadis ve sünnete kuşkuyla bakan arkadaşım varsa biraz insafla ‘Hadis Usulü’ konularına lütfedip baksın.

 

Sünnet neden hedefte peki?

 

Çünkü sünnet İslam’ın atardamarıdır.

 

İkinci ana kaynağıdır.

 

Kuranın hem teyidi, hem tefsiridir.

 

Muhkem olan Kuranın yere basan ayağıdır, en basit, en kolay anlaşılması ve uygulanmasıdır.

 

Eğer sadece Kuran ile baş başa kalsaydık, müteşabih ayetlerin tevilleriyle ya da muhkem ayetlerin uygulamasıyla ilgili daha çok ihtilafa düşer, daha çok fırkalara ayrılırdık.

 

Sünnet bir ümmet olma bilinci, bir ortak refleks geliştirmenin yoludur.

 

Efendimiz (SAV)’in Veda Haccında orada hazır bulunan yüz bin sahabi (rah)’den sık sık; ‘beni iyi dinleyin’, ‘tebliğ ettim mi’ diyerek ikrar aldığı nasihatlerin en önemlilerinden biri:

 

“Ey Müminler, benden sonra küfre dön­meyin, birbirinin boynunu vuran kâfirler haline gelmeyin. Size, sımsıkı sarıldığınız sürece asla dalalete düşmeyeceğiniz iki şey bıraktım: Allah'ın kitabı Kur’an’ı ve Resul’ünün sünnetidir”.

 

Kuran ı Kerimden bir iki ayetle konuyu pekiştirelim.

 

“Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının.” Haşr suresi 7

 

“Allah Rasulü, nefsinin arzu ve hevası doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenlerden başka bir şey değildir.” Necm suresi 3-4

 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” Âl-i İmrân suresi 31

 

Şimdi bunlardan sonra, nedir sünnet?

 

Peygamber Efendimiz’den nakledilen söz, fiil ve ikrarlardan oluşan, onun (sav) Kuranı ve Allah’ın emirlerini anlayış ve yansıtmasını kapsayan; ibadet, ahlak ve hukuk sahasında ümmetine bıraktığı rehberlik mirasıdır.

 

Sünnete saldıranların maksadı sanılmasın ki söylenildiği gibi bizi inançlarınızın aslıyla baş başa bırakmaktır, bilakis önce daha zayıf olanı ortadan kaldırıp sonra asıl kaynağa saldırmaktır.

 

Sünnet kuranın zırhıdır, ümmetin kalesidir, yapısının harcıdır.

 

Onun içindir ki; Sünnet olmadan Ümmet Olmaz.

 

Gençlik adına heyecan duyuyorum, ümitvarım.

 

Uluslararası olarak, Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerinde 6.sı düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması yüzlerce gencin gönüllü olarak gerçekleştirdiği bir organizasyondur.

 

Bu yıl şuana kadar kayıt yaptıran yarışmacı sayısı 615 Bin.

 

Yürekten destekliyorum, ayakta alkışlıyorum.

 

Hararetle tavsiye ediyorum.

 

11 Mart son kayıt tarihi.

 

www.ufkayolculuk.com

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Halil hoca

08.03.2018

Tebrikler.
E. G.

07.03.2018

Kalemine sağlık, sünnet olmadan ümmet olmaz.
Dürümiye / Lezzete Davetiye
Yazarın diğer yazıları