20 Ağustos 2019 Salı •

Dün Gece Kadre Erdim

09.06.2018
Ahmet GÜRBÜZ

Bir şey sevildiği zaman çabuk geçer.

Sıkıntılı dakikalar; hastalıklar, ağrılar geçmek bilmez, ama hoş vakitler çarçabuk geçiverir.

İşte bir ramazanla daha vedalaşıyoruz. Ne mutlu kadrini bilenlere; rahmetinden, mağfiretinden istifade edenlere.

Katreyim Umman Buldum
Derdime Derman Buldum
Dün Gece Kadre Erdim
Seyrettim Muhammed’i. (Yunus)

Ve ne yazık ramazanın varlığından habersiz kalanlara. Burnu yerde sürtülsün, ramazanı idrak edipte müjdelere eremeyenlere.

''Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün.

Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün.

Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!''(Tirmizi)

Yaşadığımızı anlamak ve kulluğumuzu ölçmek için Allah zamanı yaratmış. Onu idrak edebilmemiz içinde yıllara, aylara, günlere bölmüş. Her birine ayrı değer ve anlam yüklemiş. Elbette onun katın zamanın büsbütün kıymeti ayrı. Zamana, asra yeminler vardır, bazı surelerin adıdır zaman.

Üç ayları da Muhammed ümmetine olan rahmetinin bir işaretidir. Receb ayı ve Regaip kandiliyle başlayan; Şaban ayı, Beraat, Miraç ve nihayet Ramazan ayı ve Kadir gecesiyle taçlandırılan bu güzide mevsim, kademe kadem müminlerin terakkisi için takvimlendirilmiş adeta.

Allah, katındaki değeri, itibar ve şerefinde dolayı ‘Kadir Gecesi’ diye isimlendirdiği bu geceyi ‘bin aydan’ daha hayırlı olarak taltif etmiş ve onu ramazan ayıyla efsunlamıştır. Elbette bu şerefte en büyük paye Kur’an ı Kerim’in bu ayda inzal buyurulmasıdır. Kur an ı Kerim yirmi üç senede, peyder pey, sindire sindire vahyediliyor efendimize, buradaki inzal Levh i Mahfuzdan en yakın semaya, yeryüzü semaına indirilişi.

Efendimiz (sav) Ramazan yaklaştığı zaman etrafındaki ashabına orucu hatırlatır, girdiği zaman da; dikkatli olun, uyanık olun içinde bin aydan daha hayırlı bir gece olan aydasınız, onu yakalamaya çalışın gibi tenbihlerde bulunurdu.

Ebu Zerr (ra) kendine has üslubuyla anlatıyor. İnsanlardan Kadir Gecesiyle ilgili bilgi topluyordum,  "Yâ Resûlallah! Bu Kadir gecesi Ramazan ayı içinde mi, yoksa Ramazan'ın dışındaki bir başka ayda mı, diye sordum”, diyor. Peygamber Efendimizde; Başkasında değil, Ramazan'ın içindedir, buyuruyor. Sonra sormaya devam ediyor: "Yâ Resûlallah! Bu peygamberlerin hayatlarında olan bir şey mi, yoksa peygamber ahirete göçse de kıyamete kadar bu sevaplı gece bir fırsat olarak mü'minlerin elinde olacak mı?" diye. Hayır, kıyamete kadar baki olacak cevabını alıyor. Sorular devam ediyor; "Dedim ki, Yâ Resûlallah! Ramazan'ın neresinde?" "Bunu Ramazan'ın ilk on gününde ve son on gününde arayın." Herhalde bizleri düşünerek, maksat iyice anlaşılsın diye; “Bu hangi günlerde (başında mı, sonunda mı) Yâ Resûlallah?" diye bir daha sormuş. "Onu Ramazan'ın son on gününde bulmaya çalışın, gayret edin”, buyurmuş ve başka soru sormamasını istemiş.

Bir soru daha sorsa ne olurdu acaba? Kadir gecesinin günü tam tayin edilir miydi?

Ashab ı Kiram efendilerimiz Peygamberimizden bir şey duydukları zaman onu tam anlamak ve hayatlarına aktarmak için iyice sorgularlardı. Böylelikle birçok şeyi bizim kolaylıkla anlayacağımız hab haline getirmiş ve bize büyük bir hazine bırakmışlardır. Allah hepsinden razı olsun.

Bin ay bir mübalağa mıdır, nerden kaynaklanıyor.

Mücahit'ten (rah) nakledilen bir hadis i şerifte; Peygamber efendimiz (sav) Beni İsrailden bir kişinin kılıç kuşanarak bin aylık ömrünü Allah yolunda cihatla geçirdiğini anlatmış ve Müslümanlarda buna çok gıpta etmişler. Bunun üzerine de Allah u Teâlâ “bin aydan daha hayırlı” bir geceyi haber veren Kadr suresini indirmiştir. Benzer bir rivayette Aliyyü'bnü Urve’den nakledilmiştir.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Doğrusu biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesini(n fazîletini) sen nereden bileceksin?

3. (O) Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Rûh, onda Rablerinin izniyle (gelecek yıla kadar olacak hikmetli) her iş için iner de iner. 

5. O (gece), tanyeri ağarıncaya kadar, (ibadet ehline) bir selam (rahmet ve esenlik)tir.

Hz. Aişe validemiz: “Ey Allah’ın Rasulü, kadir gecesi olduğunu bilirsem nasıl dua etmemi tavsiye edersin” dedim, “bana şöyle de” buyurdu: Allah’ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet.”

Kadre erenlerden, kadri bilenlerden olmanız duasıyla..

Yorum Ekle
Yorumlar
Murat uçar

10.06.2018

Allah cümlemizi kadri bilenlerden eylesin
Mustafa Ömer Tanrıverdi

10.06.2018

Amin Yarabbi Amin Yarabbi Amin Yarabbi Yüreğine kalemine sağlık güzel ağabey
Dürümiye / Lezzete Davetiye