UHİM: Kudüs Balfour Deklarasyonu ile Siyonist işgale açık hale getirilmiştir

15.12.2017


UHİM: "Kudüs, bundan tam yüz yıl önce ilan edilen Balfour Deklarasyonu ile Siyonist işgale açık hale getirilmiştir."


Uluslararsı Hak İhlalleri Merkezi: Dünya devletleri olmak üzere, uluslararası yapılanmaları, hukuk mercilerini, farklı inançların temsilcisi konumundaki kurum ve şahısları, kültür-sanat camiasını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, basın-yayın organlarını, iş dünyasını, spor kulüplerini ve Kudüs’ü önemseyen her bir bireyi, Kudüs’ü sahiplenmeye davet  etti

 

UHİM tarafından yapılan açıklamada , farklı inanç ve ırktan insanların yüzlerce yıl barış ve huzur içinde yaşadığı Filistin toprak-larındaki işgal ve soykırım hareketi, 1948’de İsrail devletinin kurulması ile neticelendiği ve  Siyonist İsrail'in  işgal ettiği Kudüs’ü 1980 yılında başkent ilan ettiği, fakat bu karar BM tarafından tanınmadığı ifade edildi


UHİM Başkanı Ayhan Küçük ,  son dönemde ABD’nin Kudüs’ü İşgalci İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alması, Kudüs’te yaşanan süreci yeni bir boyuta taşıdığını ifade etti.


UHİM ,Milyarlarca Müslüman ve Hristiyanı –ve Siyonist uygulamalardan memnun olmayan Ya-hudileri- hiçe sayarak atılan bu adımın, dünya siyasetinde son yıllarda yaşanan gerginliği had safhaya çıkarması kaçınılmaz olduğunu ve yarım yüzyılı aşkın bir süredir Filistin’de yaşanan Siyonist-Emperyalist işgal, önümüzdeki süreçte Kudüs’ü bekleyen çok daha büyük tehlikelerin habercisi konumunda olduğunu belirtti.


Bu yüzden, inancı, mezhebi, etnik kökeni, dünya görüşü ne olursa olsun, dünya kamuoyu yaşanan bu gelişmeler karşısında inisiyatif almalıdır denilen açıkalamda , Kudüs'ün  insanlığın ortak mirası olduğunun altı çizildi. 

 

UHİM Başkanı Ayhan Küçük , Kudüs'ün geçmişte Müslümanların idaresi altında iken olduğu gibi, bugün de farklı inançlara mensup insanların barış içinde yaşayabileceği, dünyanın dört bir yanından gelip özgürce ziya-ret edebileceği bir huzur beldesi olmalıdır diyerek;  Uluslararsı kamuoyunu şu ifadelerle insiyatif almaya davet etti. "Başta dünya devletleri olmak üzere, uluslararası yapılanmaları, hukuk mercilerini, farklı inançların temsilcisi konumundaki kurum ve şahısları, kültür-sanat camiasını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, basın-yayın organlarını, iş dünyasını, spor kulüplerini ve Kudüs’ü önemseyen her bir bireyi, Kudüs’ü sahiplenmeye davet ediyoruz."

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye