Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı - Halit BEKİROLU - İlke Yayıcılık

30.10.2017

SAİD HALİM PAŞA’DA SİYASET AHLÂKI
Halit Bekiroğlu

 

Kitaptan Kısa Kısa Notlar:

 

Bugün İslâm dünyasının sosyal ve siyâsî sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa’nın görüşleri re-fe-rans niteliğini korumaktadır.

 

Zira bir taraftan Batı’da eği-tim görmüş, Jön Türkler ve İttihat Terakki Ce-miyeti ile ilişki içinde olmuş; diğer taraftan devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir siyâset adamı olarak Said Halim Paşa, tecrübesini düşüncesine yansıtmaya çalışmış olması açısından da önemli bir figürdür.

 

Onun ahlâk ve siyâset alanına dair düşünceleri, uzun yıllara varan tecrübelerinin ürünü olması bakımından somut-gerçekçi bir temele dayalı ve bu nedenle de son derece önemlidir.

 

İLKE YAYINLARI’ıca Piyasaya Sunalan ve Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu’nun Kaleme Aldığı Bu Seçkin Esere:

 

http://www.ilkeyayincilik.com

 

ve Seçkin Kitapçılarda ulaşabilirsiniz

 

(Hertaraf Haber – Kültür Sanat Servisi)

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye