MÜLTECİLERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMLERİ HER ORTAMDA MAHKUM EDİLMELİ, CEZASIZ BIRAKILMAMALIDIR!

21.07.2017

Mazlumder Genel Yömetim Kurulu Mültecilere Yönelik Kin ve Nefret Söylemlerini eleştiren bir basın açıklaması yaptı.

 

Genel Yönetim Kurulu Adına Yapılan açıkladama da; mültecilere yönelik kin ve duşmanlığı besleyen her türlü nefret söylemleri her ortamda Mahkum edilmeli, cezasız bırakılmamalıdır,denildi.

 

AÇIKLAMANIN TAM METNİ ŞÖYLE:

 

Açıklamada Din Dünya çapında devam eden savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, açlık, kuraklık, ekonomik krizler, tabiat olayları ve benzeri büyük çaplı değişim – dönüşümler tarih boyunca ciddi mülteci hareketlerini doğurmuş insanların kitlesel yer değiştirmesine sebep olmuştur.

 

Özellikle Afganistan’ın işgali ile başlayan süreçte Türkiye de ciddi bir mülteci güzergahı ve barınağı olmuş, Irak işgali ve Suriye’de yaşanan savaş ortamı mülteci yoğunluğunu milyonlara çıkaracak şekilde artırmıştır. Bu yoğunlukla beraber Türkiye’nin değişik şehirlerinde doğal insan ilişkileri kapsamında yaşanan çeşitli olaylar çok hızlı bir şekilde manipüle edilerek kitlesel linçe dönüşmektedir. Devletin ve kamu görevlilerinin bu konudaki umursamazlığı da önemli bir problem olup suça ve suçlulara cesaret vermektedir.

 

İfade etmek gerekir ki yaşanmaz hale gelen ülkelerinden zor şartlar altında kaçarak Türkiye'ye sığınan mazlum insanların  münferit olaylar işaret edilerek topluca hedef gösterilmeleri kabul edilemez. Bu bakımdan, Suriyeli sığınmacıların ülkeye kabulü ile başlayan  ırkçı, ayrımcı ve hoşgörüsüzlüğe dayanan söylem ve eylemlerin biran evvel terk edilmesi gerekmektedir. Açıktır ki bu tür eylem ve söylemler çok büyük suçların ve infiallerin yolunu açmaktadır.

 

Bu kapsamda son olarak Sakarya'da yaşayan Suriyeli kardeşimiz Emani Arrahman’ın, evinden kaçırılarak, tecavüz edildikten sonra 10 aylık oğluyla birlikte katledilmesi can yakıcı bir örnektir. Faillerini ve mültecilere dönük nefreti besleyerek bu vahşete zemin hazırlayan siyasi ve sosyal güç sahiplerini lanetlediğimiz bu vahşi olayın, münferit bir olay olarak değerlendirilmeyip benzeri suçların önünü kesecek tavır takınılması zaruridir.

 

Unutulmamalıdır ki mültecilere yönelik bazen kitlesel linçe dönüşen suç niteliğindeki eylemlerin devam etmesinin önemli sebeplerinden birisi de cezasızlık olup, ilgili kurumların bu tür vahşi eylemleri ve bunları azmettirme niteliğindeki söylemleri şeffaf ve hızlı bir yargılamaya tabi tutmalıdır.

 

MAZLUMDER olarak, mültecilere yönelik kin ve düşmanlığı besleyen nefret söylemlerinin her ortamda mahkum edilmesi ve cezasız bırakılmaması gerektiğini, devletin ve kamu görevlilerinin ise suça ve suçlulara cesaret verecek yaklaşım ve uygulamalardan kaçınması gerektiğini vurgularız.

 

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye