MAZLUMDER : Hak İhlallerine Yol açan KHK'lar Kaldırılsın!

27.12.2017

Mazlumder İstanbul şubesi bir basın açıklaması yaparak Hak ihlallerin yol açan KHK’ların kaldırılmasını isteyerek , ‘KHK ile getirilen tek tip kıyafet uygulaması doğrudan masumiyet karinesinin ihlalidir’ dedi


Mazlumder , suçluluğu sabit olmayan kişilere yönelik uygulanacak bu tedbir ve tedbire uymayanlara ilişkin öngörülen yaptırımlar açık insan hakkı ihlali olduğunu ,doğrudan darbeye kalkışan sanıklara dönük bir uygulama gibi izah edilse de, düzenlemenin içeriği incelendiğinde, terör suçu şüphesi ile yargılanmakta olan kişilerin tümünü kapsadığı açıkça görülmekte olduğunu belirterek, haklarında iddianame tanzim edilen kişilerin davalarının büyük çoğunluğunun  beraatle sonuçlandığını, birçok kimsenin kolaylıkla “terör suçlusu” olarak itham edildiği ülkemizde bu düzenlemenin oluşturacağı mağduriyet ortada olduğunu belirterek , ABD’nin dahi birçok insan hakkı ihlali nedeniyle savunmakta güçlük çektiği, ülke topraklarının dışında oluşturduğu Guantonamo örneğinin esas alınması da manidardır olduğunun altını çizdi

 


Mazlumder, Daha önceki KHK’lar ile darbe döneminde görev alan resmi görevlilere getirilen ve her türlü keyfiliğe yol açabilecek hukuki ve cezai sorumsuzluk,  bu KHK’lar ile sivil vatandaşlara da getirilmeye çalışıldığını, muğlak ifadelerle yasalaştırılmaya çalışılan bu düzenlemeye göre “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler’e cezasızlık zırhı getirilmesinin , süre sınırı getirilmediği gibi darbe sonrası tüm terör eylemlerini kapsayan  yoruma açık ifadeler olduğunu ve bunun ciddi endişeler doğurduğunu ifade eden Mazlumder; “meşru müdafaa” “direnme hakkı” gibi şahsi cezasızlık öngören düzenlemelerin  mevcut iken her türlü yoruma açık biçimde her an kötüye kullanabilecek bir düzenlemenin yapılmasının ise  kaygı verici olduğunu, meydana getirebileceği neticeler bakımından kabul edilemez olacağını belirtti.

 


MAZLUMDER , OHAL’in bir an önce sonuçlandırılmasını, yasama meclisleri devre dışı bırakılarak KHK’lar ile temel kanunların değiştirilmesi ve ülke yönetme alışkanlığının terk edilmesini talep ededrek, Masumiyet karinesini yok sayan tek tip kıyafet düzenlemesinin geri alınarak her türlü hukuksuzluğa kapı aralayacak mahiyetteki sivillere dönük cezasızlık öngören düzenlemenin sağduyulu bir yaklaşımla yeniden ele alınması zaruri bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye