Geleceği Yenilemek - Aliya İzzetbegoviç - Pınar Yayınları

19.05.2017

Aliya İzzetbegoviç’in kendisine yöneltilen sorulara verdiği ce-vaplardan bir kısmından oluşan Geleceği Yenilemek, onu mücadele ve düşünce hayatının bir özeti olarak değerlendirilebilir.

 

Zira bura-da hem hayatı hem bir ahlaki mesele olarak Bosna mücadelesi hem de İslâm dünyası üzerine söylediklerini görmek mümkün. Bu yüzden de kitap bir İzzetbegoviç seçkisi olarak okunabilir.

 

Kitabın bu niteliği, İzzetbegoviç’in fikri ve siyasi mücadelesini kav-ramaya dönük çalışmalarda onu öncelikli kaynaklardan biri haline getiriyor. Ayrıca söyleşilerin İslâm dünyasının geçmişi ve geleceği-ne dair birtakım vurgular taşıması yanında 2000’lere kadar uzanan bir zaman aralığında İzzetbegoviç’in düşüncesinin ve mücadele-sinin hangi soru(n)lar etrafında şekillendiğini görmeye de imkân tanıyor.

 

Bu küçük kitap, İslâm dünyasının kemikleşmiş sorunlarının nasıl aşılabileceğine dair bir ufuk çiziyor.

 

Çağdaş İslâmî uyanışın umdelerini bilmenin büyük güveniyle…

 

İnsan fıtratının köleleşti-rilmesine karşı çıkarak…

 

Bilinç ışıkları yakarak…

 

Geleceğin tor-tularla değil, mesuliyet bilinci ve muhasebeyle kurulabileceğinin farkında olarak...

 

Seçkin Kitapçılardan ve

www.http://www.pinaryayinlari.com     adresinden  kitabı temin edebilirsiniz

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye