Bir İslamcıya Göre KAPİTALİZİM VE SOSYALİZM / Mustafa YILDIZ/ Çıra Yayınları

30.07.2018

Eşref Efendizade Şevketi’nin “Sa’y ve Sermaye Mücadelatının Dinen Sureti Halli” Risalesi

18. Yüzyılın sonları, 19. Yüzyılın başları, Batı’da işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki çatışmanın had safhaya ulaştığı bir dönemdi. Batıda sınıfsal farklılıkların gün be gün artmasının yanında Rusya’daki Sosyalist Devrim Batılı devletleri ve rejimleri iyice tedirgin etmeye başlamıştı. Bu durum Batılı dini ve siyasi liderleri sorunun çözümü konusunda yeni arayışlara itmişti.

Bu bağlamda İngiltere’nin Anglikan Kilisesi, Hilafet merkezindeki ulemaya bir mektup göndererek bir takım sorular yöneltti. İstenilen şey, Batı’daki toplumsal düzeni tehdit eden sınıf çatışmalarını önleme konusunda İslam’ın ne önerdiğiydi.

Mektup “Daru’l Hikmet-i İslamiye”ye gönderilir. “Daru’l Hikmet-i İslamiye” azalarından Eşref Efendizâde Şevketi, “Sa’y ve Sermayenin Dinen Sûreti Halli” isimli bir risale kaleme alır.

Biz Eşref Efendizade Şevketi’nin bu önemli risalesini herhangi bir sadeleştirme yapmaksızın Osmanlıca’dan Latin Alfabesine çevirerek yeniden yayınlamakta fayda mülahaza ettik.

Yazar Mustafa YILDIZ’ın Kitabını Çıra Yayınlarından ve Seçkin Kitapçılardan Elde edebilirsiniz.

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye