Allah'ı Arayış ve Osmanlı Bilgesi : Şeyh Galip

03.05.2017

ALLAH'I ARAYIŞ:

 

 

"Manevi Gelişim Dinamikleri" dizisinin bu üçüncü kitabı, Allah'a yolculuğu ve bu esnada uğranılması kaçınılmaz olan durak (aşama) ları konu almaktadır.

 

"Allah'ı Arayış" kitabı, günahkarca bir yaşantıdan Allah'a dönüş yapmakla başlayan ve duygu-düşünce dünyasında yoğun biçimde yaşanan derin bir Allah korkusu ile son bulan bir arayış yolculuğunun ve merhalelerinin tartışıldığı bir platformdur.

 

 

ŞEYH GALİP:

 

1791 yılında şeyhliğine atandığı Galata Mevlevihanesi’nde 1799’daki vefatına kadar hizmet etmiştir.


O şiirinde zamane şairlerinin taklit hastalığına yakalanmamıştır. Madem varlıkta değişme ve yenilenme vardır, o halde sözde de olmalıdır, diye düşünür.

 

Ona göre kullarına söz söyleme feyzini bağışlayan Cenâb-ı Allah’tır ve bu feyz de sonsuzdur.


Böylece bu sonsuzluk çeşmesinden nasibini aramış ve adım adım tekâmül ederek kendisine kadar gelen şiirin son sınırını çizmiştir.

 

Fuzûlî’nin lirizmini, Bâkî’nin İstanbul Türkçesini, Nedim’in coşkulu edâsını ve Nâbî’nin güçlü fikirlerini, kendinden önceki şairlerin öne çıkan özelliklerini kendinde toplamış ve onları yeni ve orijinal bir hüviyete bürümüştür.

Kitap, tasavvufi konulara daha fazla ağırlık vermesinin yanı sıra felsefi konulara da yer vermektedir.

 

Bu özelliği ile tasavvufi -felsefi bir içeriğe sahiptir.Şeyh Gâlib, 18. asrın sonunda yetişmiş Osmanlı şiirinin en büyük şairlerinden biridir.

 

Kitap temini için:

ilkeyayıncılık.com

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş
NewsBox
Ford Servis / Oto Çiftel
Dürümiye / Lezzete Davetiye